Business Accounting

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 4990 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Business Accounting to studia podyplomowe realizowane w całości w języku angielskim, w trybie weekendowym we współpracy z Instytutem CIMA

  Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej na potrzeby wspomagania zarządzania biznesem. Słuchacze otrzymają nowoczesną wiedzę, która ułatwi rozumienie procesów finansowych zachodzących w biznesie oraz umiejętności i kompetencje ukierunkowane na prowadzenie różnych analiz, interpretację danych finansowo-księgowych oraz podejmowanie decyzji zarządczych.

  • Program studiów jest zgodny ze standardami Instytutu CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) na poziomie CIMA Certificate in Business Accounting.
  • Absolwenci programu studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym uzyskują Certificate in Business Accounting wydawany przez CIMA po zdaniu tylko jednego egzaminu (C05 – Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law) oraz wniesieniu odpowiednich opłat zgodnie z oficjalnym wykazem opłat CIMA i po spełnieniu wymagań określonych w odrębnym regulaminie studiów.

 • 1. Basics of Accounting
  2. Financial Accounting
  3. Financial Reporting Standards
  4. Fundamentals of Auditing
  5. Cost Accounting
  6. Managerial Accounting
  7. Financial Planning
  8. Accounting Control Systems
  9. Financial Mathematics
  10. Statistics
  11. Microeconomics
  12. Basics of Corporate Finance
  13. Financial Market
  14. Financial Institutions
  15. Macroeconomics
  16. Final Project

 • Wykładowcami na studiach Accounting and Financial Management są doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktycy, posiadający duże doświadczenie w działalności szkoleniowo-doradczej na rzecz praktyki gospodarczej.

 • Studia Business Accounting są przeznaczone dla pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w globalnym otoczeniu biznesowym, którzy w pracy posługują się językiem angielskim. W szczególności dla specjalistów rachunkowości zarządczej, analityków finansowych, pracowników pionów finansowo-księgowych, menedżerów finansowych, controllerów, osób zajmujących się należnościami i zobowiązaniami oraz wszystkich zainteresowanych rachunkowością i finansami.
  Warunkiem uczestnictwa w programie jest tytuł licencjata lub magistra.

 • Organizatorem Studiów jest Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów.
  Zajęcia będą odbywać się w trybie sobotnio-niedzielnym (średnio co trzy tygodnie w godz. 9:00-16:00). Po rozpoczęciu studiów słuchacze otrzymają szczegółowy harmonogram zajęć.

 • Studia kończą się przygotowaniem i obroną krótkiej pracy zaliczeniowej na temat wybrany przez słuchacza.

 • Absolwenci programu studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym uzyskują Certificate in Business Accounting wydawany przez CIMA

 • Zgłoszenia na studia należy dokonywać po zalogowaniu do systemu (na dole strony formularz zgłoszeniowy)
  Po wydrukowaniu i podpisaniu należy złożyć w sekretariacie:

  pokój 511Z (ul. Komandorska 118/120)
  Sekretariat czynny: pn-pt. 7.00-14.30
  tel. (71) 36 80 422

  Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację w mowie i piśmie. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim.

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 • 4990 PLN

Studia o podobnej tematyce