Budownictwo niskoenergetyczne i pasywne

160 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 4200 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Żyjemy w czasach, w których optymalne wykorzystanie energii staje się celem, do którego dążą firmy z wielu obszarów przemysłu. Jednym ze sposobów jest zminimalizowanie zapotrzebowania na energię w budynkach, a to można zrealizować poprzez budownictwo pasywne.
  Inwestycje w budynki w standardzie pasywnym i zero-energetycznym, a także kompleksowe termo-modernizacje istniejącej infrastruktury, będą wymagały nowej wiedzy, umiejętności i nastawienia od wszystkich uczestników rynku budowlanego. Ci, którzy pierwsi je posiądą, uzyskają przewagę konkurencyjną i możliwość negocjowania wyższej marży.

 • NOWY STANDARD BUDOWANIA (64 godz.)

  - Wstęp do budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego (16 godz.)
  - W kierunku budownictwa zeroenergetycznego i plusenergetycznego - użycie mikroźródeł energii odnawialnej w budownictwie (24 godz.)
  - Budownictwo pasywne w kontekście tworzenia lokalnych planów gospodarki niskoemisyjnej i lokalnych planów rewitalizacyjnych (16 godz.)
  - Przykłady obiektów pasywnych w Polsce i na świecie (8 godz.)

  Wśród zagadnień m.in.:
  - poznanie zasad budownictwa pasywnego, wykorzystanie budownictwa pasywnego i zeroenergetycznego przy rozwiązywaniu globalnych i lokalnych wyzwań dzisiejszego świata, poznanie technologii OZE stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i zabudowie miejskiej, zagadnienia prawne związane z budownictwem niskoenergetycznym i wykorzystaniem mikroinstalacji OZE w budownictwie, jak wykorzystać budownictwo niskoenergetyczne przy rewitalizacji miast i wdrażaniu niskoemisyjnej (niskowęglowej) polityki samorządowej

  PROJEKTOWANIE I BUDOWA W STANDARDZIE PASYWNYM I NISKO-ENERGETYCZNYM (72 godz.)

  - Projektowanie bryły budynku pasywnego (24 godz.)
  - Materiały i komponenty używane w budownictwie pasywnym i niskoenergetycznym (16 godz.)
  - Instalacje w budynkach niskoenergetycznych - integracja i zarządzanie (16 godz.)
  - Kompleksowa termomodernizacja istniejących budynków przy użyciu zasad budownictwa pasywnego (16 godz.)

  Wśród zagadnień m.in.:
  - estetyka, a charakterystyka energetyczna budynków, poznanie pakietu do projektowania budynków pasywnych PHPP, obliczenia charakterystyki energetycznej budynków niskoenergetycznych, zapoznanie się z materiałami, technologiami i komponentami stosowanymi w budownictwie pasywnym i zeroenergetycznym, zachowanie komfortu klimatycznego w budynkach pasywnych, rozwiązania stosowane przy integracji systemów wentylacji mechanicznej i systemów chłodząco-grzewczych oraz mikro instalacji OZE w budynkach o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną, poznanie technik i technologii stosowanych przy kompleksowej termomodernizacji istniejących budynków w europejskim standardzie EnerPhit

  EKONOMIKA I FINANSOWANIE INWESTYCJI (16 godz.)

  - Finansowanie i analiza ekonomiczna inwestycji w budynki pasywne i niskoenergetyczne (16 godz.)

  Wśród zagadnień m.in.:
  - elementy wpływające na koszt inwestycji w budynki pasywne i zeroenergetyczne, korzyści finansowe i pozafinansowe płynące z budownictwa pasywnego i zeroenergetycznego, wykorzystanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przy projektach budynków pasywnych i zeroenergetycznych, analiza opłacalności inwestycji zrównoważonych energetycznie, prosument – produkcja, użycie i sprzedaż energii przez mieszkańców

  Seminarium dyplomowe (8 godz.)

 • Realizując studia podyplomowe na kierunku Budownictwo niskoenergetyczne i pasywne, WSB współpracuje z wieloma znanymi firmami. Doświadczeni praktycy z tych firm prowadzą zajęcia i warsztaty ze słuchaczami.

  Agnieszka Figielek
  z wykształcenia architekt (Politechnika Poznańska), Certyfikowany Europejski Projektant Budownictwa Pasywnego (certyfikat Passivhaus Instytut w Darmstadt, 2012r.). Członek Zarządu Stowarzyszenia Wielkopolski Dom Pasywny. Od 6 lat właściciel firmy PASYWNY M2, projektującej głównie budynki pasywne i energooszczędne. Autor (wraz z pracownią OYSTER) pierwszego budynku pasywnego w Poznaniu z certyfikatem Instytutu Budynków Pasywnych w Darmstadt. Jako architekt specjalizuje się w projektowaniu budynków niskoenergetycznych z wykorzystaniem rozwiązań pro ekologicznych i mikro instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Od ponad trzech lat aktywnie promuje wiedzę na temat budynków niskoenergetycznych poprzez edukację firm z sektora MŚP, publikacje oraz wystąpienia w programach telewizyjnych i audycjach radiowych. Prelegent na konferencjach dotyczących budownictwa energooszczędnego i pasywnego na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym m.in. na Forum Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego w Poznaniu. Od dwóch lat, prezes Akademii Pasywnej Sp. z o.o. prowadzącej szkolenia z dziedziny projektowania budynków pasywnych.

  Bartosz Królczyk
  Prezes Stowarzyszenia Wielkopolski Dom Pasywny zrzeszającego firmy i instytucje związane z budownictwem pasywnym.
  Wieloletni wykładowca na uczelniach w USA: School of Management, University of Massachusetts oraz School of Business, University of Connecticut; a także na uczelniach w Polsce: Uniwersytety Ekonomiczne w Poznaniu i Wrocławiu, a także na Wyższej Szkole Bankowej. W latach 2010-2013 pracował jako Specjalista ds. Edukacji i Promocji oraz jako Specjalista ds. Projektów w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią.
  Jest współautorem Strategii wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2011-2020 i autorem wielu projektów edukacyjno-promocyjnych m.in. szerokiej kampanii promocyjnej: Kobieta i Ciepło (KiCi), a także projektów: Zielone budowanie – szkolenie z proekologicznych rozwiązań w budownictwie energooszczędnym w Wielkopolsce, oraz Odnawialne Źródła Energii – pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE.
  Prowadził liczne szkolenia z zakresu mikro źródeł energii odnawialnej i budownictwa niskoenergetycznego dla różnorodnych grup docelowych.
  Posiada tytuł Master of Science of Information Systems uzyskany w School Of Business, University of Western New England, a także tytuł magistra ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W 2014 roku ukończył prestiżową szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego założoną przez prof. Pełczyńskiego.

 • - wszystkie zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym (w uczelni)
  - studia trwają 9-10 miesięcy
  - zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu, w weekendy (piątki od godz. 16:00 do 21:00, soboty i niedziele w godz. 9:00 -16:00)
  - zajęcia realizowane są zgodnie z góry ustalonym programem

 • - Praca dyplomowa - projekt pisany w grupach. Analiza ekonomiczna i techniczna inwestycji budynku w standardzie pasywnym wykorzystującego mikroinstalacje energii odnawialnej.
  - Egzamin końcowy polegający na obronie pracy dyplomowej

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.
  - Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4200 PLN

Studia o podobnej tematyce