Podatki i Doradztwo Podatkowe

specjalizacja: podyplomowe > branżowe > finanse i ubezpieczenia
tagi:doradztwo, podatki, studia podyplomowe
czas trwania:170h, 2 semestry
tryb zajęć:weekendowy
zajęcia w języku:polski

Najbliższa edycja

Brak informacji o rekrutacji - zapytaj o najbliższy termin
 

cel programu:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z przepisami prawa podatkowego, najnowszymi zmianami w polskim prawie podatkowym, najnowszym orzecznictwem sądów administracyjnych, jak i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jak również z aktualnymi interpretacjami Ministra Finansów i najczęściej popełnianymi błędami interpretacyjnymi w zakresie prawa podatkowego.

^ na początek ^

program studiów:

Podstawy wiedzy z zakresu prawa i rachunkowości- 32 godz. • Elementy prawa cywilnego i gospodarczego – 8 godz.

 • Teoria podatku i system podatkowy -4 godz.

 • Podstawy międzynarodowego systemu podatkowego (umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu, podatkowe dyrektywy UE)- 4 godz.

 • Ogólne zagadnienia z zakresu finansów publicznych – 4 godz.

 • Podstawy rachunkowości -8 godz.

 • System organów podatkowych i skarbowych -4 godz.


Prawo podatkowe materialne- 90 godz. • Ewidencja podatników – 2 godz.

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości -18 godz.

 • Podatek dochodowy od osób prawnych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości -18 godz.

 • Podatek od towarów i usług z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości -18 godz.

 • Podatek akcyzowy- 4 godz.

 • Podatki majątkowe i lokalne – 4 godz.

 • Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych- 6 godz.

 • Prawo dewizowe- 4 godz.

 • Prawo celne -4 godz.

 • Optymalizacja podatkowa -8 godz.

 • Pomoc publiczna- aspekt podatkowy-4 godz.


Prawo podatkowe procesowe- 36 godz. • Ordynacja podatkowa wraz z pismami procesowymi -16 godz.

 • Procedura sądowo- administracyjna- 8 godz.

 • Kontrola skarbowa-8 godz.

 • Egzekucja administracyjna -4 godz.


Odpowiedzialność karna skarbowa-8 godz. • Ogólne zagadnienia z zakresu prawa karnego skarbowego -2 godz.

 • Pojecie przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego-1 godz.

 • Katalog kar i środki karne,przedawnienia-1 godz.

 • Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe-2 godz.

 • Przestępstwa i wykroczenia podatkowe- 2 godz.


Doradztwo podatkowe i etyka zawodowa- 4 godz. • Ogólne zagadnienia z zakresu doradztwa podatkowego – 1godz.

 • Zasady etyki zawodowej- 1 godz.

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna-1 godz.

 • Etyka w zawodzie doradcy podatkowego- 1 godz.


Forma zaliczenia: • Test z wybranych zagadnień programowych, rozwiązanie zadania typu case / projekt

^ na początek ^

adresaci:

Studia te przeznaczone są dla wszystkich osób zajmujących się prawem podatkowym, zarówno zatrudnionych w organach skarbowych, podatkowych, celnych, jak i pracujących w biurach rachunkowych, podatkowych, pracowników księgowości, osób przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego, a także wszystkich, którzy chcieliby poznać bliżej polski system podatkowy.

^ na początek ^

kadra dydaktyczna:

Kadrę tej specjalności stanowią praktycy z dużym doświadczeniem, wśród których znajdują się przedstawiciele organów podatkowych i celnych, a także sędziowie, radcowie prawni, prokuratorzy i doradcy podatkowi oraz najlepsi wykładowcy praktycy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

^ na początek ^

dyplom:

absolwenci otrzymują dyplom: polskiej uczelni

^ na początek ^

informacje dodatkowe:

Ponadto słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności, między innymi formułowania pism procesowych w postępowaniu podatkowym czy przygotowywania dokumentacji podatkowej.
Studia poruszą także zagadnienia na egzamin na doradcę podatkowego.

^ na początek ^

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Profil firmyOfertaWiedzaEksperci
Wyższa Szkoła Bankowa to pierwsza w Toruniu niepubliczna uczelnia biznesowa. Od 15... więcej »

tel. 566609...

www.ws...

Młodzieżowa...

Odkryj dane
kontaktowe