Bezpieczeństwo i higiena pracy

220 Godzin, 2 Semestr, 4 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 1050 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia mają na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na realizowanie zadań służby BHP, pozwalają umiejętnie ocenić ryzyko zawodowe występujące w miejscu pracy, rozpoznać oraz przeciwdziałać wpływom szkodliwych czynników na zdrowie i życie pracowników, przeciwdziałać zagrożeniom występującym w środowisku pracy oraz ograniczać negatywny wpływ procesów produkcyjnych i technologicznych na środowisko naturalne.

 • System ochrony pracy w Polsce oraz Unii Europejskiej
  Wybrane zagadnienia prawa pracy
  Przepisy ogólne w zakresie BHP
  Pierwsza pomoc przedmedyczna
  Psychologia pracy
  System zarządzania bezpieczeństwem pracy
  Szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe czynniki występujące na stanowiskach pracy
  Metody pracy służb BHP
  Wymagania BHP w zakresie obiektów i instalacji.
  Wypadki i w pracy oraz choroby zawodowe
  Ochrona przeciwpożarowa
  Kontrola w zarządzaniu BHP
  Techniki komputerowe w zarządzaniu BHP
  Normy w kształtowaniu warunków pracy
  Organizacja oraz metody szkoleń BHP

 • Studia skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków szkół wyższych, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Adresatami studiów są osoby pracujące w służbie BHP, jak i osoby, które chcą uzyskać nową specjalność zawodową.

 • 1. Internetowa rejestracja kandydata
  2. Złożenie dokumentów w dziekanacie uczelni

 • kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
  ksero dowodu osobistego
  ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych
  2 zdjęcia

 • 1050 PLN

Studia o podobnej tematyce