Analityk biznesowy

170 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 4200 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanych kadr, które będą posiadały umiejętność łączenia zagadnień biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwach z technologiami informatycznymi. W ramach zajęć będą przedstawiane rozwiązania informatyczne dla różnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa.
  Analiza biznesowa jest niezbędnym elementem projektów IT, umożliwiających dokładne zrozumienie sytuacji biznesowej klienta oraz jego potrzeb w zakresie rozwiązań informatycznych. Ważny elementem dla osób zajmujących się prowadzeniem analiz lub realizacją innych zadań korzystających z analizy biznesowej np.: wymagania, opis procesów, ect. jest zrozumienie jej znaczenia oraz poznanie narzędzi wykorzystanych w procesie realizacji. Właściwie przeprowadzona analiza jest narzędziem, które stanowi drogowskaz do właściwego i skutecznego wdrożenia systemu informatycznego. Wykłady i poparte zostaną rozwiązaniami informatycznymi firmy Microsoft. Wykorzystane zostanie studium przypadku, które będzie podstawą do przeprowadzenia analizy przedsiębiorstwa od fazy budowy wymagań poprzez fazę opisu procesu aż do ich implementacji w systemie informatycznym.

 • 1. Analiza Biznesowa (20 godz.)
  Wprowadzenie do analizy biznesowej - cel i wykorzystanie,
  Projekt, proces, zadanie - zagadnienia
  Definicja problemu biznesowego
  Przyczyny problemów
  Wizja i zakres rozwiązania
  Studium przypadku - opracowanie
  Modelowanie stanu docelowego
  Zarządzanie procesowe w organizacji
  Pozyskiwanie wymagań (np. macierzy RTM)
  Planowanie i zarządzanie wymaganiami
  Dokumentowanie wymagań (np. wg IEEE 830)

  2. Język UML – modelowanie obiektowe (16 godz.)
  Konstruowanie i praca z modelami UML
  Standard UML

  3. Architektura korporacyjna (8 godz.)
  Architektura korporacyjna - charakterystyka
  Wprowadzenie do analizy strategicznej

  4. Modele architektoniczne (8 godz.)
  Wykorzystanie notacji UML/BPMN 2.0 w opisie procesów biznesowych i wymagań projektowych
  Notacja i Model Procesu biznesowego - omówienie standardu

  5. Zarządzanie projektem – metodyki projektowe (16 godz.)
  Znaczenie i zakres wykorzystania metodyk projektowych,
  Omówienie wybranych metodyk

  6. Zarządzanie usługami IT (ITSM) (8 godz.)
  Wprowadzenia do ITIL, IT Service CMM, oraz norm ISO/IEC 20000, ISO 9000 i ISO /IEC 27001, inne.
  Przykłady implementacji zarządzanie usługami

  7. Zarządzanie testami (8 godz.)
  Polityka testowania
  Strategia testowania,
  Główny plan testów
  Plan poziomu testów

  8. Umiejętności miękkie analityka biznesowego (8 godz.)
  Komunikacja w zespole
  Otoczenie i jego cechy wpływające na realizacje zadań analitycznych

  9. Bazy danych (20 godz.)
  Analiza i modelowanie danych
  Wprowadzenie do języka SQL

  10. Informatyczne systemy zarządzanie (24 godz.)
  Zakres, budowa i funkcjonalności systemów informatycznych w przedsiębiorstwie, m.in.: ERP, CRM, SCM,
  Przykłady wykorzystania i implemetnacji systemów informatycznych

  11. Rozwiązania Business Intelligence firmy Microsoft (20 godz.)
  Analizy biznesowe w oparciu o Power Viev
  Wykorzystanie Power Pivot w analizie danych
  Wprowadzenie do SQL Server Integration Services

  12. Inżynieria oprogramowania – wprowadzenie (6 godz.)
  Fazy procesu produkcji oprogramowania
  Modele cyklu życia oprogramowania

  13. Seminarium dyplomowe ( 8 godz.)

 • Mariusz Szczubełek
  Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od kilkunastu lat współpracuje z uczelniami i ośrodkami szkoleniowymi w zakresie zagadnień związanych m.in.: z systemami informatycznymi i ich wykorzystaniem, ergonomią oraz bezpieczeństwem i higiena pracy. Uczestnik wyjazdu studyjnego do USA: SAS Institute, IBM, The University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina State University, Durham University.
  Współautor książki „Informatyka w zarządzaniu nieruchomościami” oraz wielu publikacji. Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP (PN-N 18001: 2004 ) TÜV Akademia Polska Sp z o.o. Doświadczenie zawodowe w zakresie informatyki oraz finansów zdobyte m.im w DePfa IT Services Polska Sp. z o.o., DomData Sp z o.o., DomConsult Sp. z o.o, Dom Maklerski BZ WBK.

  Grzegorz Olechniewicz
  Trener i doradca, realizował projekty i strategie między innymi dla firm z branż: bankowej, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej, FMCG, oraz dla firm zajmujących się przemysłem ciężkim. W opinii wielu klientów jeden z czołowych europejskich ekspertów w dziedzinie strategii i negocjacji zakupowych.
  Swoje wieloletnie doświadczenie zdobył jako Procurement Manager w Ariba Inc. oraz Project Procurement Manager dla Carrywater Group S.A. Od ponad dekady doradza firmom w zakresie strategii negocjacyjnych oraz optymalizacji przedsiębiorstw zarówno od strony procesów jak i obszarów operacyjnych.
  Twórca Polskiej Grupy Zakupowej, GO-CTR Consulting. Główny ekspert ds. strategii zarządzania w firmie GOODMAN. Prowadził wykłady w ramach Studiów Podyplomowych Zakupy w Biznesie organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, a obecnie wykładowca, konsultant merytoryczny oraz promotor na kierunku studiów podyplomowych Zakupy w Biznesie oraz Zarządzanie Projektem na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
  Współzałożyciel i członek dwóch krajowych stowarzyszeń branży zakupowej.

 • Studia skierowane są do:
  - architektów biznesowych,
  - analityków biznesowych,
  - analityków procesów biznesowych,
  - projektantów systemów informatycznych,
  - pracowników biznesu,
  - programistów/informatyków
  - kierowników projektów,
  - członków zespołów projektowych/analitycznych,
  - pracowników biur projektów,
  - osób szukających nowych wyzwań i planujących rozwój swojej kariery w zakresie analizy biznesowej

 • - wszystkie zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym (na uczelni)
  - studia trwają 9-10 miesięcy
  - zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu, w weekendy (piątki od godz. 16:00 do 21:00, soboty i niedziele w godz. 9:00 -16:00)
  - zajęcia realizowane są zgodnie z góry ustalonym programem

  2 tygodnie przed pierwszym zjazdem osoby przyjęte na studia zostaną poinformowane mailowo przez Dział Studiów Podyplomowych o terminie rozpoczęcia zajęć. Otrzymają również szczegółowy plan pierwszego zjazdu oraz komplet informacji organizacyjnych.

 • Projekt zaliczeniowy i egzamin końcowy połączony z obroną projektu.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  - potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4200 PLN

Studia o podobnej tematyce