Lean Management – Menedżerskie Studia Podyplomowe

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 4800 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Zapraszamy Państwa do NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNYCH w Polsce Studiów Podyplomowych związanych z Lean Management. Nasze studia są stale udoskonalane i charakteryzuje je NAJWYŻSZA JAKOŚĆ oraz nastawienie na generowanie jak największej korzyści dla Słuchaczy. Nasza kadra reprezentuje najlepsze działy Lean międzynarodowych korporacji, m.in. Volvo, Ikea, Lufthansa GBS, Mondelēz International (poprzednio Kraft Foods Polska), Oknoplast, ELSEN Logistics, oraz firmy consultingowe specjalizujące się w lean management, m.in. MyLean, LeanAction, IDPVerbis, Langas Group.

  Dotychczas nasze studia ukończyło ponad 200 osób i WSZYSCY POLECILIBY studia znajomym (dane na podstawie wyników ankiet). Przyjeżdżają do nas Słuchacze ze wszystkich szesnastu województw w Polsce, a także osoby, które mieszkają poza granicami. To świadczy o naszej jakości.

  Uczestnicy zajęć otrzymują kompleksową wiedzę menedżerską związaną ze szczupłym zarządzaniem (lean managementem). Celem studiów jest oddziaływanie na dwa główne obszary Uczestników – kompetencje miękkie, które są niezbędne dla prawidłowego zrozumienia oraz wdrażania lean w organizacjach oraz kompetencje twarde – narzędzia, metody i techniki, które stosuje się w przedsiębiorstwach zarządzanych zgodnie z koncepcją lean management.

  Studia zostały stworzone z myślą o osobach, które pracują w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zarówno bezpośrednio przy produkcji, jak i przy jej obsłudze administracyjnej. "Lean Management - Menedżerskie Studia Podyplomowe" to studia, które stanowią uzupełnienie oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia menedżerów szczupłego zarządzania. Dla osób mających na co dzień do czynienia z biurem i usługami oferujemy Studia "Lean Services - Menedżerskie Studia Podyplomowe".

  Program studiów został przygotowany w oparciu o konsultacje z menedżerami wielu przedsiębiorstw, które potrzebują wykwalifikowanych osób do skutecznego wprowadzania lean managementu. Zajęcia prowadzone są w głównej mierze w formie warsztatowej, z dużym naciskiem na stronę praktyczną pracy lean menedżera. W ramach studiów Uczestnicy spędzą jeden dzień w przedsiębiorstwie, w którym funkcjonuje lean management i będą mogli w praktyce poznać mechanizmy jego funkcjonowania.

  Zajęcia prowadzane są przez uznanych praktyków zarządzania z dużym doświadczeniem dydaktycznym. Kadrę trenerską stanowią pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, konsultanci Lean Instytutu Doskonalenia Produkcji VERBiS oraz Menedżerowie Lean znanych, międzynarodowych korporacji i firm doradczych.

  Studia zostały opracowane w taki sposób, aby zmaksymalizować korzyści dla Słuchaczy. Najważniejsze z nich to:

  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju,
  certyfikat praktycznej znajomości lean managementu wydany przez Instytut Doskonalenia Produkcji,
  możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez najlepszą kadrę dydaktyków i praktyków lean managementu z wieloletnim doświadczeniem,
  uczestniczenie w Studiach, których program odpowiada aktualnym potrzebom przedsiębiorstw,
  możliwość skorzystania z dodatkowej oferty szkoleń dedykowanych tylko Słuchaczom,
  możliwość nawiązania wielu cennych kontaktów oraz wymiany doświadczeń.

  Dodatkowo Słuchacze otrzymują w ramach studiów m.in.:

  licencjonowane kopie specjalistycznego oprogramowania, m.in. Visio 2013 Pro, który jest pomocny m.in. przy tworzeniu map strumienia wartości,
  dostęp do zasobów bibliotecznych Uniwersytetu,
  dostęp do światowych baz naukowych, m.in. EBSCO oraz Web of Knowledge,
  publikacje książkowe związane z zarządzaniem oraz z lean managementem.

