Analiza finansowa i zarządzanie wynikami

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 3950 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Zdobycie nowoczesnej wiedzy z zakresu analizy finansowej oraz zarządzania szeroko rozumianymi wynikami przedsiębiorstwa (performance management).
  Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania różnych instrumentów analizy finansowej i zarządzania wynikami przedsiębiorstwa.
  Rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa.

 • 1. Analiza finansowa wspomagana komputerowo
  2. Analiza sprawozdań finansowych
  3. Analiza wskaźnikowa
  4. Analiza zasobów przedsiębiorstwa
  5. Centra wyników
  6. Controlling
  7. Decyzyjne rachunki wyników
  8. Metody analizy ekonomicznej
  9. Ocena projektów inwestycyjnych
  10. Planowanie finansowe
  11. Rachunek wyników
  12. Rachunkowość jednostek gospodarczych
  13. Sprawozdanie z działalności jednostki
  14. Zarządzanie dokonaniami
  15. Zarządzanie płynnością finansową
  16. Zarządzanie wartością
  17. Zarządzanie wynikami jednostek powiązanych
  18. Zrównoważona karta wyników
  19. Seminarium

 • Zajęcia prowadzą uznani wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  oraz praktycy z doświadczeniem dydaktycznym.

 • Studia są kierowane do pracowników różnych przedsiębiorstw (produkcyjnych, usługowych i handlowych) i instytucji finansowych oraz do przedsiębiorców. Zapraszamy na studia:

  dyrektorów finansowych,
  analityków finansowych,
  projekt managerów,
  pracowników działów controllingu i rachunkowości zarządczej,
  pracowników działów planowania i analiz,
  pracowników działów marketingu i sprzedaży,
  konsultantów biznesowych w firmach informatycznych,
  konsultantów w firmach doradczych.

 • Studia są organizowana na wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów
  Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

 • obecności na zajęciach
  przygotowanie i obrona pracy końcowej

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia (podpisane)
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 • 3950 PLN

Studia o podobnej tematyce