Automotive Quality Expert (Kraków)

2 Semestr, 10 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyKraków Nowy 5650 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Najlepiej oddający potrzeby rynkowe program studiów poświęcony operacyjnym zagadnieniom związanym w zarządzaniem jakością w motoryzacji w Polsce. Zajęcia prowadzą osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i konsultingowym w branży motoryzacyjnej – managerowie jakości i eksperci z branży automotive. Cztery komplementarne bloki tematyczne zapewniają przeszkolenie słuchacza zarówno pod względem systemowym (ISO/TS, VDA 6.3), jak i pod względem narzędzi specyficznych dla branży automotive. Celem studiów jest uzupełnienie, zdobycie, bądź potwierdzenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności przez osoby, które przymierzają się do pełnienia wiodących ról w zakresie systemów i narzędzi zarządzania w przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej.

  Celem studiów jest uzupełnienie, zdobycie, bądź potwierdzenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności przez osoby, które przymierzają się do pełnienia wiodących ról w zakresie systemów i narzędzi zarządzania w przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej.

  Uczestnictwo w zajęciach pozwala nabyć kompetencje do pełnienia funkcji managera jakości automotive w organizacji.

  • Zajęcia prowadzone przez praktyków
  • Program studiów dopasowany do zapotrzebowania rynkowego
  • Dodatkowe certyfikaty w cenie kierunku

 • I. PODRĘCZNIK AIAG
  APQP, PPAP
  Metoda FMEA
  SPC, MSA.

  II. ZARZĄDZANIE SYSTEMOWE
  Zarządzanie systemowe w branży automotive
  Wymagania ISO/TS 16949
  Audit procesu wg. VDA 6.3
  Rola auditora w organizacji
  Audit procesu.

  III. NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA W BRANŻY AUTOMOTIVE
  Zakupy i sourcing w branży automotive
  QRQC, FTA
  Metody, narzędzia, techniki rozwiązywania problemów

  IV. KOMPETENCJE MIĘKKIE
  Komunikacja w procesie auditu
  Budowanie zespołu i motywowanie

 • Konsultanci LUQAM z bogatym zapleczem zawodowym.

 • Oferta studiów dedykowana jest osobom pracującym w:
  - branży automotive lub pokrewnej,
  - firmach będących dostawcą dla branży automotive.

  Zagadnienia zawarte w programie studiów przydatne są w pracy zawodowej zarówno w małych firmach dostarczających komponenty dla branży motoryzacyjnej, jak i dużych międzynarodowych koncernów automotive. Stąd też oferta kierunku adresowana jest do pracowników lub potencjalnych pracowników różnej wielkości firm działających bądź zamierzających rozpocząć działalność w branży motoryzacyjnej lub pokrewnej.

 • Test zaliczeniowy.

  W przypadku osób, które chcą otrzymać certyfikat na poziomie Green Belt - przygotowanie projektu optymalizacyjnego.

 • Kończąc studia podyplomowe prowadzone przez LUQAM, we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie, każdy student otrzymuje:
  - Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
  - Certyfikat "Wewnętrzny Auditor Jakości w przemyśle motoryzacyjnym wg specyfikacji ISO/TS 16949:2009" (Swiss Cert) w języku polskim i niemieckim,
  - Certyfikat "APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA" (LUQAM),
  - Certyfikat "Auditor procesu wg. VDA 6.3" (Swiss Cert) w języku polskim i niemieckim.
  Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów.

  Dodatkowo uczestnik studiów otrzymuje film szkoleniowy "Partytura dla Auditora".

 • Aby zapisać się na studia należy:
  1. Zapoznać się z regulaminem studiów,
  2. Zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI WSZIB wybierając studia prowadzone przez LUQAM: https://suszi.wszib.edu.pl/rekrutacja?A=3
  3. Dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu (adresy poniżej) 1 zdjęcie oraz kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  4. Wpłacić opłatę za całość studiów lub za jeden semestr na numer konta podany przez WSZiB (podawany przed rozpoczęciem roku akademickiego).

  Więcej szczegółów na: www.luqam.com/aqe

 • 1 zdjęcie, kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

 • 5650 PLN

Studia o podobnej tematyce