Analityka społeczna - studia podyplomowe dwusemestralne realizowane przez Internet.

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 3200 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Głównym celem studiów podyplomowych jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie badania zjawisk i procesów społecznych. Słuchacze nabędą podstawy teoretyczne inspirujące do zainteresowania różnymi obszarami, życia społecznego, jak również wiedzę dotyczącą badania opinii publicznej oraz pozyskiwania informacji o konsumentach, czy też wyborcach. Podczas studiów podyplomowych słuchacze nabędą umiejętności planowania i realizacji badań społecznych, marketingowych i rynku, jak również przyswoją narzędzia analityczno-badawcze wykorzystywane do analizy i interpretacji danych statystycznych z wykorzystaniem IBM SPSS Statistics.

  • Studia podyplomowe realizowane przez Internet prowadzimy z powodzeniem od 2006 roku.
  • Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet.
  • Świadectwo nie różni się od świadectw studiów prowadzonych metodą tradycyjną.

 • W ramach zajęć omawiane są min. takie zagadnienia, jak:

  Wprowadzenie do analityki społecznej
  Badania społeczne – ogólne założenia
  Badanie konsumentów – teoria a praktyka
  Wycena i negocjacje projektu badawczego, przygotowanie oferty
  Warsztat IBM SPSS Statistics – pakiet podstawowy (około 6 godzin lekcyjnych)
  podstawowe konwencje pracy z IBM SPSS Statistics,
  tworzenie nowego zbioru danych i dostęp do danych w różnych formatach źródłowych, czyszczenie zbioru danych
  eksploracja danych,

 • Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra dydaktyczna – nauczyciele akademiccy i praktycy.

 • Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych (licencjatów, inżynierów, magistrów) oraz studentów ostatniego roku studiów magisterskich o dowolnym kierunku studiów (w tym ostatnim przypadku warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest dostarczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych), jak również pracowników administracji publicznej oraz pracowników agencji marketingowych.
  Absolwenci studiów podyplomowych mogą być zatrudniani w reklamie, marketingu, public relations, w firmach konsultingowych, jak i w administracji publicznej czy w ośrodkach badania opinii publicznej jako:

  - badacz społeczny i marketingowy
  - analityk rynku konsumentów,
  - analityk nastrojów społecznych,
  - project manager.

 • - udział w zajęciach w formie elektronicznej
  - uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego oraz z poszczególnych przedmiotów
  - wniesienie wymaganej opłaty za studia

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: Analityka społeczna

 • Warunki przyjęcia
  Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni zostają kandydaci, którzy dostarczą:
  * wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
  * ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
  * 2 zdjęcia legitymacyjne;
  * ksero dowodu osobistego;
  *dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

 • * wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
  * ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
  * 2 zdjęcia legitymacyjne;
  * ksero dowodu osobistego;
  *dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

 • Termin składania dokumentów:

  Dokumenty należy złożyć (można wysłać komplet dokumentów pocztą) w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 tel. (81) 441 33 11 pokój 227, w soboty 8-14.

  W WSNS obowiązują dwa terminy składania dokumentów rekrutacyjnych na studia podyplomowe w danym roku akademickim:

  Pierwszy nabór letni od 15 maja do 25 września danego roku akademickiego.
  Drugi nabór zimowy od 15 listopada do 25 lutego danego roku akademickiego.

 • 3200 PLN

Studia o podobnej tematyce