Aplikacje internetowe i mobilne

188 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 4200 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi technologiami, narzędziami oraz zasadami tworzenia aplikacji internetowych, intranetowych i mobilnych, a także przygotowanie do samodzielnego ich tworzenia.

 • Usługi internetowe (6 godz.)
  - sieć Internet,
  - podstawowe usługi,
  - konfiguracja przeglądarek i programów pocztowych,
  - przesyłanie plików,
  - komunikatory internetowe,
  - serwery internetowe
  - DNS

  Aplikacje Internetowe (8 godz.)
  - architektura aplikacji internetowych,
  - instalacja i konfiguracja aplikacji internetowych,
  - Web 2.0,
  - cloud computing,
  - internetowe aplikacje biurowe,
  - systemy CMS,
  - systemy Wiki,
  - serwisy społecznościowe,
  - aplikacje bankowe,
  - CRM,
  - rachunkowość online,
  - e-learning,
  - sklepy internetowe.

  Systemy zarządzania treścią (CMS) (8 godz.)
  - wstęp do systemów zarządzania treścią,
  - typy i odmiany systemów CMS,
  - struktura CMS,
  - instalacja i konfiguracja systemu CMS,
  - zarządzanie zawartością,
  - dodawanie i usuwanie komponentów i modułów,
  - tworzenie szablonów

  Podstawy grafiki komputerowej i zastosowania technologii flash (14 godz.)
  - Podstawy grafiki 2D,
  - zapoznanie z procesem przygotowania grafiki na stronę WWW,
  - nauka tworzenia prostych elementów graficznych,
  - podstawowe funkcje w popularnych programach graficznych,
  - zapoznanie z technologią Flash,
  - wykonanie elementów graficznych na strony WWW
  - przygotowanie szablonów do wykorzystania w systemach CMS

  Projektowanie i optymalizacja stron internetowych pod kątem wyszukiwarek (8 godz.)
  - zasady projektowania i tworzenia profesjonalnych stron WWW,
  - programy narzędziowe wspomagające proces powstania witryn,
  - poprawna nawigacja na stronach internetowych,
  - publikacja witryn w sieci Internet,
  - pielęgnacja i administrowanie serwisami internetowymi
  - najlepsze praktyki w tworzeniu stron WWW pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEO)

  Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML, XHTML i CSS (20 godz.)
  - Tworzenie struktury witryn internetowych w oparciu o języki HTML i XHTML: tekst, wykazy, definicje, multimedia odnośniki, tabele, formularze
  - Ustalanie wyglądu witryn internetowych w oparciu o język CSS
  - Ćwiczenia z elementami języków nieodległej przyszłości: HTML 5 i CSS 3

  Zarządzanie bazami danych (8 godz.)
  - rodzaje baz danych,
  - podstawy projektowania baz danych,
  - zapoznanie z mechanizmami aktywnych baz danych,
  - zapoznanie z modelem transakcyjnym

  Obsługa danych za pomocą SQL -(10 godz.)
  - podstawy programowania w SQL,
  - tworzenie i wykorzystanie zapytań,
  - wybieranie, dodawanie, usuwanie i edycja danych,
  - zapytania agregujące
  - wykorzystanie zapytań SQL w aplikacjach

  Tworzenie aplikacji internetowych w języku PHP (12 godz.)
  - podstawy programowania (podstawowe instrukcje, instrukcje warunkowe, pętle) w praktycznych przykładach
  - podstawy programowania zorientowanego obiektowo w praktycznych przykładach
  - tworzenie przykładowej aplikacji opartej o PHP
  - Przegląd frameworków PHP
  - Biblioteki PEAR i PECL

  Tworzenie aplikacji internetowych w języku JavaScript (12 godz.)
  - Dynamicznego operowanie zawartością i wyglądem witryn za pomocą JavaScript i DOM
  - Tworzenie przykładowej aplikacji wykorzystującej JavaScript
  - Wstęp do JQuery

  Tworzenie aplikacji mobilnych w Windows Phone (12 godz.)
  - Tworzenie przykładowej aplikacji wykorzystującej .Net
  - Elementy języka C#
  - Elementy języka VB
  - Praca ze środowiskiem Visual Studio

  Tworzenie aplikacji internetowych opartych o Java i XML (12 godz.)
  - Przechowywanie i przesyłanie danych w plikach XML
  - Transformacja plików XML za pomocą języka XSLT
  - Uniwersalność aplikacji Java
  - Aplety
  - Midlety
  - Serwlety
  - Tworzenie przykładowej aplikacji używającej Java

  Podstawy technologii mobilnych (6 godz.)
  - przegląd platform mobilnych
  - funkcjonalność urządzeń przenośnych
  - technologie bezprzewodowe
  - geolokalizacja
  - nawigacja satelitarna,
  - systemy telefonii komórkowej

  Tworzenie aplikacji mobilnych w Java (12 godz.)
  - środowisko Eclipse
  - Android
  - Przykładowa aplikacja mobilna

  Tworzenie aplikacji mobilnych w .Net (12 godz.)
  - Środowisko Visual Studio
  - Platforma Windows Phone, Silverlight i .NETCF
  - Przykładowa aplikacja mobilna

  Bezpieczeństwo systemów informatycznych (14 godz.)
  - podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemów komputerowych w oparciu o ISO 27001,
  - wybrane aspekty ISO 20000 w odniesieniu do bezpieczeństwa systemów informatycznych
  - współczesne wyzwania bezpieczeństwa IT
  - praktyczne przykłady

  Inżynieria oprogramowania (6 godz.)
  - Cykl życia oprogramowania
  - Zarządzanie wymaganiami
  - Wstęp do UML
  - Projektowanie systemów informatycznych

  Seminarium (8 godz.)

