Efektywne Zarządzanie Przedsiębiorstwem − Akademia Lean Lidera

specjalizacja: podyplomowe > branżowe > inne-branzowe
tagi:akademia lean lidera, chorzowska WSB, LEAN MANAGEMENT, six sigma, SMED, studia podyplomowe, zarządzanie przedsiębiorstwem
czas trwania:162h, 2 semestry
tryb zajęć:weekendowy
zajęcia w języku:polski
cena studiów:4400 zł / całość

Najbliższa edycja

Brak informacji o rekrutacji - zapytaj o najbliższy termin
 

cel programu:

Celem studiów jest przekazanie
słuchaczom praktycznej wiedzy
z zakresu Lean Management,
rewelacyjnej metodologii, która pozwala
na osiągnięcie doskonałych wyników
operacyjnych oraz wypracowanie
przewagi konkurencyjnej. Dodatkowo
słuchacze otrzymają praktyczną wiedzę
pozwalającą na skuteczną realizację
projektów wdrożeniowych lean.

^ na początek ^

opis bloków/przedmiotów:

Biorąc udział w studiach, poznasz: Lean
Management od strony praktycznej,
inspirujące przykłady projektów
wdrożeniowych w wielu firmach
produkcyjnych i usługowych oraz
sprawdzone techniki i narzędzia do
natychmiastowego wykorzystania.
Program studiów wzbogacony jest
o inne systemy zarządzania (six sigma,
total cost reduction, strategiczne
zarządzanie zakupami, total quality
management, finanse operacyjne,
balanced scorecard).

^ na początek ^

program studiów:

Program


1.Wprowadzenie do LEAN MANAGEMENT 18 godz.
podstawy Lean Management: *definicje,  filozofia, historia, korzyści, strategia *od  Toyota Production System  do Toyota Kata *I runda symulacji *analiza wyników – 5 faktorów (precyzja dostaw, nadprodukcja, koszt, jakość, wydajność) * 5 Zasad Lean: określenie wartości, strumień wartości, przepływ, wyciąganie, doskonalenie * wartość a marnotrawstwo, 7+2 Mudy + Mura i Muri * II runda symulacji *analiza wyników *strumień wartości / Value Stream – droga przez proces, mapowanie strumienia wartości *mapa stanu obecnego i przyszłego, takt time *III runda symulacji *przepływ jednej sztuki, analiza i  wdrożenie udoskonaleń *przepływ / flow – czas cyklu / czas taktu, zapewnienie niezakłóconego przepływu, wyizolowane wysp *IV runda symulacji;  projektowanie linii produkcyjnych – linia czy gniazdo produkcyjne, projektowanie stanowisk produkcyjnych, balansowanie pracy pomiędzy operatorów, obliczanie liczby wymaganych operatorów;  V runda symulacji *podstawy Kultury Lean, VI runda symulacji; dyskusja podsumowująca.


2.Analiza stanu obecnego  9 godz. Mapowanie strumienia wartości 9 godz.
wprowadzenie do analizy stanu obecnego * praktyczne przykłady* techniki i narzędzia do przeprowadzenia ASO* czasy operacyjne, balansowanie obciążeniem pracy, SWCS/analiza video, SWS/lay-out, badania migawkowe , analiza KPI, analiza ABC, audyty efektywności * SIPOC*  VSM  wprowadzenie do mapowania * rodzina produktów *strumień wartości * 8 kroków mapowania strumienia wartości * wskazówki praktyczne * pytania do stanu obecnego * mapa stanu obecnego * pytania do stanu przyszłego * mapa stanu przyszłego * plan osiągnięcia stanu przyszłego – cele, ramy czasowe, odpowiedzialne osoby, wybór liderów


3. Problem Solving 18 godz.
metodologie:  PDCA i 8D, A-3 Problem Solving * narzędzia rozwiązywania problemów: 5W+1H;  5 x Dlaczego, Wykres Ishikawy; Drzewo czynników (FTA); Matryca PS; Burza mózgów Philips-a 623, PVA* pobudzanie kreatywności pracowników, moderowanie zespołów problemowych i kół jakości * ćwiczenia w zakresie moderowania zespołów problemowych


4. Lean Supply Chain 18 godz.
symulacja funkcjonowania łańcucha dostaw – praca w grupach od 4 do 8 osób, wnioskowanie * definicja łańcucha dostaw i zarządzania  łańcuchem dostaw * strategie zarządzania łańcuchem dostaw (konstrukcja sieci, relacje w łańcuchu dostaw, make to order vs. make to stock)  * procesy łańcucha dostaw, m.in. planowanie sprzedaży i operacji (S & OP);  * błąd prognozy popytu, * zapas normatywny,* koncepcje zewnętrznej integracji łańcucha dostaw (VMI – zarządzanie zapasami przez dostawców).


