Akademia Rozwoju Kompetencji Menedżerskich

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 4000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest rozwój podstawowych kompetencji menedżerskich, a także dostarczenie narzędzi niezbędnych do skuteczego odgrywania ról kierowniczych.
  Zajęcia podzielone zostały w pięć głównych bloków tematycznych: (1) zarządzanie, (2) finanse, (3) marketing i PR, (4) zarządzanie zasobami ludzkimi, (5) kompetencje miękkie.

 • 1. Moduł: ZARZĄDZANIE
  2. Zarządzanie strategiczne
  3. Nowoczesne koncepcje zarządzania
  4. Zarządzanie projektami
  5. Zarządzanie zmianami
  6. Społeczna odpowiedzialność organizacji
  7. Moduł: MARKETING&PR
  8. Marketing
  9. Kreowanie wizerunku organizacji
  10. Badanie rynku
  11. Employer branding
  12. Moduł: FINANSE
  13. Zarządzanie finansami
  14. Controling
  15. Zarządzanie wartością
  16. Moduł: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
  17. Rekrutacja i selekcja pracowników
  18. Budowanie i kierowanie zespołem pracowniczym
  19. Motywowanie
  20. Nowoczesne metody i techniki zarządzania kadrami
  21. Zarządzanie różnorodnością
  22. Socjotechnika i psychomanipulacje
  23. Negocjacje i zarządzanie konfliktem
  24. Savoir-vivre w biznesie
  25. Egazamin

 • Kadrę dydaktyczną tworzą najlepsi specjaliści z doświadczeniem akademickim i biznesowym.

 • Studia skierowane są do menedżerów różnych szczebli oraz osób przygotowujących się do objęcia stanowiska kierowniczego, pracujących w przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych lub instytucjach publicznych.

 • Wydział Nauk Ekonomicznych
  11 zjazdów (sobota/niedziela)

 • egzamin końcowy (egzamin pisemny z treści prezentowanych podczas wykładów)

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich + kserokopia
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 • 4000 PLN

Studia o podobnej tematyce