Nowoczesne usługi biznesowe – BPO/SSC – specjalizacja: menedżer nowoczesnych usług biznesowych

168 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 4200 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem kierunku jest skuteczne przygotowanie przyszłych pracowników na potrzeby rozwijających się działów BPO/
  SSC wyspecjalizowanych w obsłudze zróżnicowanych procesów firm międzynarodowych. Przekazanie im kluczowej
  i kompleksowej wiedzy z obszaru nowoczesnego zarządzania od strony praktycznej.

 • BLOK SPECJALISTYCZNY

  Zarządzanie strategiczne (8 godz.)
  - Analiza strategiczna;
  - Narzędzia analizy strategicznej:
  - Analiza zasobów firmy;
  - Analiza konkurencji;
  - Analiza makrootoczenia;
  - Planowanie scenariuszowe;
  - Wyznaczenie celu strategicznego firmy;
  - Tworzenie planu strategicznego;
  - Wdrożenia strategii.

  Budowa i wdrażanie procedur na bazie procesów (8 godz.)
  - Wpływ procedur na pracę zespołu w dziale BPO/SSC;
  - Cechy poprawnie napisanej procedury;
  - Pracownik a procedura;
  - Ćwiczenia z tworzenia procedur;
  - Błędy przy tworzeniu procesów.

  Budowa postawy autorytetu i lidera w organizacji (8 godz.)
  - Rozpoznanie i świadome wykorzystywanie typów władzy;
  - Kreowanie wizerunku przełożonego na poziomie werbalnym i niewerbalnym;
  - Budowanie autorytetu przełożonego;
  - Trudne decyzje;
  - Zebrania z pracownikami;
  - Mowy motywacyjne;
  - Egzekwowania standardów firmowych;
  - Rola emocji w zarządzaniu pracownikami.

  Analiza satysfakcji klienta wewnętrznego i zewnętrznego oraz jej wpływ na prawidłowe funkcjonowanie działu BPO/SSC (16 godz.)
  - Znaczenie badania satysfakcji klienta;
  - Czynniki wymuszające badanie zadowolenia klienta;
  - Budowanie kwestionariuszy;
  - Analiza i wykorzystanie danych.
  - Narzędzie doskonalenia systemu zarządzania
  - FMEA

  Planowanie budżetu działu (8 godz.)
  - Planowanie i prowadzenie budżet działu;
  - Ograniczanie wydatków działu;
  - Tworzenie raportu z wydatków.

  Motywowanie zespołu i delegowanie zdań (16 godz.)
  - Etapy rozwoju pracownika;
  - Motywatory;
  - Narzędzia psychometrycznie ich rola w zarządzaniu zespołem;
  - Komunikowanie priorytetów – kaskadowanych z poziomu Zarządu;
  - Delegowanie a dojrzałości pracownika;
  - Zarządzanie przez cele i zadania;
  - Właściwe formułowanie celów, zadań i poleceń;
  - Prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami;
  - Korzystanie z pozafinansowych narzędzi motywowania;
  - Udzielanie informacji zwrotnych.

  Narzędzia informatyczne w pracy menedżera (8 godz.)
  Seminarium (6 godz.)