5. 5S / Visual Management 18 godz.
dlaczego 5S jest potrzebne * 5S – Selekcja, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina  * jak przeprowadzić  5S / VM Assessment * opór przed 5S – komunikacja programu 5S w przedsiębiorstwie* 3 Minutes Management – jasne i przejrzyste środowisko pracy * 3 elementy zarządzania wizualnego: wizualne procesy, wizualne tablice, wizualni managerowie * rodzaje tablic wizualizacyjnych: Boardmeetings, 5R, KPI’s, HbH * jak zaprojektować tablicę do odpraw pracowniczych * zasady tworzenie wizualnych instrukcji* zasady raportowania wyników w górę i w dół * rola zarządzania wizualnego we wdrażaniu kultury Lean * przykłady zastosowania 5S/VM


6.  SIX SIGMA 18 godz.
wprowadzenie do Six Sigma DMAIC * faza "define" * definiowanie problemu * ustalanie miary Y problemu * faza "measure" * mapowanie procesu "as is" * identyfikacja istotnych czynników X * faza "analize" * analiza zebranych danych * identyfikacja przyczyn źródłowych * faza "improve" * identyfikacja rozwiązań – burza mózgów * ocena rozwiązań * plan wdrożenia * faza "control" * mapa procesu "to be" * zapewnienie trwałości poprawy


7.  LEAN IN SERVICE .  LEAN ACTION WORKOUT 18 godz.
wprowadzenie do LEAN IN SERVICE * LEAN w produkcji a LEAN w procesach usługowych * praktyczne przykłady wdrożenia LEAN w usługach * wartość z punktu widzenia klienta – Voice of Customer * strumień wartości - perspektywa Klienta a perspektywa procesów zewnętrznych * wzajemne cele podstawą wdrożenia * typowe marnotrawstwa w usługach * przepływ ciągły – metody wdrożenia przepływu w biurze (przypadek z instytucji finansowej) * 3 Kroki zarządzania przepływem dokumentów – katalog systemowy, katalog procesowy, punkt wspólny * istota LEAN ACTION WORKOUT* Faza 1 –przygotowanie * Faza 2 – warsztat wdrożeniowy * Faza 3 – standaryzacja


8. SMED – Redukcja czasów przezbrojeń 18 godz.
warsztaty w zakładzie produkcyjnych w podziale na 2 grupy – 2 projekty SMED. Podstawy SMED: 1 Krok SMED - analiza przezbrojenia: nagranie filmu video,  analiza procesu przezbrojenia (Set – Up Observation Tool), arkusz obserwacji przezbrojenia* 2 Krok SMED – identyfikacja czynności zewnętrznych i wewnętrznych * 3 Krok SMED – zamiana czynności wewnętrznych na zewnętrzne * 4 Krok SMED –srócenie czynności wew. i zewn.: wdrożenie metod 5S, standaryzacja form i narzędzi, rozwiązania typu „Smart Connections” , Spaghetti Chart ,  Matrix , eliminacje regulacji * 5 Krok SMED – standaryzacja nowego procesu przezbrojenia * WARSZTAT: przydzielenie ról, przejście na produkcję, obserwacja i rejestracja przezbrojenia; zapis obserwacji „na gorąco”*  źle, dobrze, do poprawy* zapis czynności i budowa osi czasu * zaplanowanie nowego przezbrojenia i ułożenie nowego planu. * przygotowanie raportu i wizualnej instrukcji * podsumowanie warsztatów.


9. LEAN LEADERSHIP MANAGEMENT 18 godz.
uprawomocnienie pracowników do przejmowania inicjatywy *  rola lidera *  budowanie kultury LEAN – 6 elementów LEAN LEADERSHIP *  wzajemne cele – ustanawianie wspólnych celów dla organizacji i pracowników *  zarządzanie wizualne, Performance Management (zarządzanie efektywnością pracy) * rola przywódców w projektach Lean, 5 R – Efektywne zespoły *  Gemba Coaching & Feedback * indywidualny plan wdrożenia LEAN LEADERSHIP * ćwiczenie Mutual Goals - kaskadowanie celów strategicznych do poziomu indywidualnych KPI * ćwiczenie 5R - jak tworzyć efektywne zespoły? * ćwiczenie - model GROW * ćwiczenie - Boardmeetings, codzienne spotkania operacyjne


Forma zaliczenia:
Test  sprawdzający wiedzę po I semestrze i test sprawdzający wiedzę po II semestrze.

^ na początek ^

adresaci:

Absolwenci studiów otrzymują
świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych uznane przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Dodatkowo po zdanych
egzaminach otrzymują zaświadczenie
kompetencji Lean Leadership Program,
wydany przez LEANPASSION.

^ na początek ^

kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią konsultanci LEANPASSION oraz wykładowcy Wyższej Szkoły Bankowej.

^ na początek ^

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Profil firmyOfertaWiedzaEksperci
Siła grupy
Zaufało nam ponad 210 000 studentów!

Wyższa Szkoła... więcej »

tel. 323498...

www.ws...

Wandy ...

Odkryj dane
kontaktowe
 
Podobne studia
Lider Firmy Rodzinnej
Szkoła Biznesu Politechniki Wa...
Akademia Konsultantów
Szkoła Biznesu Politechniki Wa...
Szkoła Przedstawicieli Medycznych
Szkoła Biznesu Politechniki Wa...
Podyplomowe studium trenerów grupowych
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej...