Podyplomowe studia w zakresie KURATOR SĄDOWY

specjalizacja: podyplomowe > dyscypliny naukowe > prawo i administracja
tagi:KURATOR SĄDOWY, podyplomowe, prawo, sądownictwo
czas trwania:253h, 2 semestry
tryb zajęć:weekendowy
zajęcia w języku:polski
cena studiów:1550 zł / całość

Najbliższa edycja

Brak informacji o rekrutacji - zapytaj o najbliższy termin
 

cel programu:

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie pedagogiki, psychologii, prawa przyszłych kuratorów sądowych

^ na początek ^

opis bloków/przedmiotów:

Zakres tematyczny: elementy psychologii społecznej, sądowej i pracy socjalnej, charakterystyka wybranych przejawów nieprzystosowania społecznego i podkultur dewiacyjnych, metodyka pracy resocjalizacyjnej, profilaktycznej i wychowawczej, diagnostyka resocjalizacyjna, aspekty prawne pracy kuratora sądowego, metody pracy z podopiecznymi, pedagogika pracy z nadzorowanymi i dozorowanymi

^ na początek ^

program studiów:


Studia mają na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy kuratorów sądowych w aspekcie ich przygotowania do egzaminu kuratorskiego.
Absolwent powinien:
1. posiadać wiedzę z zakresu: prawa w kontekście resocjalizacji oraz pracy kuratorów sądowych, charakterystyki i diagnozowani przejawów nieprzystosowania społecznego, podstawowych zjawisk patologii społecznej, przestępczości oraz podkultur dewiacyjnych; różnych form pracy indywidualnej i grupowej z podopiecznymi, teoretycznych podstaw resocjalizacji, psychologicznego funkcjonowania sprawców i ich ofiar
2. rozwinąć lub zdobyć umiejętności: pracy w zespole interdyscyplinarnym; wykorzystania danych o swoich podopiecznych do projektowania oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych; sporządzania diagnozy podopiecznego; projektowania oddziaływań resocjalizacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych; prowadzenia dokumentacji sądowej, prowadzenia zajęć w Ośrodku Kuratorskim, wykorzystywania technik mediacyjnych i negocjacyjnych w pracy z podopiecznymi.

^ na początek ^

adresaci:

Absolwenci studiów magisterskich z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych, prawnych lub innych studiów magisterskich i studiów podyplomowych w wyżej wymienionych zakresach, którzy chcą przygotować się do egzaminu kuratorskiego i wykonywać w przyszłości pracę jako kuratorzy sądowi

^ na początek ^

kadra dydaktyczna:

Osoby prowadzące zajęcia: Pracownicy naukowo-dydaktyczni z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz doświadczeni zawodowi kuratorzy sądowi

^ na początek ^

 

Uniwersytet M.Curie Skłodowskiej w Lublinie

Profil firmyOfertaWiedzaEksperci
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest największą uczelnią polską po... więcej »

tel. 815375...

www.um...

PL. M.C.-Skłodowskiej...

Odkryj dane
kontaktowe