 • 1. Podstawy wiedzy menedżerskiej
  2. Zarządzanie zmianami w organizacji
  3. Kultura organizacyjna
  4. Kontekst kulturowy lean managementu w Polsce
  5. Modele biznesu oparte na lean management
  6. Przywództwo w kulturze lean
  7. Techniki kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów
  8. Komunikacja i praca zespołowa
  9. Lean project management
  10. Gra symulacyjna lean
  11. Mapowanie i doskonalenie strumienia wartości
  12. 5S
  13. Zarządzanie wizualne
  14. TPM
  15. Just-In-Time, Kanban
  16. Gra symulacyjna KanbanIT
  17. Planowanie i harmonogramowanie
  18. Praca standaryzowana
  19. SMED
  20. Kaizen
  21. Wskaźniki i mierniki procesów
  22. Raport jednostronicowy (A3 management)
  23. Rozwiązywanie problemów - podejście PDCA
  24. Narzędzia jakościowe
  25. Case studies - najlepsze praktyki
  26. Warsztaty "Lean Event"
  27. Techniki i organizacja studiowania
  28. Wykład do wyboru (seminarium)
  29. Egzamin końcowy

 • Kadrę dydaktyczną stanowią:

  Doświadczeni konsultanci lean managementu współpracujący z firmą IDP Verbis, która specjalizuje się w prowadzeniu projektów doradczych i szkoleniowych w organizacjach o charakterze produkcyjnym. Konsultanci Verbis są ludźmi z wieloletnim doświadczeniem, doskonale operujący narzędziami filozofii Lean Manufacturing.
  Członkowie i współpracownicy Instytutu Doskonalenia Produkcji, którzy chcą propagować w Polsce wiedzę z zakresu lean, a także dzielić się swoimi wieloletnimi doświadczeniami praktycznymi. Instytut Doskonalenia Produkcji jest także organizatorem uznanej w polskim środowisku leanowym, cyklicznej Konferencji „Lean Management w Praktyce”.
  Menedżerowie Lean z takich firm, jak MyLean, Langas Group, Ikea, Lean Action, Mondelēz International (poprzednio Kraft Foods Polska), Oknoplast, ELSEN Logistics.
  Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dużym doświadczeniem szkoleniowym.

 • Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć oraz usystematyzować wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy lean managera. Kierowane są zarówno do osób, pełniących funkcje menedżerskie, jak i przygotowujących się do ich objęcia.

 • Studia prowadzone są w języku polskim.
  Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.
  Zajęcia odbywają się w soboty oraz niedziele od godziny 09:00 do 16:15 (z wyjątkiem warsztatów "Lean Event", planowana liczba zjazdów: ok 12.
  Jeden dzień zajęć będzie miał formę wyjazdową i odbędzie się w przedsiębiorstwie, w którym wdrożony jest lean management. W ten dzień zjazd zacznie się w piątek.
  Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.
  Słuchacze otrzymują indeksy ze zdjęciem, w których prowadzący dokonują zaliczeń poszczególnych przedmiotów.
  Studia obsługiwane są przez platformę internetową, na której zamieszczane są materiały dydaktyczne i dodatkowe źródła.

 • Obecność na zajęciach (min. 80%)
  Przygotowanie i obrona pracy końcowej

 • O kolejności przyjęcia na Studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenie pierwszej raty lub całości (dopiero wpłata jest ostatecznym potwierdzeniem zgłoszenia).

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  1 zdjęcie - wymiary 35(37) mm - 45(47) mm
  dyplom lub odpis ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo:http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html

 • Limit miejsc: Rekrutacja trwa do 09.10.2015r., jednak jest to formalna data ukończenia procesu rekrutacji. Data zamknięcia zapisów nie jest znana, ponieważ decyduje o tym ilość przesłanych zgłoszeń. Z tego względu zachęcamy do nie zwlekania z zapisem na Studia do ostatniej chwili.

 • 4800 PLN

Studia o podobnej tematyce