Bezpieczeństwo i higiena pracy

390 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyKraków Nowy 3100 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem podyplomowych studiów jest podwyższenie kwalifikacji w zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Program:
  -Prawna ochrona pracy, przygotowanie pracowników do pracy,
  -wymagania dotyczące budynków, pomieszczeń i stanowisk pracy,
  -maszyny, urządzenia, narzędzia i inne środki pracy-wymagania i użytkowanie,
  -czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy oraz ochrona przed nimi,
  -prace szczególnie niebezpieczne,
  -analiza i ocena ryzyka zawodowego, ergonomia,
  -szkolenia w zakresie bhp,
  -wypadkoznawstwo i choroby zawodowe,
  -ochrona przeciwpożarowa,
  -pomoc przedlekarska, psychologia pracy,
  -socjologia pracy, organizacja i metodyka pracy służby bhp,
  -podstawy systemu zarządzania
  -bhp i inne uwarunkowania bezpieczeństwa pracy.

 • Oferta studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy adresowana jest do osób, które już pracują w służbie bhp, jak również do tych, którzy zamierzają podjąć działalność w tym zawodzie. Wszyscy pracodawcy mają obowiązek zapewnienia bądź "własnej" służby bhp bądź też powierzenia jej zadań specjalistom spoza zakładu pracy. Studia podyplomowe z zakresu bhp są aktualnie najpowszechniejszym sposobem zdobycia bezwzględnie wymaganych kwalifikacji zawodowych do wykonywania zadań służby bhp. Również przedsiębiorcy nie będący pracodawcami, a organizujący pracę osób fizycznych zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy, jak również osób prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, zostali zobowiązani do organizowania prac zgodnie z celami bhp, co znacznie poszerza zakres zapotrzebowania na specjalistów (choćby doradczo) w tym zakresie.

 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

 • Absolwenci uzyskują niezbędne uprawnienia zawodowe oraz faktyczne umiejętności do zajmowania się szeroko rozumianą problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie kire.pl

 • Kserokopia dowodu osobistego, dyplomu ukończenia studiów i suplementu (jeśli był).

 • 3100 PLN

Studia o podobnej tematyce