Bibliotekoznawstwo

340 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyKraków Nowy 3000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
  • Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do zajmowania stanowisk we wszystkich typach bibliotek i innych instytucjach związanych z książką.

  • Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo, metodyka pracy bibliotecznej z wykorzystaniem technologii informacyjnej, biblioterapia - metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym, literatura dla dzieci i młodzieży, informacja naukowa, technika pracy umysłowej, misja i strategia rozwoju współczesnej biblioteki, pedagogika biblioteczna - metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją i hiperleksją, pedagogiczne konteksty komunikacji, etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II, praktyka.

  • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

  • Absolwenci uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowisk we wszystkich typach bibliotek i innych instytucjach związanych z książką, a interdyscyplinarna wiedza i umiejętności zwiększają ich konkurencyjność na rynku pracy.

  • Elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie kire.pl

  • Kserokopia dowodu osobistego, dyplomu ukończenia studiów i suplementu (jeśli był).

  • 3000 PLN

Studia o podobnej tematyce