Lean Services – Menedżerskie Studia Podyplomowe

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 4500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy zajęć otrzymują kompleksową wiedzę menedżerską związaną ze szczupłym zarządzaniem (lean managementem) w biurze i usługach. Celem studiów jest oddziaływanie na dwa główne obszary Uczestników – kompetencje miękkie, które są niezbędne dla prawidłowego zrozumienia oraz wdrażania lean w organizacjach oraz kompetencje twarde – narzędzia, metody i techniki, które stosuje się w przedsiębiorstwach usługowych zarządzanych zgodnie z koncepcją lean management.

  Studia zostały stworzone z myślą o osobach, które pracują w biurze lub w centrach usługowych. "Lean Management w biurze i usługach" to studia, które stanowią uzupełnienie oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia menedżerów szczupłego zarządzania. Dla osób mających na codzień do czynienia z produkcją oferujemy "Lean Management - Menedżerskie Studia Podyplomowe".

  Program studiów został przygotowany w oparciu o konsultacje z menedżerami wielu przedsiębiorstw, które potrzebują wykwalifikowanych osób do skutecznego wprowadzania lean managementu. Zajęcia prowadzone są w głównej mierze w formie warsztatowej, z dużym naciskiem na stronę praktyczną pracy lean menedżera.

  Zajęcia prowadzane są przez uznanych praktyków zarządzania z dużym doświadczeniem trenerskim. Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doświadczeni konsultanci lean w usługach z Lean Action Sp. z o.o., członkowie i współpracownicy Instytutu Doskonalenia Produkcji VERBiS oraz Menedżerowie Lean znanych, międzynarodowych korporacji i firm doradczych.

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju
  • certyfikat praktycznej znajomości lean managementu w usługach wydany przez Instytut Doskonalenia Produkcji
  • uczestniczenie w Studiach, których program odpowiada aktualnym potrzebom przedsiębiorstw

 • 1. Podstawy wiedzy menedżerskiej
  2. Zarządzanie zmianami w organizacji
  3. Kultura organizacyjna
  4. Kontekst kulturowy lean managementu w Polsce
  5. Modele biznesu oparte na lean management
  6. Przywództwo w kulturze lean
  7. Techniki kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów
  8. Komunikacja i praca zespołowa
  9. Lean project management
  10. Koncepcja lean - gra symulacyjna
  11. Mapowanie procesów usługowych
  12. Gemba, czyli jak obserwować procesy usługowe
  13. Zarządzanie wizualne w biurze
  14. Tworzenie planu wdrożenia lean management
  15. Gra symulacyjna "PullOffice"
  16. Workload management
  17. Standaryzowanie pracy biurowej
  18. Kaizen
  19. 5S w biurze
  20. Wskaźniki i mierniki procesów usługowych
  21. Raport jednostronicowy (A3 management)
  22. Rozwiązywanie problemów - podejście PDCA
  23. Warsztaty "Lean Event"
  24. Case studies - najlepsze praktyki
  25. Techniki i organizacja studiowania
  26. Wykład do wyboru (seminarium)

 • Kadrę dydaktyczną stanowią:

  Doświadczeni konsultanci lean managementu współpracujący z Lean Action Sp. z o.o. z Krakowa, która specjalizuje się w prowadzeniu projektów doradczych i szkoleniowych w organizacjach o charakterze usługowym. Konsultanci Lean Action są ludźmi z wieloletnim doświadczeniem, doskonale operujący narzędziami filozofii Lean Services.
  Członkowie i współpracownicy Instytutu Doskonalenia Produkcji VERBiS, którzy chcą propagować w Polsce wiedzę z zakresu lean, a także dzielić się swoimi wieloletnimi doświadczeniami praktycznymi. Instytut Doskonalenia Produkcji jest także organizatorem uznanej w polskim środowisku leanowym, cyklicznej Konferencji „Lean Management w Praktyce”.
  Menedżerowie Lean z takich firm, jak Volvo, Langas Group, Ikea, Mondelēz International (poprzednio Kraft Foods Polska)
  Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dużym doświadczeniem szkoleniowym.

 • Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć oraz usystematyzować wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy lean managera. Kierowane są zarówno do osób, pełniących funkcje menedżerskie, jak i przygotowujących się do ich objęcia.

 • Studia prowadzone są w języku polskim.
  Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.
  Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (od godziny 9:00 do 16:15), planowana liczba zjazdów: 11.
  Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.
  Słuchacze otrzymują indeksy ze zdjęciem, w których prowadzący dokonują zaliczeń poszczególnych przedmiotów.
  Studia obsługiwane są przez platformę internetową, na której zamieszczane są materiały dydaktyczne i dodatkowe źródła.

 • Obecność na zajęciach (min. 80%)
  Przygotowanie i obrona pracy końcowej

 • Limit miejsc: Rekrutacja trwa do 16.10.2015r., jednak jest to formalna data ukończenia procesu rekrutacji. Data zamknięcia zapisów nie jest znana, ponieważ decyduje o tym ilość przesłanych zgłoszeń. Z tego względu zachęcamy do nie zwlekania z zapisem na Studia do ostatniej chwili.

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia - wymiary 35(37) mm - 45(47) mm
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo:http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html

 • O kolejności przyjęcia na Studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenie pierwszej raty lub całości (dopiero wpłata jest ostatecznym potwierdzeniem zgłoszenia).

 • 4500 PLN

Studia o podobnej tematyce