Kształcenie głosu i mowy

specjalizacja: podyplomowe
tagi:Centrum Kształcenia Praktycznego, CKP SWPS, Kształcenie głosu i mowy, Podyplomowe, Podyplomowe SWPS, SWPS
czas trwania:240h, 2 semestry
tryb zajęć:weekendowy
zajęcia w języku:polski
cena studiów:4800 zł / całość

Najbliższa edycja

Brak informacji o rekrutacji - zapytaj o najbliższy termin
 

cel programu:

Celem studiów jest odkrycie właściwego każdej osobie głosu naturalnego, a następnie nauka jego optymalnego wykorzystania.

^ na początek ^

opis bloków/przedmiotów:

Bloki tematyczne:
- higiena narządu głosu,
- otwieranie głosu,
- podstawy emisji (m.in. typy oddychania, impostacja, rezonatory),
- głos w mowie (masaż artykulacyjny, technika mowy, praca z tekstem, dykcja, frazowanie, tempo, prozodia, wyrazistość),
- głos w śpiewie (śpiew klasyczny i ludowy),
- praca z ciałem (podstawy działań aktorskich, technika ruchu, taniec, Technika Aleksandra),
- wystąpienia publiczne (autoprezentacja, praca przed kamerą, sztuka argumentacji),
- indywidualne konsultacje logopedyczne z propozycją ćwiczeń,
- kultura języka polskiego i etykieta językowa (kultura wypowiedzi, zasady wymowy polskiej).

^ na początek ^

program studiów:


Tematyka i organizacja zajęć: program obejmuje 240 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie warsztatów, ćwiczeń i wykładów.


Studia są propozycją całościowej pracy nad głosem. Program nauki zawiera bloki zagadnień, których realizacja umożliwia właściwą emisję (prawidłowa postawa, oddech, świadomość i koordynacja ciała, fonacja, appoggio, wykorzystanie rezonatorów, artykulacja). Odkrywaniu głosu naturalnego służą różnorodne, zindywidualizowane formy ćwiczeń stymulujących i wyzwalających ekspresję (praca z ciałem, śpiew, taniec, relaksacja, działania aktorskie). Na tak zbudowanej podstawie wprowadza się rozmaite ćwiczenia, pozwalające na wypracowanie najdogodniejszej (naturalnej) techniki wykorzystania głosu oraz na utrwalenie prawidłowych nawyków w tym zakresie. Takie przygotowanie jest doskonałym punktem wyjścia do nauki mówienia (zajęcia z dykcji, retoryki praktycznej, wystąpień publicznych, prezentacji przed kamerą). Całości dopełniają treści z zakresu kultury języka i etykiety językowej oraz indywidualne konsultacje z logopedą.


Dla osób pragnących nie tylko doskonalić własny głos, ale uzyskać uprawnienia do nauczania emisji głosu, planuje się uruchomienie dodatkowego – trzeciego semestru zajęć, poświęconego metodyce kształcenia. Zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie rośnie, w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 roku o obowiązkowych zajęciach z tego przedmiotu dla studentów wszystkich kierunków nauczycielskich. Warunkiem zorganizowania trzeciego semestru studiów jest odpowiednia liczba chętnych.


Bloki tematyczne:
- higiena narządu głosu,
- otwieranie głosu,
- podstawy emisji (m.in. typy oddychania, impostacja, rezonatory),
- głos w mowie (masaż artykulacyjny, technika mowy, praca z tekstem, dykcja, frazowanie, tempo, prozodia, wyrazistość),
- głos w śpiewie (śpiew klasyczny i ludowy),
- praca z ciałem (podstawy działań aktorskich, technika ruchu, taniec, Technika Aleksandra),
- wystąpienia publiczne (autoprezentacja, praca przed kamerą, sztuka argumentacji),
- indywidualne konsultacje logopedyczne z propozycją ćwiczeń,
- kultura języka polskiego i etykieta językowa (kultura wypowiedzi, zasady wymowy polskiej).


^ na początek ^

adresaci:

Studia przeznaczone są dla osób, którym głos służy jako narzędzie pracy – nauczycieli, przewodników, księży, dziennikarzy, biznesmenów, oraz dla tych, które pragną odkryć piękno głosu i posługiwać się nim dla przyjemności.

^ na początek ^

kadra dydaktyczna:

Kadra nauczająca: kierownikiem studiów jest dr Magdalena Majdak

dr Magdalena Majdak - adiunkt w Instytucie Języka Polskiego PAN. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina w klasie fortepianu
i Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. J. Elsnera w Warszawie (rytmika, Wydział Teoretyczno-Pedagogiczny). Ukończyła studia w zakresie filologii polskiej oraz słowiańskiej na Wydziale Polonistyki UW, tam obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską z zakresu językoznawstwa. Jest także absolwentką Podyplomowego Studium Emisji Głosu UW. Od siedmiu lat prowadzi cieszące się ogromną popularnością i uznaniem zajęcia z emisji głosu dla pracowników, doktorantów i studentów UW, opiekowała się Sekcją Emisji Głosu „Poćbiega”, utworzoną na prośbę jej studentów w Instytucie Kultury Polskiej UW. Problematykę emisji traktuje interdyscyplinarnie, poświęca jej działalność zarówno naukową, jak i popularyzatorską (nieustannie poszukuje istoty głosu, biorąc udział w warsztatach praktycznych i w sympozjach teoretycznych). Członkini Polskiego Towarzystwa Retorycznego.

Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści z poszczególnych dziedzin: aktorzy, językoznawcy, logopedzi, śpiewacy, nauczyciele tańca, prezenterzy telewizyjni m. in. mgr Maria Bończykowa, prof. Jerzy Bralczyk, dr Svetlana Butska, dr Anna Domeracka-Kołodziej, mgr Ewa Karasińska-Gajo, prof. Stanisław Górka, mgr Magdalena Kędzior, mgr Teresa Mulawa, prof. Ryszard Olesiński, mgr Kaja Prusinowska, mgr Janusz Prusinowski, prof. Bożena Suchocka, mgr Bożena Targosz, dr Jacek Wasilewski, mgr Joanna Wyszyńska, dr Maria Załęska, mgr Piotr Zgorzelski.
CSPiS

^ na początek ^

dyplom:

absolwenci otrzymują dyplom: polskiej uczelni
Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

^ na początek ^

 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie.

Profil firmyOfertaWiedzaEksperci
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Szkoła Wyższa Psychologii... więcej »

tel. 225179...

www.po...

Chodakowska...

Odkryj dane
kontaktowe