  BLOK TEMATÓW DO WYBORU

  - Analiza rynku (8 godz.)
  - Aspekty prawne – prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.)
  - Biznesplan (8 godz.)
  - Budżetowanie i źródła finansowania (8 godz.)
  - Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej (struktury organizacyjne, zarządzanie strategiczne, zarządzanie operacyjne, odpowiedzialność) (8 godz.)
  - Innowacje w organizacji (8 godz.)
  - Konflikt w organizacji (8 godz.)
  - Komunikacja w biznesie (8 godz.)
  - Kreatywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji (8 godz.)
  - Modele biznesowe (8 godz.)
  - Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.)
  - Ochrona danych osobowych (8 godz.)
  - Organizacja pracy menedżera (8 godz.)
  - Projektowanie ścieżek kariery zawodowej, zarządzanie talentami (8 godz.)
  - Strategie marketingowe (8 godz.)
  - Techniki prezentacji (8 godz.)
  - Ubezpieczenia społeczne (8 godz.)
  - Wartość firmy (8 godz.)
  - Zarządzanie efektywnym zespołem i pracownikiem (8 godz.)
  - Zarządzanie międzykulturowe (8 godz.)
  - Zarządzanie projektem (8 godz.)
  - Zarządzanie przez cele MBO (8 godz.)
  - Zarządzanie zmianą (8 godz.)
  - Analiza fundamentalna i techniczna (8 godz.)
  - Analiza źródeł i kosztów finansowania działalności gospodarczej (8 godz.)
  - Finanse behawioralne (8 godz.)
  - Fuzje i przejęcia (8 godz.)
  - Ocena wyników przedsiębiorstwa (8 godz.)
  - Rachunkowość zarządcza dla początkujących (8 godz.)
  - Sprawozdawczość finansowa (8 godz.)
  - Zarządzanie kapitałem pracującym (8 godz.)
  - Zastosowanie MS Excela w analizach finansowych (8 godz.)
  - Zintegrowane systemy zarządzania – systemy klasy ERP (8 godz.)

 • Wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku Nowoczesne usługi biznesowe – BPO/SSC – specjalizacja: menedżer nowoczesnych usług biznesowych w WSB w Poznaniu

  Grzegorz Olechniewicz - Dyrektor zarządzający i trener w firmie GOODMAN Szkolenia i Konsultacje.
  Doświadczony trener, doradca i kierownik projektu. Realizował projekty i strategie między innymi dla firm z branż: motoryzacyjnej, farmaceutycznej, bankowej, telekomunikacyjnej, FMCG, oraz dla firm zajmujących się przemysłem ciężkim. W opinii wielu klientów jeden z czołowych europejskich ekspertów w dziedzinie strategii i negocjacji zakupowych. Swoje doświadczenie zdobywał między innymi jako Procurement Manager w Ariba Inc. oraz Project Procurement Manager dla klientów Carrywater Group S.A., Przez ostatnie lata doradzał dziesiątkom firm w zakresie organizacji zarządzania. Od 2004 roku prowadzi szkolenia oraz projekty doradcze w obszarze restrukturyzacji i zarządzania. Wykładowca, konsultant merytoryczny oraz promotor na kierunkach studiów podyplomowych Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Współzałożyciel i członek dwóch krajowych stowarzyszeń branży zakupowej. Członek stowarzyszeń PMI (Project Management institute) oraz IPMA (International Project Management Association).

 • Studia modułowe:
  Modułowy system nauczania jest propozycją dla osób, które chciałyby w świadomy sposób kierować swoim kształceniem i karierą zawodową.

  - W pierwszej kolejności realizowany jest blok wprowadzający z obszaru zarządzania lub finansów w zależności od wybranego kierunku studiów.
  - Następnie blok specjalistyczny, zawierający tematy ściśle związane z danym kierunkiem studiów.
  - Jako ostatni realizowany jest blok tematów do wyboru. Jest to 38 tematów z różnych dziedzin (finansowych, zarządczych i tzw. kompetencji miękkich) spośród których słuchacza sam wybiera tematy, które są dla niego interesujące i przydatne.

  Przy wyborze tematów do wyboru słuchacz może skorzystać z konsultacji z autorem programu lub opiekunem grupy, który pomoże dobrać tematy najbardziej odpowiednie dla każdego słuchacza indywidualnie. W ramach bloku tematów do wyboru słuchacz może zrealizować od 9 do 16 tematów w zależności od wybranego kierunku studiów. Istnieje możliwość zrealizowania większej ilości tematów niż przewiduje program studiów – wiąże się to z dodatkową opłatą. Wszystkie zajęcia realizowane są w weekendy, częstotliwość zjazdów uzależniona jest od wybranych przez słuchacza tematów.

 • Projekt, test, obrona projektu.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4200 PLN

Studia o podobnej tematyce