Podyplomowe studia muzeologiczne

specjalizacja: podyplomowe > dyscypliny naukowe > nauki humanistyczne
tagi:muzeologia, podyplomowe, studia muzeologiczne, uj
czas trwania:200h, 2 semestry
tryb zajęć:weekendowy
zajęcia w języku:polski
cena studiów:2500 zł / całość

Najbliższa edycja

Brak informacji o rekrutacji - zapytaj o najbliższy termin
 

cel programu:

PSM pozwala uzyskać wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska kustosza w polskich muzeach. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r.

^ na początek ^

program studiów:

PODYPLOMOWE STUDIUM MUZEOLOGICZNE UJ
Blok I 80 godz.
Muzealnictwo
Temat I. Historia muzealnictwa
Protomuzealne formy muzealnictwa
Wielkie kolekcje – średniowiecze, renesans, barok
Narodziny nowożytnego muzealnictwa
Typy muzeów
Muzealnictwo w Anglii, Austrii, Francji, Stanach Zjednoczonych i Włoszech
Historia muzealnictwa w Polsce

Temat II. Wstęp do muzeologii
Potrzeba muzealnictwa
Rola muzeów w warunkach współczesnej cywilizacji

Temat III. Kolekcjonowanie
Kolekcjonerstwo i nauka
Wyznaczniki wprowadzania obiektu do kolekcji
Formy poszerzania kontekstu kulturowego obiektu wprowadzanego do kolekcji
Zasady i sposoby pozyskiwania obiektów do kolekcji
Dokumentacja związana z wprowadzaniem obiektu do kolekcji

Temat IV. Kreowanie obiektu muzealnego. Wystawy
Scenariusz wystawy
Karta wystawy
Podstawowe zasady ekspozycji
Komisariat wystawy
Druki i wydawnictwa związane z wystawą
Stelaż, multi media, współczesna architektura muzeów

Temat V. Organizacja pracy naukowej w muzeum
Opracowywanie naukowe obiektu
Archiwum
Biblioteka
Publikacje
Konferencje

Temat VI. Konserwacja
Profilaktyka konserwatorska
Praktyka konserwatorska
Moralne aspekty pracy konserwatora
Organizacja pracowni konserwatorskiej
Dokumentacja związana z konserwacją obiektów
Fałszerstwa dzieł sztuki
Współczesna aparatura konserwatorska

Temat VII. Metody działalności oświatowej
Formy upowszechniania zbiorów
Zastosowanie współczesnej techniki do pracy naukowej i oświatowej
Muzeum otwarte dla publiczności
Marketing
Semiotyka atrakcji turystycznej

Temat VIII. Prawne aspekty muzealnictwa i ochrony dóbr kultury
Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie muzeów
Prawo autorskie a praca w muzeum
Zabezpieczanie zbiorów

Temat IX. Zarządzanie i organizacja muzeum
Administracja, struktura organizacyjna, zarządzanie projektami
Kolegia doradcze
Międzynarodowe i krajowe Stowarzyszenia i Związki Muzealne

Blok II 60 godz.
Problemowe prezentacje wybranych placówek muzealnych
Zajęcia w muzeach:
Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu
Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Muzeum Etnograficzne w Krakowie
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Muzeum Historii Miasta Krakowa
Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce
Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu
Muzeum Zamkowe w Pszczynie
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

Blok III 40 godz.
Wybrane zagadnienia współczesnej humanistyki w praktyce muzealnej
Archeologia
Etnologia
Historia
Historia sztuki

^ na początek ^

adresaci:

Absolwenci - studia wyższe na poziomie magisterskim

^ na początek ^

kadra dydaktyczna:

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz specjalistów z wybranych muzeów

^ na początek ^

 

Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profil firmyOfertaWiedzaEksperci
Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w obecnym kształcie rozpoczął działalność... więcej »

tel. 126336...

www.ja...

Gołębia...

Odkryj dane
kontaktowe