Efektywne Zarządzanie Przedsiębiorstwem − Akademia Lean Lidera

specjalizacja: podyplomowe > branżowe > inne-branzowe
tagi:akademia lean lidera, chorzowska WSB, LEAN MANAGEMENT, six sigma, SMED, studia podyplomowe, zarządzanie przedsiębiorstwem
czas trwania:162h, 2 semestry
tryb zajęć:weekendowy
zajęcia w języku:polski
cena studiów:4400 zł / całość

Najbliższa edycja

Brak informacji o rekrutacji - zapytaj o najbliższy termin
 

cel programu:

Celem studiów jest przekazanie
słuchaczom praktycznej wiedzy
z zakresu Lean Management,
rewelacyjnej metodologii, która pozwala
na osiągnięcie doskonałych wyników
operacyjnych oraz wypracowanie
przewagi konkurencyjnej. Dodatkowo
słuchacze otrzymają praktyczną wiedzę
pozwalającą na skuteczną realizację
projektów wdrożeniowych lean.

^ na początek ^

opis bloków/przedmiotów:

Biorąc udział w studiach, poznasz: Lean
Management od strony praktycznej,
inspirujące przykłady projektów
wdrożeniowych w wielu firmach
produkcyjnych i usługowych oraz
sprawdzone techniki i narzędzia do
natychmiastowego wykorzystania.
Program studiów wzbogacony jest
o inne systemy zarządzania (six sigma,
total cost reduction, strategiczne
zarządzanie zakupami, total quality
management, finanse operacyjne,
balanced scorecard).

^ na początek ^

program studiów:

Program


1.Wprowadzenie do LEAN MANAGEMENT 18 godz.
podstawy Lean Management: *definicje,  filozofia, historia, korzyści, strategia *od  Toyota Production System  do Toyota Kata *I runda symulacji *analiza wyników – 5 faktorów (precyzja dostaw, nadprodukcja, koszt, jakość, wydajność) * 5 Zasad Lean: określenie wartości, strumień wartości, przepływ, wyciąganie, doskonalenie * wartość a marnotrawstwo, 7+2 Mudy + Mura i Muri * II runda symulacji *analiza wyników *strumień wartości / Value Stream – droga przez proces, mapowanie strumienia wartości *mapa stanu obecnego i przyszłego, takt time *III runda symulacji *przepływ jednej sztuki, analiza i  wdrożenie udoskonaleń *przepływ / flow – czas cyklu / czas taktu, zapewnienie niezakłóconego przepływu, wyizolowane wysp *IV runda symulacji;  projektowanie linii produkcyjnych – linia czy gniazdo produkcyjne, projektowanie stanowisk produkcyjnych, balansowanie pracy pomiędzy operatorów, obliczanie liczby wymaganych operatorów;  V runda symulacji *podstawy Kultury Lean, VI runda symulacji; dyskusja podsumowująca.


2.Analiza stanu obecnego  9 godz. Mapowanie strumienia wartości 9 godz.
wprowadzenie do analizy stanu obecnego * praktyczne przykłady* techniki i narzędzia do przeprowadzenia ASO* czasy operacyjne, balansowanie obciążeniem pracy, SWCS/analiza video, SWS/lay-out, badania migawkowe , analiza KPI, analiza ABC, audyty efektywności * SIPOC*  VSM  wprowadzenie do mapowania * rodzina produktów *strumień wartości * 8 kroków mapowania strumienia wartości * wskazówki praktyczne * pytania do stanu obecnego * mapa stanu obecnego * pytania do stanu przyszłego * mapa stanu przyszłego * plan osiągnięcia stanu przyszłego – cele, ramy czasowe, odpowiedzialne osoby, wybór liderów


3. Problem Solving 18 godz.
metodologie:  PDCA i 8D, A-3 Problem Solving * narzędzia rozwiązywania problemów: 5W+1H;  5 x Dlaczego, Wykres Ishikawy; Drzewo czynników (FTA); Matryca PS; Burza mózgów Philips-a 623, PVA* pobudzanie kreatywności pracowników, moderowanie zespołów problemowych i kół jakości * ćwiczenia w zakresie moderowania zespołów problemowych


4. Lean Supply Chain 18 godz.
symulacja funkcjonowania łańcucha dostaw – praca w grupach od 4 do 8 osób, wnioskowanie * definicja łańcucha dostaw i zarządzania  łańcuchem dostaw * strategie zarządzania łańcuchem dostaw (konstrukcja sieci, relacje w łańcuchu dostaw, make to order vs. make to stock)  * procesy łańcucha dostaw, m.in. planowanie sprzedaży i operacji (S & OP);  * błąd prognozy popytu, * zapas normatywny,* koncepcje zewnętrznej integracji łańcucha dostaw (VMI – zarządzanie zapasami przez dostawców).


