Innowacyjne przywództwo – kształtowanie liderów zmian

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 4900 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Głównym celem studiów jest dostarczenie wiedzy, rozwój umiejętności oraz kompetencji osobistych i społecznych związanych z przywództwem, potrzebnych kierownikom, menedżerom, liderom, koordynatorom zespołów projektowych, działającym na różnych szczeblach zarządzania w organizacjach biznesowych.
  Dobór tematyki poszczególnych zajęć pozwoli słuchaczom zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego przewodzenia ludziom, z zakresu psychologii praktycznej, rozwoju osobistego, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, budowania relacji interpersonalnych, podejmowania decyzji, cochingu i mentoringu integralnego, kierowania zespołami i grupami, zarządzania projektami zorientowanymi na zmianę.
  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnych narzędzi, metod i technik, które pozwolą:

  zwiększyć efektywność liderów, zespołów i organizacji z jednoczesną poprawą atmosfery i relacji w firmie,
  rozwijać siebie oraz zespoły,
  dostosować się do zmieniających się warunków w Polsce i świecie oraz wyprzedzać trendy
  zdefiniować własny potencjał jako przywódców i liderów oraz możliwe kierunki dalszego rozwoju w tym zakresie, a także na zrozumienie psychiki i perspektywy współpracowników oraz efektywne realizowanie wizji.

  Studia oferują wiele korzyści dla słuchaczy:

  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,
  uczestnicy studiów po zdaniu pozytywnie egzaminu otrzymują dodatkowo Certyfikat Lidera Zmian Postaw – poziom pierwszy - menadżer integralny, wydany przez Instytut Liderów Zmian we współpracy z American Board of NLP Coaching Division i Time Line Therapy Association
  nowatorski program studiów ukierunkowany na wykształcenie umiejętności niezbędnych w pracy lidera, przywódcy, w tym możliwość sprawdzenia się podczas terenowej gry symulacyjnej,
  wyselekcjonowaną grupę wykładowców, ekspertów w poszczególnych obszarach, z wieloletnim doświadczeniem

 • 1. >>> MODUŁ 1: Psychologiczne aspekty przywództwa <<<
  2. Osobowość przywódcy – wpływ na sposób funkcjonowania organizacji – relacje w triadzie: przedsiębiorca - przywódca –menedżer. Diagnoza osobowości
  3. Procesy organizacyjne (jawne i ukryte) – dynamika grupy, konformizm, relacje przełożony – podwładny – zjawisko przeniesienia; reakcje na zmiany w organizacji w ujęciu poznawczym i psychoanalitycznym
  4. Od autokracji do nowych form przywództwa – paradygmaty przywództwa; style i modele przywództwa – dysfunkcjonalne i efektywne przywództwo – rola liderów o osobowości narcystycznej
  5. Emocje w organizacji – wpływ na procesy grupowe i zachowania organizacyjne na poziomie indywidualnym – znaczenie mechanizmów obronnych - ujęcie psychoanalityczne
  6. Terenowa gra symulacyjna – sesja wyjazdowa
  7. Trening interpersonalny
  8. Tożsamość przywódcy (lidera) 1. DNA przywódcy (czyli motywy, cechy, rola, potrzeby) 2. Źródła mocy przywódcy (osobowość, świadomość, uważność) 3. Wyzwania dla przywódcy (jak zarządzać sobą, jak budować zdrowie emocjonalne, jaką przyjąć filozofię życia ?
  9. Dynamika uważności i obecności w procesie kreowania nowej jakości w oparciu o Teorię „U” Otto Scharmera
  10. >>> MODUŁ 2: Praktyczne podejście integralne w przywództwie w oparciu o Coaching Value Process <<<
  11. Osobowość i role przywódcy (lidera) , rozwój indywidualny i zespołu, komunikacja i współpraca wg Coaching Value Process
  12. Poziomy świadomości (wartości) wg Gravesa- zastosowanie w kontekście osobistym, zespołu i biznesu
  13. Wartości indywidualne i zespołowe, ich budowa, rozwój i komunikowanie z wykorzystaniem mentoringu oraz metod aktywizacji innowacyjności
  14. Wypracowanie planu rozwoju osobistego, zespołu i biznesu na bazie Coaching Value Process
  15. Podejmowanie decyzji w warunkach pewności, ryzyka i niepewności
  16. Myślowe pułapki przy podejmowaniu decyzji
  17. Socjotechnika i wywieranie wpływu na ludzi
  18. Droga lidera do sukcesu - doświadczenia praktyczne
  19. Rola lidera w zarzadzaniu zespołem - doświadczenia praktyczne
  20. >>> MODUŁ 3 <<< Metodyka projektowa dla przywódców i liderów zmian
  21. Wprowadzenie do zarządzania zmianami w organizacjach
  22. Rola lidera zmian w organizacji
  23. Projekty jako skuteczny sposób wprowadzania zmian
  24. Trening antykryzysowy - sesja wyjazdowa
  25. Egzamin końcowy

 • Kadrę dydaktyczną stanowią praktycy prowadzący projekty dla firm krajowych, jak również o zasięgu międzynarodowym oraz doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 • dla obecnych i przyszłych: liderów, menedżerów, kierowników, dyrektorów, prezesów, przedsiębiorców,
  dla tych, którzy chcą spojrzeć na biznes i przywództwo w inny sposób niż proponuje większość uczelni i studiów podyplomowych, taki który nawiązuje stricte do zarządzania sobą-umysłem, emocjami, charyzmą oraz ludźmi - ich mentalnością, postawami,
  dla liderów, którzy mają dość tylko administracyjnego podejścia do biznesu, firmy i zespołów, którzy widzą, że dotychczasowe metody przestały się sprawdzać lub działają tylko w niektórych sytuacjach,
  dla liderów, którzy chcą realnie wpływać na motywację ludzi, innowacyjność, pro aktywność i inicjatywę,
  dla tych, którzy oprócz poznania konkretnej wiedzy i praktycznych metod, przejść przez własny proces rozwoju charyzmy, silnej osobowości, która wpłynie na większą efektywność w zarządzaniu oraz osobistą.

 • Studia prowadzone są w języku polskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (zjazdy raz, max. dwa razy w miesiącu) w godzinach 9.00-16.00 w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu. Materiały dydaktyczne i wszystkie niezbędne informacje dla słuchaczy zamieszczane są na platformie internetowej. W trosce o najwyższą jakość nauczania studia podlegają systematycznej ewaluacji.

 • obecności zajęciach (min. 80% obecności),
  egzamin końcowy w formie testu

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 • 4900 PLN

Studia o podobnej tematyce