 • Wykłądowcami są specjaliści i konsultanci IT z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach – kładący nacisk na praktyczne zastosowania. Wśród nich, zajęcia poprowadzą m.in.:

  Tomasz Jankowski
  Metodyk i projektant e-learning. Pasjonat zastosowań technologii w edukacji,trener,wykładowca.Na co dzień pracuję dla Grupy Wyższych Szkół Bankowych w Centrum Rozwoju Edukacji na Odległość WSB. Zajmuję się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań edukacyjnych, prowadzę szkolenia i warsztaty z zakresu metodyki, narzędzi i technologii związanych z uczeniem, a także projektuję i tworzę kursy e-learningowe. Prowadzę zajęcia z przedmiotów „Technologie informacyjne” i „Aplikacje internetowe”. Moimi klientami są korporacje i średnie firmy, rzadziej małe firmy, które potrzebują szkoleń z zakresu narzędzi internetowych, metodyki e-learning, narzędzi e-learning, narzędzi wspierających efektywność pracy, narzędzi wspierających rozwój osobisty. Podejmuję też współpracę doradczą albo wykonawczą w zakresie projektowania i tworzenia materiałów dydaktycznych.

  Adam Pawełczak - informatyk, manager, właściciel firmy informatycznej, producent kursów e-learning, metodyk nauczania, wieloletni wykładowca WSB, kierownik zakładu metodyki nauczania w WSB w Poznaniu, dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji na Odległość.

 • Osoby, które chcą od podstaw poznać zasady projektowania, tworzenia i utrzymania serwisów internetowych, intranetowych i aplikacji mobilnych oraz osoby zajmujące się już tą tematyką, a które chciałaby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

 • Studia dostępne są aż w 3 różych trybach studiowania: tradycyjne, online i blended learning

  STUDIA TRADYCYJNE
  To najbardziej popularny sposób studiowania:
  - wszystkie zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym (na uczelni)
  - studia trwają 9-10 miesięcy
  - zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu, w weekendy (piątki od godz. 16:00 do 21:00, soboty i niedziele w godz. 9:00 -16:00)
  - zajęcia realizowane są zgodnie z góry ustalonym programem

  STUDIA ONLINE
  Studia online w WSB wykorzystują najnowocześniejsze osiągnięcia techniki, aby efektywnie i wygodnie kształcić na odległość. To studia dla osób, które dobrze potrafią zarządzać swoim czasem, zmotywowanych i zaangażowanych. Całość studiów realizowana jest na interaktywnej platformie moodle, która umożliwia prowadzenie interaktywnych zajęć:

  - Pakiet materiałów dydaktycznych dostępnych na platformie 24h/dobę
  - Multimedialne wykłady online (wykład w formie filmu zintegrowanego ze slajdami)
  - Ćwiczenia pomagające zweryfikować zdobytą wiedzę
  - Zadania i testy zaliczeniowe online dostępne w ściśle określonych terminach
  - Komunikacja poprzez forum dla słuchaczy i wykładowców
  - Kontakt z wykładowcą w formie mailowej

  BLENDED LEARNING
  Blended learning to nowoczesna formuła studiowania łącząca wygodę studiowania online(w dowolnym miejscu i czasie) oraz zajęć w uczelni. To propozycja dla osób dobrze zorganizowanych i zmotywowanych do samodzielnej nauki, ale również ceniących sobie bezpośredni kontakt z wykładowcą i innymi słuchaczami:

  - Materiały w formie interaktywnego podręcznika multimedialnego na platformie, dostępne 24h/dobę
  - Ćwiczenia interaktywne oraz filmy z wykładowcami zintegrowane ze slajdami
  - Ćwiczenia do samodzielnego wykonania rozwijające określone umiejętności
  - Zadania sprawdzane przez wykładowców i testy zaliczeniowe online dostępne w ściśle określonych terminach
  - Minimum 4 zjazdy w uczelni w trakcie trwania studiów (zajęcia odbywają się w piątek w godz. 16:00-21:00 oraz soboty i niedziele w godz.9:00-16) ,
  - W trakcie zjazdów i warsztatów możliwość do pogłębienia wiedzy i rozwoju umiejętności poprzez wspólną realizację zadań, case study,
  - Komunikacja poprzez forum dla słuchaczy i wykładowców oraz w formie bezpośrednich konsultacji w czasie zjazdów
  - Kontakt z wykładowcą w formie mailowej

  2 tygodnie przed pierwszym zjazdem osoby przyjęte na studia zostaną poinformowane mailowo przez Dział Studiów Podyplomowych o terminie rozpoczęcia zajęć. Otrzymają również szczegółowy plan pierwszego zjazdu oraz komplet informacji organizacyjnych.

 • Projekt realizowany w zespołach. Test. Obrona projektu.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  - potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4200 PLN

Studia o podobnej tematyce