5. 5S / Visual Management 18 godz.
dlaczego 5S jest potrzebne * 5S – Selekcja, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina  * jak przeprowadzić  5S / VM Assessment * opór przed 5S – komunikacja programu 5S w przedsiębiorstwie* 3 Minutes Management – jasne i przejrzyste środowisko pracy * 3 elementy zarządzania wizualnego: wizualne procesy, wizualne tablice, wizualni managerowie * rodzaje tablic wizualizacyjnych: Boardmeetings, 5R, KPI’s, HbH * jak zaprojektować tablicę do odpraw pracowniczych * zasady tworzenie wizualnych instrukcji* zasady raportowania wyników w górę i w dół * rola zarządzania wizualnego we wdrażaniu kultury Lean * przykłady zastosowania 5S/VM


6.  SIX SIGMA 18 godz.
wprowadzenie do Six Sigma DMAIC * faza "define" * definiowanie problemu * ustalanie miary Y problemu * faza "measure" * mapowanie procesu "as is" * identyfikacja istotnych czynników X * faza "analize" * analiza zebranych danych * identyfikacja przyczyn źródłowych * faza "improve" * identyfikacja rozwiązań – burza mózgów * ocena rozwiązań * plan wdrożenia * faza "control" * mapa procesu "to be" * zapewnienie trwałości poprawy


7.  LEAN IN SERVICE .  LEAN ACTION WORKOUT 18 godz.
wprowadzenie do LEAN IN SERVICE * LEAN w produkcji a LEAN w procesach usługowych * praktyczne przykłady wdrożenia LEAN w usługach * wartość z punktu widzenia klienta – Voice of Customer * strumień wartości - perspektywa Klienta a perspektywa procesów zewnętrznych * wzajemne cele podstawą wdrożenia * typowe marnotrawstwa w usługach * przepływ ciągły – metody wdrożenia przepływu w biurze (przypadek z instytucji finansowej) * 3 Kroki zarządzania przepływem dokumentów – katalog systemowy, katalog procesowy, punkt wspólny * istota LEAN ACTION WORKOUT* Faza 1 –przygotowanie * Faza 2 – warsztat wdrożeniowy * Faza 3 – standaryzacja


8. SMED – Redukcja czasów przezbrojeń 18 godz.
warsztaty w zakładzie produkcyjnych w podziale na 2 grupy – 2 projekty SMED. Podstawy SMED: 1 Krok SMED - analiza przezbrojenia: nagranie filmu video,  analiza procesu przezbrojenia (Set – Up Observation Tool), arkusz obserwacji przezbrojenia* 2 Krok SMED – identyfikacja czynności zewnętrznych i wewnętrznych * 3 Krok SMED – zamiana czynności wewnętrznych na zewnętrzne * 4 Krok SMED –srócenie czynności wew. i zewn.: wdrożenie metod 5S, standaryzacja form i narzędzi, rozwiązania typu „Smart Connections” , Spaghetti Chart ,  Matrix , eliminacje regulacji * 5 Krok SMED – standaryzacja nowego procesu przezbrojenia * WARSZTAT: przydzielenie ról, przejście na produkcję, obserwacja i rejestracja przezbrojenia; zapis obserwacji „na gorąco”*  źle, dobrze, do poprawy* zapis czynności i budowa osi czasu * zaplanowanie nowego przezbrojenia i ułożenie nowego planu. * przygotowanie raportu i wizualnej instrukcji * podsumowanie warsztatów.


9. LEAN LEADERSHIP MANAGEMENT 18 godz.
uprawomocnienie pracowników do przejmowania inicjatywy *  rola lidera *  budowanie kultury LEAN – 6 elementów LEAN LEADERSHIP *  wzajemne cele – ustanawianie wspólnych celów dla organizacji i pracowników *  zarządzanie wizualne, Performance Management (zarządzanie efektywnością pracy) * rola przywódców w projektach Lean, 5 R – Efektywne zespoły *  Gemba Coaching & Feedback * indywidualny plan wdrożenia LEAN LEADERSHIP * ćwiczenie Mutual Goals - kaskadowanie celów strategicznych do poziomu indywidualnych KPI * ćwiczenie 5R - jak tworzyć efektywne zespoły? * ćwiczenie - model GROW * ćwiczenie - Boardmeetings, codzienne spotkania operacyjne


Forma zaliczenia:
Test  sprawdzający wiedzę po I semestrze i test sprawdzający wiedzę po II semestrze.

^ na początek ^

adresaci:

Absolwenci studiów otrzymują
świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych uznane przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Dodatkowo po zdanych
egzaminach otrzymują zaświadczenie
kompetencji Lean Leadership Program,
wydany przez LEANPASSION.

^ na początek ^

kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią konsultanci LEANPASSION oraz wykładowcy Wyższej Szkoły Bankowej.

^ na początek ^

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Profil firmyOfertaWiedzaEksperci
Siła grupy
Zaufało nam ponad 210 000 studentów!

Wyższa Szkoła... więcej »

tel. 323498...

www.ws...

Wandy ...

Odkryj dane
kontaktowe
 
Podobne studia
Lider Firmy Rodzinnej
Szkoła Biznesu Politechniki Wa...
Akademia Konsultantów
Szkoła Biznesu Politechniki Wa...
Szkoła Przedstawicieli Medycznych
Szkoła Biznesu Politechniki Wa...