Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty

270 Godzin, 2 Semestr, 4 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 1300 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie oświatą – menedżer oświaty jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania placówką oświatową, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z „filozofii” i zasad reformy oświatowej oraz regionalnej polityki edukacyjnej. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji wymaganych od osób pełniących lub ubiegających się o stanowiska kierownicze w każdego typu placówkach oświatowych w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

 • Podstawy organizacji i zarządzania
  Prawo oświatowe. Prawo pracy. Karta
  Nauczyciela
  Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówce oświatowej
  Planowanie i organizacja pracy w placówkach oświatowych
  Placówka oświatowa w środowisku lokalnym
  Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie
  Zarządzanie finansami w oświacie
  Kierowanie i administrowanie placówka oświatowa
  Technologie informacyjne w zarządzaniu oświatą
  Marketing i promocja szkoły
  Etyka zawodu dyrektora
  Komunikacja interpersonalna
  Praktyka kierownicza

 • Studia są przeznaczone dla dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników oświatowej administracji samorządowej, a także dla osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie i dążą do wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod organizacji i zarządzania w oświacie oraz wszystkich zainteresowanych z wykształceniem wyższym (niezależnie od ukończonego kierunku studiów).

 • 1300 PLN

Studia o podobnej tematyce