Audyt wewnętrzny i kontrola w przedsiębiorstwie

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 4350 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Przekazujemy konkretną wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy audytora oraz w komórkach związanych z kontrolą w różnych firmach i przedsiębiorstwach (również w branży finansowej). Uniwersytet ma wieloletnie doświadczenie i współpracuje z najlepszymi ekspertami w Polsce. Nasz dyplom jest powszechnie uznawany i uprawnia do wykonywania zawodu audytora bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów.
  Nasze studia są specjalnie sprofilowane pod katem wymagań pracowników rożnych firm, przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych (mamy 2 grupy studiów - dla sektora publicznego i dla firm)

  ZASADNICZĄ ROLĘ na naszych studiach odgrywają zajęcia praktyczne z planowania i wykonywania zadań audytowych, rachunkowości i finansów różnych firm, systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania.

  Znaczna cześć zajęć ma charakter bardzo praktyczny i ćwiczeniowy

  Celem studiów podyplomowych „Audyt wewnętrzny i kontrola w przedsiębiorstwie” jest przekazanie praktycznej i nowoczesnej wiedzy na temat szerokiego spektrum zagadnień dotyczących audytu wewnętrznego oraz wiedzy dotyczącej funkcjonowania kontroli w przedsiębiorstwach. Celem studium jest również wykształcenie określonych umiejętności, które pozwolą absolwentom na w pełni profesjonalną realizację zadań w działach audytu wewnętrznego w różnych przedsiębiorstwach.
  Słuchacze studiów „Audyt wewnętrzny i kontrola w przedsiębiorstwie” uzyskają wiele korzyści:

  podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ponieważ wiedza uzyskana w trakcie studiów umożliwi zwiększenie swoich kompetencji a tym samym przez to umocnienie pozycji w przedsiębiorstwie,
  możliwości nawiązania wielu kontaktów, w szczególności cennych z punktu widzenia rozwoju kariery.

  Zgodnie z Ustawą o finansach... (art. 286) audytorem wewnętrznym może być osoba, która posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
  Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych i ukończenie studiów podyplomowych "Audyt wewnętrzny i kontrola w przedsiębiorstwie" na tym wydziale uprawnia do skorzystania z możliwości zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu audytora bez konieczności przystępowania do jakichkolwiek egzaminów.

  Ponadto studia zapewniają przygotowanie dla osób chętnych do egzaminów CGAP lub CIA ze względu na zgodność treści programowych.

  • dyplom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który jest jedną z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce
  • bardzo starannie opracowany program studiów, który obejmuje niezbędne dla audytora wewnętrznego kompendium wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w praktyce biznesowej
  • zespół wykładowców, którymi są doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktycy w zakresie audytu wewnętrznego, posiadający odpowiednie certyfikaty i międzynarodowe kwalifikacje,

 • 1. Zakres audytu wewnętrznego
  2. Kontrola zarządcza w przedsiębiorstwie
  3. Procedury i organizacja audytu wewnętrznego
  4. Planowanie w audycie wewnętrznym
  5. Modele i systemy kontrolne
  6. Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego
  7. Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie
  8. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
  9. Rachunkowość zarządcza
  10. Zarządzanie finansami
  11. Analiza finansowa
  12. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
  13. Seminarium
  14. Wykonywanie zadań audytowych
  15. Sprawozdawczość audytowa
  16. Szacowanie ryzyka w działalności audytora
  17. Metody statystyczne
  18. Audyt śledczy i podstawy wiedzy o oszustwach
  19. Technologie informatyczne w audycie i kontroli
  20. Organizacja i zarządzanie
  21. Nadzór korporacyjny
  22. Kontrola realizacji projektów
  23. Audyt strategiczny w przedsiębiorstwie
  24. Zadanie audytowe - Case study
  25. Zarządzanie audytem wewnętrznym

 • Zajęcia prowadzą:

  wybitni specjaliści i doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  praktykujący audytorzy wewnętrzni, posiadający odpowiednie certyfikaty i międzynarodowe kwalifikacje (m.in. CIA)
  eksperci IIA Polska
  biegli rewidenci
  doświadczeni eksperci z firm i przedsiębiorstw

 • Program studiów jest dostosowany do wymagań stawianych osobom, które ubiegają się o pracę na stanowiskach w działach audytu wewnętrznego. W związku z tym studium podyplomowe jest skierowane do osób, które na co dzień współpracują z komórkami audytu wewnętrznego oraz tych osób, które dotychczas nie pracowały w działach kontroli i audytu, ale pragną zdobyć profesjonalną wiedzę i umiejętności z tego zakresu.

  Studia dają zarówno wiedzę, jak też praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu audytora. Program jest skonstruowany zgodnie z wymaganiami kwalifikacji zawodowych audytorów (CIA, CGAP).

 • Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.

  Studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym. Spotkania odbywają się według określonego harmonogramu w soboty i niedziele średnio co 2-3 tygodnie w godzinach od 9.00 do 16.00 na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ul. Komandorska 118/120)

 • Przygotowanie i obrona pracy końcowej

 • dyplom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • 1) podanie o przyjęcie na studia
  2) formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  3) oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  4) 2 zdjęcia
  5) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  6) kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 • Zapisów można dokonywać po zalogowaniu się na stronie internetowej klikając w FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 • 4350 PLN

Studia o podobnej tematyce