Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w sektorze publicznym

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 4350 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Cele i charakterystyka studiów

  Przekazujemy konkretną wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy audytora oraz w komórkach związanych z kontrolą. Uniwersytet ma wieloletnie doświadczenie i współpracuje z najlepszymi ekspertami w Polsce. Nasz dyplom jest powszechnie uznawany i uprawnia do wykonywania zawodu audytora bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów. Nasze studia są specjalnie sprofilowane pod kątem wymagań pracowników sektora publicznego (dlatego mamy 2 grupy studiów - oddzielnie dla sektora publicznego i dla firm).

  ZASADNICZĄ ROLĘ na naszych studiach odgrywają zajęcia praktyczne z planowania i wykonywania zadań audytowych, rachunkowości budżetowej, finansów publicznych oraz projektowania systemów kontroli zarządczej, organizacji, zarządzania i aspektów prawnych.

  Znaczna cześć zajęć ma charakter bardzo praktyczny i ćwiczeniowy

  Celem studiów podyplomowych „Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w sektorze publicznym” jest przekazanie praktycznej i nowoczesnej wiedzy na temat procedur i zasad dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego. Celem studium jest również wykształcenie umiejętności, które pozwolą absolwentom tych studiów na w pełni profesjonalną realizację zadań w działach audytu wewnętrznego w różnych jednostkach sektora publicznego.
  Słuchacze studium „Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w sektorze publicznym” uzyskają wiele korzyści:

  podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ponieważ wiedza uzyskana w trakcie studiów umożliwi zwiększenie kompetencji i zdobycie nowego zawodu,
  możliwości nawiązania wielu kontaktów, w szczególności cennych z punktu widzenia rozwoju kariery.


  Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych (art. 286) audytorem wewnętrznym może być osoba, która posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
  Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych i ukończenie studiów podyplomowych "Audyt wewnętrzny i kontrola zarządza w sektorze publicznym" na tym wydziale uprawnia do skorzystania z możliwości zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu audytora bez konieczności przystępowania do egzaminów.

  Ponadto studia zapewniają przygotowanie dla osób chętnych do egzaminów CGAP lub CIA ze względu na zgodność treści programowych.

  • dyplom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który jest jedną z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce
  • bardzo starannie opracowany program studiów, który obejmuje niezbędne dla audytora wewnętrznego kompendium wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w sektorze publicznym
  • zespół wykładowców, którymi są doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktykujący audytorzy wewnętrzni, posiadający odpowiednie certyfikaty i międzynarodowe kwalifikacje, a także doświadczeni prawnicy

 • 1. Wprowadzenie do audytu wewnętrznego
  2. Finanse publiczne
  3. Wprowadzenie do kontroli zarządczej
  4. Podstawy rachunkowości
  5. Rachunkowość budżetowa
  6. Rachunkowość zarządcza
  7. Analiza finansowa
  8. Zarządzanie finansami
  9. Zarządzanie audytem wewnętrznym
  10. Prawo administracyjne
  11. Szacowanie ryzyka w działalności audytora
  12. Seminarium dyplomowe
  13. Prawo zamówień publicznych
  14. Organizacja i zarządzanie
  15. Metody statystyczne
  16. Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego
  17. Krajowe wytyczne przeprowadzania audytu
  18. Wykonywanie zadań audytowych
  19. Technologie informatyczne w audycie i kontroli
  20. Audyt śledczy i podstawy wiedzy o oszustwach
  21. Samoocena i pomiar wyników działalności audytu wewnętrznego
  22. Projektowanie i wdrażanie kontroli zarządczej
  23. Zadanie audytowe – Case study

 • Zajęcia prowadzą:

  wybitni specjaliści i doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  praktykujący audytorzy wewnętrzni, posiadający odpowiednie certyfikaty i międzynarodowe kwalifikacje (m.in. CIA)
  eksperci IIA Polska
  eksperci Regionalnej Izby Obrachunkowej
  biegli rewidenci
  doświadczeni prawnicy,
  pracownicy administracji publicznej.

 • Program studiów jest dostosowany do wymagań stawianych osobom, które ubiegają się o pracę na stanowiskach w działach audytu wewnętrznego w sektorze publicznym. W związku z tym studium podyplomowe jest skierowane przede wszystkim do osób, które pragną w przyszłości pracować w komórkach audytu wewnętrznego w sektorze publicznym.

  Studia dają zarówno wiedzę, jak też praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu audytora. Program jest skonstruowany zgodnie z wymaganiami kwalifikacji zawodowych audytorów (CIA, CGAP).

 • Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.

  Studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym. Spotkania odbywają się według określonego harmonogramu w soboty i niedziele średnio co 2-3 tygodnie w godzinach od 9.00 do 16.00 na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ul. Komandorska 118/120)

 • Przygotowanie i obrona pracy końcowej

 • dyplom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • 1) podanie o przyjęcie na studia
  2) formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  3) oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  4) 2 zdjęcia
  5) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  6) kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 • Zapisów można dokonywać po zalogowaniu się na stronie internetowej klikając w FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 • 4350 PLN

Studia o podobnej tematyce