Administrowanie Projektami Unii Europejskiej

0 Godzin, 2 Semestr, 0 Sesja

weekendowy

język wykładowy: polskiSzczecin Nieaktualny 1700 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel Studiów: Członkostwo w Unii Europejskiej niesie ze sobą wiele korzyści, nie tylko dla państwa polskiego, ale także – a może przede wszystkim – bezpośrednio dla osób fizycznych i prawnych (w tym przedsiębiorców, organizacji sektora obywatelskiego, etc.). Jedną z nich jest niewątpliwie możliwość pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach poszczególnych programów operacyjnych. Nowa perspektywa finansowa na lataSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieskłoniła Uczelnię do zaproponowania studiów podyplomowych z zakresu Administrowania projektami Unii Europejskiej.

 • 1.System instytucji UE a fundusze europejskie
  2.Zamówienia publiczne
  3.Finanse publiczne
  4.Gospodarka komunalna
  5.Seminarium dyplomowe*
  6.Fundusze strukturalne UE
  7.Programy operacyjne w latach 2007-2013
  8.Metoda aktywnego planowania projektu
  9.Procedury przedkładania wniosku
  10.Kryteria oceny i zatwierdzania wniosku
  11.Cykl zarządzania projektem
  12.Matryca logiczna
  13.Przygotowanie wniosku-Warsztat I
  14.Przygotowanie wniosku-Warsztat II
  15.Przygotowanie wniosku-Warsztat III
  16.Studium wykonalności
  17.Raportowanie i rozliczanie projektu
  18.Audyt projektów unijnych
  19.Konserwatorium 1- Konstruowanie budżetu projektu
  20.Konserwatorium 2- Komunikacja interpersonalna
  21.Wykład monograficzny

 • Wykłady prowadzone są przez specjalistów z danych dziedzin, którzy przedstawiają wiedzę z zakresu polityki strukturalnej UE, pozyskiwania funduszy unijnych, dokumentacji z tym związanej, jak również kwestii związanych z budżetowaniem i raportowaniem. Świetnie wykwalifikowana kadra, ma niekwestionowane przygotowanie merytoryczno – formalne do prowadzenia zajęć tego typu.

 • Studia Podyplomowe adresowane są do: osób posiadających tytuł zawodowy licencjata, magistra, inżyniera, pragnących nabyć teoretyczne i praktyczne umiejętnośc z zakresu administrowania projektami Unii Europejskiej.

 • kolejnosć zgłoszeń,

 • podanie, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów, dowód wpłaty wpisowego, zdjęcia, Kserokopia dowodu osobistego.

 • 1700 PLN

 • 1700 PLN za semestr

Studia o podobnej tematyce