Biznes w internecie (blended learning)

180 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 4200 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Zaprezentowanie Uczestnikom kompleksowej i scalającej wiele obszarów wiedzy na temat tworzenia, rozwijania i samodzielnego prowadzenia oraz zarządzania projektami e-commerce w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 • Biznesplan przedsięwzięcia e-biznesowego

  - Biznesplan jako narzędzie do oceny opłacalności przedsięwzięcia • Analiza SWOT

  Zakładanie firmy w internecie

  - Typologie, pojęcia, wskazówki, serwisy aukcyjne, sklepy internetowe, formy działalności, podstawy podatkowe

  Marketing internetowy i sprzedaż

  - Czynniki makrootoczenia, czynniki mikrootoczenia, analiza konkurencji, metody i wskaźniki analizy rynku
  - Etapy procesu zakupu, wskaźniki zachowań nabywców, metoda CLV, systemy CRM, identyfikacja klienta, wartość dla klienta, S-T-P (podział
  - nabywców, wybór segmentu, pozycjonowanie
  - Strategie zarządzania marką, metody analizy asortymentu, analiza asortymentu pod kątem sprzedaży przez internet

  Prawne i etyczne aspekty przedsiębiorczości w internecie

  - Źródła prawa, implementacja dyrektywy 2011/83/UE, pozostałe ustawy
  - Zawieranie umów, zwroty, reklamacje, niezgodność towaru z umową, koszt przesyłek, odpowiedzialność częściowa
  - Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu, standardy i wytyczne w zakresie CSR
  - Etyka w zarządzaniu / odpowiedzialne przywództwo • Zarządzanie poprzez wartości • Uczciwe praktyki rynkowe
  - Kodeksy etyczne • Greenwashing

  Ocena efektywności projektów – zagadnienia finansowe

  - Co to jest efektywność projektu? Jakie są podstawowe miary efektywności?
  - Co rozumiemy pod pojęciem „projektu efektywnego od strony finansowej”? • Pojęcie kosztu alternatywnego
  - Możliwe źródła finansowania projektów, rola kapitału obcego i własnego • Wprowadzenie do kosztu kapitału
  - Zastosowanie kredytu i leasingu w finansowaniu działalności • Podstawowe modele zarabiania w internecie
  - Sposób kalkulacji przychodów, retencja przychodów

  Budowa systemów internetowych i mobilnych

  - Zastosowanie praktyczne modelu lean Canvas, umiejętność użycia narzędzia leancanvas.com
  - Znajomość metody MOSCOW, umiejętność stosowania user stories, przygotowywanie specyfikacji dla dostawcy systemu internetowego,
  - Znaczenie procesów biznesowych w zbieraniu wymagań
  - Rodzaje metodyk wykonywania systemów internetowych (waterfall vs agile), rodzaje kontraktów z dostawcami – fixed price vs time and material

  Zastosowanie systemów informatycznych w przedsiębiorczości internetowej

  - Istota i sposoby opisu procesu biznesowego, notacja BMPM oraz przypadków użycia, przygotowanie opisu procesów biznesowych przedsięwzięcia
  - Zastosowanie praktyczne notacji BPMN, analiza działalności i obszarów przedsiębiorstwa budowanego przez studenta
  - Zrozumienie procesów w obszarze księgowości (obsługa zamówień, obsługa procesów płatności i przyjmowania wpłat, innych procesów
  - biznesowych) • Znajomość podstawowych narzędzi on-line (np. i-firma/infakt)

  Bezpieczeństwo systemów internetowych

  - Polskie prawo w kwestii bezpieczeństwa danych • Rejestracja zbiorów osobowych
  - Jakie dane można przetwarzać i co dokładnie można z nimi robić? Do czego wymagana jest zgoda użytkownika? Case study – rejestracja
  - zbioru danych w GIODO
  - Clickjacking, psychologia, łamanie haseł, podszywanie się, stalking itp. Case studies różnego rodzaju ataków
  - Budowa aplikacji, zabezpieczenie dostępów. Certyfikat SSL. Dostęp do API. Wykorzystanie botów. Czemu serwisy używają Captcha?

 • Sławomir Rajch
  Uzależniony od e-commerce ambasador zakupów w Sieci. Do 2011 r. współtworzył strategię edukacyjną Grupy Allegro. Obecnie rozwija usługę e-commerce w Raben Group. W wolnych chwilach zajmuje się poprawianiem tekstów reklamowych i funkcjonalnością ofert sprzedaży w Internecie. Z sukcesem prowadzi firmę doradczo – szkoleniową srajch.pl. Niegdyś doktorant Uniwersytetu Adama Mickiewicza w zakresie literatury średniowiecza. Pozostał po „tej stronie” katedry i z przyjemnością prowadzi wykłady i warsztaty na wielu Uczelniach.

  Mariusz Wesołowski
  Od wielu lat związany z branżą e-commerce. Wspierał i współtworzył projekty edukacyjne Grupy Allegro. Z jego doradztwa i szkoleń korzystały m.in. takie firmy, jak: Agora S.A., Onet.pl, Lidl Polska czy EduInvest. Prowadzi działalność doradczą pod własną marką - mariuszwesolowski.pl. Obecnie w ramach Grupy Raben współtworzy i rozwija produkt e-commerce, jako E-commerce Manager Raben Polska. Współautor bestsellerowej "Biblii e-biznesu", nagrodzonej przez Dziennik Gazetę Prawną "Economicusem 2014". Częsty komentator branżowych trendów, stały prelegent licznych konferencji. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu e-biznesu i e-marketingu w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

 • Właściciele oraz pracownicy małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw z branż działających bezpośrednio oraz na styku z handlem internetowym. Firmy prowadzące sprzedaż produktów w kanale on-line lub oferujące usługi dla e-biznesu. Pracownicy agencji marketingowych sprofilowanych na obsługę klientów e-commerce.

 • Tryb blended learning - czas poświęcony na naukę:
  Realizacja przedmiotu trwa od 2 tygodniu do 2 miesiąca i jest uzależniona od jego problematyki i skali trudności. Słuchacz sam dostosowuje tempo nauki do indywidualnych możliwości, zasobów czasowych, poziomu wiedzy i umiejętności. W każdym tygodniu trzeba przygotować jakąś pracę lub wypowiedź.

  - Szacunkowo zaangażowanie to około 4 godzin pracy własnej w tygodniu
  - W sumie słuchacz poświęca około 150 godzin na pracę własną
  - Dodatkowo odbędą się min. 4 zjazdy stacjonarne trwające od piątku do niedzieli (około 80 godzin zajęć w uczelni)

 • Zaliczenie przedmiotów i projekt końcowy

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.
  - Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4200 PLN

Studia o podobnej tematyce