Coaching Managerski

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4950 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia skierowane są do osób, którym zależy na wykorzystaniu w swojej pracy managerskiej narzędzi coachingowych oraz dla tych, którzy chcą prowadzić swoją własną praktykę coachingową.

  Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do pracy w zawodzie coacha oraz wyposażenie w narzędzia niezbędne do wdrażania kultury coachingowej w organizacji. Dostarczenie najwyższej jakości wiedzy i doświadczenia z obszaru coachingu potwierdzonego międzynarodowymi certyfikatami International Coach Federation.

 • Program studiów
  Program studiów* obejmuje 210 godzin dydaktycznych (50 minut 1 godzina) realizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym, w tym:

  94h dydaktyczne - programy akredytowane w ICF (84h pełne) ACSTH + CCE
  +
  16h mentoring /superwizja zaliczenie semestru oraz roku akademickiego
  +
  84h dydaktyczne wykłady/ ćwiczenia - wspierające liderschip i coaching,
  +
  16h praktycy


  Programy akredytowane w ICF


  Budowanie Świadomości Managera - Coacha (poziom ACSTH) 60 godzin akredytowane

  Ukończenie programu umożliwia studentom zdobycie akredytacji coacha na poziomie ACC. Zgodnie z wymogami ICF, w programie zajęć studenci poznają, rozwijają, pogłębiają i ćwiczą 11 kompetencji coacha ICF:

  podstawowe kompetencje i etyka coacha ICF
  neuropsychologia komunikacji
  proces coachingowy
  zarządzanie zmianą w coachingu
  zarządzanie procesem realizacji celów
  wspieranie innych w realizacji celów  Profesjonalny Coaching – rozwój postawy Managera-Coacha (poziom CCE) 24 godzin akredytowane w ICF

  tożsamość managera-coacha – wpływanie na innych swoją postawą i działaniami
  modelowanie – coaching i tworzenie skutecznych strategii sukcesu w biznesie


  Studenci odbędą dwie superwizje oraz 7 godzin mentoringu ( 8 godz. dydaktycznych ) przygotowującego do egzaminu na Coacha ICF na poziomie ACC.


  W programie studiów / warsztaty i wykłady/ m. in.:

  Wprowadzenie do coachingu.
  Czym jest coaching a czym nie jest.
  Standardy ICF.
  Założenia i podstawowe warunki coachingu.
  Kontrakt z Klientem. Coaching wielopoziomowy.
  Umiejętne zadawanie pytań o sedno.
  Planowanie i wytyczanie celów - modele.
  Proces coachingu.
  Pozycje percepcji.
  Neuropsychologia komunikacji.
  Język niewerbalny i werbalny.
  Neurocoaching.
  Tworzenie porozumienia coachingowego.
  Blokady komunikacyjne.
  Współtworzenie relacji.
  Słuchanie - klucz do sukcesu i zrozumienia.
  Obecność coachingowa.
  Równowaga wewnętrzna.
  Zarządzanie zmianą.
  Opór, oporowanie jako proces zmian.
  Informacja zwrotna.
  Emocjonalne i poznawcze etapy zmiany.
  Proces zmiany.
  Zrozumienie intencji zmiany.
  Wartości i przekonania oraz wewnętrzna postawa coacha.
  Nieświadome filtry percepcji.
  Praca z wypaleniem zawodowym.
  Motywacja, jako główny napęd w osiąganiu sukcesu.
  Kodeks etyczny ICF.
  Zrozumienie kodeksu etycznego w oparciu o przykłady.
  Coaching międzykulturowy.
  Coaching zespołu.
  Zespołowe uczenie się.
  Neuroleadership.
  Inteligencja Emocjonalna.
  Zarządzanie konfliktem.
  Czyszczenie I transformacja energii.
  Umysł; mózg – serce - trzewny.
  Nauki biologiczne a mózg.
  Neuroplastyczność.
  Coaching i osiąganie celów biznesowych.
  Kiedy manager stosuje coaching a kiedy nie.
  Korzyści z bycia managerem-coachem.
  Budowanie kultury coachingowej w organizacji.
  Mapa kontekstu pracy.
  Różnorodny manager.
  Przestrzeń zarządzania i wpływu dla managera-coacha.
  Model AZOT.
  Zdefiniowanie podstaw zarządzania i coachingu.
  Tolerowanie praw naturalnych ludzi.
  Style oddziaływania na ludzi.
  Odważny manager.
  Przedsiębiorczość managera.
  Mistrzostwo osobiste.
  Modele mentalne.
  Myślenie systemowe -Sprzężenie zwrotne.
  Ustawienie systemowe jako narzędzie pracy z energią w coachingu.
  Rozwijanie kreatywności i improwizacji – kluczy do rozwoju organizacji i jednostki.
  Transformacja nieskutecznych przekonań w pożądane, prowadzące do osiągania celów – skutecznie, lekko i z humorem.
  Spotkania z praktykami biznesu - Managerami - coachami

 • Zajęcia z przedmiotów zawartych w programie nauczania poprowadzą wybitni specjaliści, którzy są praktykami w obszarze coachingu, przywództwa i rozwoju pracowników.

 • Studia trwają dwa semestry
  studia rozpoczynają się od października 2015 r.
  Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, w co drugi weekend

 • Studia kończą się egzaminem praktycznym, na który składają się :

  dwie superwizje - student nagrywa z innym uczestnikiem studiów dwie sesje coachingowe, które są odsłuchiwane i oceniane przez akredytowanego coacha ICF
  9 godzin mentoringu grupowego – mentor udziela feedbacku studentowi, obserwując jego sesję coachingową

  Zaliczenia z wykładanych przedmiotów na podstawie :

  aktywnej obecności na zajęciach i przerobionych ćwiczeń prowadzonych w trakcie zajęć, pracy pisemnej na zaliczenie
  warunkiem zaliczenia studiów i otrzymaniem dyplomu jest obecność na minimum 70% godzinach zajęć

  W celu otrzymania certyfikatu potwierdzającego odbycie 132 zatwierdzonych w ICF godzin, należy aktywnie uczestniczyć na wszystkich zajęciach. Nieobecności będą odejmowane od liczby godzin na certyfikacie i uczestnik otrzyma certyfikat z liczbą godzin, jaką faktycznie zaliczył (wymóg ICF).

 • Absolwent otrzymuję świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz certyfikaty ICF: ACSTH, CCE

 • Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

 • kwestionariusz zgłoszeniowy - pobierz
  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
  ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
  2 fotografie (37x52 mm)
  potwierdzenie wpłaty zaliczki

 • 4950 PLN

Studia o podobnej tematyce