Aplikacje internetowe i mobilne - I Edycja We współpracy z Wyższą Szkołą Bankową

178 Godzin, 2 Semestr, 2 Sesja

weekendowy

język wykładowy: polskiWarszawa Nieaktualny 5605 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów „Aplikacje Internetowe i Mobilne” jest przekazanie wiedzy dotyczącej tworzenia stron internetowych oraz aplikacji mobilnych w oparciu o technologie Microsoftu oraz pomoc w zrozumieniu zagadnień związanych z budową i wykorzystaniem aplikacji internetowych i mobilnych. Proponowany zakres wiedzy pozwoli na zbudowanie własnej aplikacji, jak również przygotuje do prowadzenia projektów, których celem jest uruchomienie rozwiązań wykorzystujących omawiane technologie. Wiedza ta zostanie dodatkowo wzbogacona o zagadnienia związane z zarządzaniem projektem informatycznym oraz bezpieczeństwem aplikacji.

  • WSB to największa grupa szkół wyższych w Polsce
  • WSB jest doceniana prze pracodawców
  • WSB to najchętniej wybierane uczelnie w Polsce

 • Program
  • 9 miesięcy nauki
  • 178 godzin
  • 10 zjazdów

  Zastosowanie aplikacji internetowych i mobilnych    
  32 godz.    • Aplikacje Internetowe i mobilne – wprowadzenie (8 godz.)
  • Przykłady zastosowań aplikacji Internetowych w biznesie (4 godz.)
  • Systemy zarządzania treścią (8 godz.)
  • Podstawy e-learningu i gier Internetowych (8 godz.)
  • Podstawy e-handlu (4 godz.)

  Wdrażanie aplikacji 22 godz.
  • Zarządzanie projektami informatycznymi (14 godz.)
  • Bezpieczeństwo aplikacji Internetowych (8 godz.)

  Projektowanie warstwy prezentacyjnej aplikacji 30 godz.
  • Projektowanie i optymalizacja stron internetowych (6 godz.)
  • Podstawy grafiki komputerowej (8 godz.)
  • Podstawy HTML5, CSS3 (16 godz.)

  Języki oprogramowania 78 godz.
  • Podstawy JavaScript (7 godz.)
  • Podstawy języka XML (1 godz.)
  • Podstawy programowania w C# (10 godz.)
  • Bazy danych oraz język T-SQL (SQL Server 2014) (20 godz.)
  • Podstawy programowania ASP.NET i ASP.NET MVC (15 godz.)
  • Podstawy tworzenia usług internetowych (10 godz.)
  • Tworzenie aplikacji mobilnych - .Net (15 godz.)

  Projekt i egzamin 16 godz.
  • Seminarium projektowe i egzamin (16 godz.)

  Forma zaliczenia
  • Dwa testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu

 • Wykładowcami są certyfikowani trenerzy IT, specjaliści i konsultanci IT z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach – kładący nacisk na praktyczne zastosowania:

  dr Tomasz Eisenbardt

  dr Maciej Dorobek

  Mirosław Haraf

  Bogusław Kowalski

  Opiekun merytoryczny:


  Przemysław Rosłon - Web Developer/Mobile Application Developer, trener, wykładowca akademicki. Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Informatyka. Posiada tytuły: MCT, MCSE (Data Platform), MCSA (SQL Server 2008 i 2012), MCSD (Web Applications), MCITP (Database Administrator, Database Developer), MCPD (Windows Developer, Web Developer). Tworzy i projektuje aplikacje webowe i mobilne. Zarówno proste jak i oparte o web service’y. Prowadzi szkolenia z zakresu .NET Framework, Visual Studio, SQL Server, projektowania aplikacji internetowych, baz danych i Business Intelligence.

 • Studia dedykowane są programistom, managerom, kierownikom projektów oraz osobom, które chcą od podstaw poznać zasady projektowania, tworzenia i utrzymania serwisów internetowych, intranetowych i aplikacji mobilnych.

 • Zastosowanie aplikacji internetowych i mobilnych 32 godz.


  Wdrażanie aplikacji 22 godz.


  Projektowanie warstwy prezentacyjnej aplikacji 30 godz.


  Języki oprogramowania 78 godz.


  Projekt i egzamin 16 godz.

 • dyplom Wyższej Szkoły Bankowej

 • Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać każda osoba z wykształceniem wyższym (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  dane do podstrony o rekrutacji: kolejnosć zgłoszeń,

 • podanie, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów, dowód wpłaty wpisowego, zdjęcia, CV, umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisywana jest w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych)

 • 5605 PLN

  • 150 PLN wpisowego
  • 95 PLN opłata administracyjna końcowa

Studia o podobnej tematyce