Angielski w finansach i biznesie

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 1600 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia podyplomowe z zakresu języka angielskiego w rachunkowości, bankowości i finansach przeznaczone są dla osób, które już pracują lub zamierzają podjąć pracę w firmach lub instytucjach, w których znajomość fachowego języka angielskiego jest wysoce pomocna lub wręcz niezbędna.

  Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z terminologią specjalistyczną z zakresu rachunkowości, bankowości i finansów w języku angielskim, przekazanie słuchaczom pisemnych i ustnych umiejętności posługiwania się językiem angielskim w celu sprawnego i skutecznego funkcjonowania w międzynarodowym środowisku zawodowym oraz zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami ogólnymi i teoretycznymi, których znajomość jest niezbędna w pracy na rynku europejskim.

 • Program obejmuje następujące kręgi tematyczne:

  Terminologia z zakresu księgowości
  Terminologia z zakresu bankowości
  Terminologia z zakresu finansów
  Prowadzenie korespondencji w zakresie rachunkowości, bankowości i finansów
  Przygotowywanie i przeprowadzanie prezentacji
  Prowadzenie spotkań
  Księgowość, bankowość i finanse w Unii Europejskiej
  Światowy rynek finansowy, jego instrumenty i instytucje
  Zagadnienia nadzoru finansowego

  Łącznie 200 godzin zajęć.

  Zajęcia ze słuchaczami studiów prowadzone są w różnych formach, m.in.:

  wykładów;
  ćwiczeń/warsztatów;
  konwersatoriów (rozwiązywanie konkretnych problemów praktycznych z obszaru studiów).

 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy Akademii Finansów i Biznesu „Vistula”, praktycy z wieloletnim stażem, specjalizujący się w nauczaniu języka biznesu, tłumaczeniach uwierzytelnionych oraz specjalistycznych.

 • studia trwają dwa semestry
  studia rozpoczynają się w październiku i lutym
  zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, w co drugi weekend

 • Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę bądź egzaminem.
  Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zdobycie wszystkich zaliczeń.

 • Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

 • kwestionariusz zgłoszeniowy - pobierz
  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
  ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
  2 fotografie (37x52 mm)
  potwierdzenie wpłaty zaliczki

 • 1600 PLN

Studia o podobnej tematyce