Bankowość

180 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 4000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności ułatwiających przygotowanie się do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca (EFCB), jak również zapoznanie się z usługami oferowanymi przez banki. Studia poszerzają wiedzę w zakresie tworzenia i realizacji strategii banku, operacji bankowych, działalności kredytowej i prawa bankowego.

 • Otoczenie ekonomiczne i monetarne (16 godz.)

  Podstawowe elementy mechanizmu rynkowego (2 godz.)
  Ekonomiczne aspekty rozwoju bankowości (2 godz.)
  System bankowy (10 godz.)
  Bank jako instytucja (2 godz.)

  Relacja klient – produkt (128 godz.)

  Bank jako instytucja rynkowa (6 godz.)
  Krajowe operacje bankowe (18 godz.)
  Operacje zagraniczne (18 godz.)
  Działalność depozytowa banku (12 godz.)
  Działalność kredytowa banku (26 godz.)
  Inne formy finansowania działalności gospodarczej (26 godz.)
  Bankowość inwestycyjna (22 godz.)

  Aspekty behawioralne: zarządzanie, marketing i etyka (32 godz.)

  Zarządzanie (16 godz.)
  Marketing bankowy (4 godz.)
  Etyka (4 godz.)
  Seminarium (8 godz.)

  Zreferowanie egzaminu ECB EFCB (4 godz.)

  Omówienie egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB (4 godz.)

 • prof. dr hab. Alfred Janc
  Członek Rady Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich, członek Komisji Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, członek Komisji Nauk Społecznych PTPN, członek Rady Programowej czasopisma „Banks and Bank Systems”, ekspert w dziedzinie bankowości – przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w Radzie Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JEREMIE, doradca w Instytutucie Ekonomicznym przy NBP, naczelny redaktor publikowanych przez NBP serii pt. „Materiały i Studia” oraz „National Bank of Poland Working Papers”, członek Rady Nadzorczej Credit Agricole Bank S.A., Przewodniczący Komitetu Audytu RN, Credit Agricole Bank S.A, członek zespołu badawczego FESSUD Seventh Framework Programme (FP7), EU Framework Program SSH.2010.1.2-1 Changing the role of the financial system to better serve economic, social and environmental objectives.

  dr Artur Stefański
  Doktor nauk ekonomicznych, specjalista z dziedziny analizy finansowej i oceny ryzyka kredytowego. Doświadczony trener biznesu i analizy finansowej, praktyk gospodarczy z kilkuletnim doświadczeniem w bankowości, samodzielny konsultant finansowy. Przeprowadził ponad 100 szkoleń otwartych i zamkniętych zarówno dla instytucji finansowych (np. PKO BP, SGB i wielu banków spółdzielczych), jak i niefinansowych (np. Vox Meble, Aquanet, Skoda Auto Polska, Kimball Electronics, Awans). Wieloletni wykładowca akademicki, od 1998 roku prowadzi zajęcia w ramach studiów wyższych i podyplomowych w WSB w Poznaniu. W dotychczasowej praktyce gospodarczej doświadczenie zdobywał pracując lub doradzając w dziedzinie analizy ryzyka kredytowego w bankach (ponad 7 lat), zarządzania finansami podmiotu gospodarczego (ponad 9 lat). Autor ponad 30 publikacji naukowych z zakresu analizy finansowej i zarządzania ryzykiem.

 • Podyplomowe studia na kierunku Bankowość adresowane są do specjalistów z poszczególnych dziedzin bankowości oraz do kadry zarządczej. Słuchaczami mogą być pracownicy banków oraz innych instytucji finansowych, a także osoby, które pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie

 • Wykłady i ćwiczenia prowadzone będą w formie interaktywnej, z wykorzystaniem metod nastawionych na pobudzanie aktywności uczestników z wykorzystaniem studiów przypadków, dyskusji nad wybranymi zagadnieniami, analizy i interpretacji zjawisk finansowych. Prowadzący zajęcia to w większości praktycy z długoletnim stażem pracy w bankowości.

  - wszystkie zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym (w uczelni)
  - studia trwają 9-10 miesięcy
  - zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu, w weekendy (piątki od godz. 16:00 do 21:00, soboty i niedziele w godz. 9:00 -16:00)
  - zajęcia realizowane są zgodnie z góry ustalonym programem

  2 tygodnie przed pierwszym zjazdem osoby przyjęte na studia zostaną poinformowane mailowo przez Dział Studiów Podyplomowych o terminie rozpoczęcia zajęć. Otrzymają również szczegółowy plan pierwszego zjazdu oraz komplet informacji organizacyjnych.

 • Egzamin końcowy połączony z obroną projektów zespołowych.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.
  - Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4000 PLN

Studia o podobnej tematyce