Akademia Coachingu - I Edycja We współpracy z Wyższą Szkołą Bankową

161 Godzin, 2 Semestr, 2 Sesja

weekendowy

język wykładowy: polskiWarszawa Nieaktualny 5225 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pracy coacha, praktycznego prowadzenia sesji coachingowych i zwiększenia umiejętności potrzebnych w rozwijaniu innych.

  • WSB to największa grupa szkół wyższych w Polsce
  • WSB jest doceniana prze pracodawców
  • WSB to najchętniej wybierane uczelnie w Polsce


 • Wprowadzenie
  do coachingu

  20 godz.
  • Teoria i rodzaje coachingu (4 godz.)
  • Uczenie się i zmiana (4 godz.)
  • Miejsce coachingu w organizacji (4 godz.)
  • Etyka w coachingu (4 godz.)
  • Rozwój zawodowy coacha i organizacja pracy (4 godz.)

  Warsztat coacha
  62 godz.
  • Umiejętności coacha (8 godz.)   
  • Modele pracy w coachingu – warsztat (12 godz.)  
  • Konkretne narzędzia pracy coacha - warsztat (26 godz.)  
  • Praca z przekonaniami – warsztat (8 godz.)  
  • Czynniki kształtujące relację: osobowość, cechy temperamentne, postawy i zachowania – psychologia w coachingu (4 godz.)   
  • Emocje podczas sesji – kształtowanie i zarządzanie (4 godz.)

  Prowadzenie sesji coachingowych
  79 godz.
  • Planowanie, struktura i proces w sesji coachingu (32 godz.)  
  • Ewaluacja procesu coachingu (4 godz.) 
  • Warsztat – przykład sesji coachingowej (8 godz.) 
  • Warsztaty prowadzenia sesji coachingowych – prowadzenie sesji przez uczestników – superwizje (12 godz.) 
  • Sytuacje trudne podczas sesji cochingu – pułapki  (12 godz.) 
  • Indywidualne 10 godzin pracy superwizyjnej dla każdego słuchacza studiów (10  godz.)
  • Prowadzenie sesji egzaminacyjnej – 1h na słuchacza (1 godz.)

  Forma zaliczenia  • Warunkiem zaliczenia studiów jest obowiązkowy udział w zajęciach, praca międzyzjazdowa, przeprowadzenie i przygotowanie raportów posesyjnych 3 sesji coachingowych, praktyczny końcowy egzamin dyplomowy z prowadzenia superwizyjnej sesji coachingowej • Zajęcia będą prowadzone przez certyfikowanych coachów i superwizorów (międzynarodowe certyfikaty ICC i ICF), doświadczonych trenerów i praktyków biznesu:

  Agnieszka Długołęcka-Kurzyk

  Magdalena Giec

  Anna Strzałkowska

  Agnieszka Zielonka

  Adam Gęsich

  Piotr Włodarczyk

  Jarosław Ropiejko

  Opiekun merytoryczny studiów:


  Jarosław Ropiejko - trener i konsultant specjalizujący się w zarządzaniu projektami oraz w coaching"u. Zarządza projektami rozwojowymi, diagnozuje potrzeby pracowników i organizacji. Projektuje programy szkoleniowe i rozwojowe dla organizacji. Posiada uprawnienia trenera i konsultanta rozwoju systemów organizacyjnych: Integral Systems Consulting MasterTM (ISCM). Dodatkowe kompetencje: Certyfikat Coach"a ICC I Certyfikat IPMA.

 • Studia są kierowane do przełożonych i menedżerów chcących stymulować rozwój osobisty i zwiększać motywację swoich pracowników, właścicieli firm, liderów zespołów pracowniczych, doradców biznesowych, trenerów i konsultantów, trenerów sportowych, osób zajmujących się pomaganiem innym oraz osób planujących pracować w zawodzie coacha.

 • Wprowadzenie do coachingu 20 godz.


  Warsztat coacha 62 godz.


  Prowadzenie sesji coachingowych 79 godz.


 • dyplom Wyższej Szkoły Bankowej

 • Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać osoba z wykształceniem wyższym (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie), która wypełniła ankietę dedykowaną słuchaczom kierunku „Akademia coachingu” oraz pomyślnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną. Ponadto o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  dane do podstrony o rekrutacji: kolejnosć zgłoszeń,

 • podanie, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów, dowód wpłaty wpisowego, zdjęcia, CV, umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisywana jest w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych)

 • 5225 PLN

  • 150 PLN wpisowego
  • 95 PLN opłata administracyjna końcowa

Studia o podobnej tematyce