COACHING MENEDŻERSKI. Nowoczesne narzędzie rozwoju osobistego, zespołu i organizacji

222 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 8450 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • JEŚLI CHCESZ ROZWIJAĆ SIEBIE, SWÓJ ZESPÓŁ, SWOJĄ FIRMĘ TO TE STUDIA SĄ DLA CIEBIE
  ZAJĘCIA PROWADZONE W MAŁYCH GRUPACH
  PRACA Z PSYCHOLOGAMI I CERTYFIKOWANYMI COACHAMI
  SUPERWIZJE - GRUPY 3 OSOBOWE
  SESJE COACHINGOWE INDYWIDUALNE
  GODZINY I COACHING ZALICZONY DO UBIEGANIA SIĘ O AKREDYTACJĘ ICF (International Coach Federation)
  ROZWÓJ PRZEZ PRACĘ SKONCENTROWANĄ NA CZŁOWIEKU bo jakość się liczySkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Cele szczegółowe to:

  przekazanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu psychologii, coachingu i zarządzania,
  poznanie metody pracy coachingowej,
  rozwój kompetencji coachingowych niezbędnych w pracy na różnych stanowiskach,
  wzmocnienie kompetencji przywódczych,
  przygotowanie kadry menedżerskiej do pełnienia roli coacha w organizacji,
  rozwój kompetencji menedżerskich z obszaru Inteligencji Emocjonalnej (EQ).

  Uczestnicy po skończonych studiach będą wiedzieli, jak: poprawiać skuteczność działań własnych oraz podległych osób, wspierać rozwój kompetencji własnych i innych, przygotować się do prowadzenia rozmów coachingowych, wybrać osoby do coachingu ze swojego zespołu, właściwie przekazywać informacje zwrotne o pracy podwładnych, rozwijać się jako menedżer i jako coach.
  Uczestnicy będą potrafili: zarządzać coachingiem, wdrożyć coaching w codzienną pracę, prowadzić profesjonalne rozmowy coachingowe, rozwijać kompetencje własne i innych, przekazywać konstruktywne informacje zwrotne.

 • STUDIA PROWADZONE SĄ METODĄ WYKŁADÓW I WARSZTATÓW

  Program studiów oparty jest na czterech filarach:

  STREFA PSYCHOLOGA - zajęcia dostarczą wiedzy z zakresu psychologii i podstawowych mechanizmów zachowań ludzi (20 godzin dydaktycznych)

  STREFA COACHA - słuchacz zapozna się z wiedzą o coachingu, postawie i kompetencjach coacha oraz stosowanych narzędziach i technikach coachingowych, wspierających rozwój menedżera, zespołu i organizacji (110 godzin dydaktycznych)

  STREFA MENEDŻERA - warszaty służące rozwojowi umiejętności zarządczych, doskonalących kompetencje menedżerskie związane z inteligencją emocjonalną – identyfikacja emocji, radzenie sobie ze stresem, asertywność, zarządzanie czasem Assessment Center, komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów, konstruktywna krytyka, pozytywne motywowanie (72 godziny dydaktyczne)

  STREFA PRAKTYKA - NOWOŚĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH!!!
  praca oparta na modelu coachingowym (w grupach 6 do 9 osób) - 4h
  superwizje (3 osobowe grupy) - 4h
  indywidualne sesje coachingowe uczestników studiów z certyfikowanymi coachami - 7h każdy uczestnik
  konsultacje - 7h

  UCZESTNICY MIĘDZY SOBĄ BĘDĄ PROWADZILI COACHING (W PARACH) - PO 4H KAŻDY ZE SŁUCHACZY

 • Tomasz Antoszek, prawnik i psycholog
  Członek Polskiego Centrum Mediacji, prawnik i psycholog biznesu, trener.
  Wykształcenie z zakresu prawa i psychologii zdobywał na Uniwersytetach w Poznaniu i w Wiedniu. Uzyskał certyfikat mediatora PCM [szkolenie z mediacji]
  doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

  Ewa Bareła, coach ACC ICF
  Certyfikowany Coach CoachWiseTM, mentor, konsultant. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła programy szkoleniowe akredytowane przez Międzynarodową Federację Coachów (ICF) - CoachWise EssentialsTM oraz rozszerzony program rozwojowy dla profesjonalnych coachów - CoachWise EquippedTM. Członek International Coach Federation (ICF Global i Polska). Od 20 lat pracuje z ludźmi z różnych środowisk (biznesowych, naukowych, korporacyjnych) w dziedzinie rozwoju osobistego, zawodowego, w obszarze planowania ścieżki kariery, zarządzania czasem, kompetencjami, talentami i ludźmi, w zakresie komunikacji, budowania motywacji, równowagi, asertywności i kreatywności. Posiada duże doświadczenie w pracy na płaszczyźnie międzynarodowej i międzykulturowej. Pracowała indywidualnie jako coach z kadrą kierowniczą wyższego szczebla takich firm jak: GlaxoSmithKline, Elektrum, Ruukki Polska, Boehringer Ingelheim, Bank Zachodni WBK S.A., Raiffeisen Polbank. Prowadzi bussines & executive coaching, life coaching i coaching kariery.

  Magdalena Drażyńska, psycholog
  Absolwentka UAM w Poznaniu, kierunek: psychologia biznesu.

  Agnieszka Grys, Coach PCC ICF
  Od 2000 trener, doradca biznesowy, a od 2006 także coach. Coach z akredytacją PCC ICF (Professional Certified Coach), coach metody CochWiseTM, ekonomista i manager (podyplomowe studia menedżerskie). Absolwentka programu rozwojowego akredytowanego przez Międzynarodową Federację Coachów (ICF)- CoachWiseTM Essentials oraz rozszerzonego procesu rozwojowego dla profesjonalnych coachów - CoachWise EquippedTM, CoachWise ProficiencyTM i Akademi Coachingu Relacyjnego w Grupie Doradczo-Szkoleniowej TRANSMISJA. Członek International Coach Federation (ICF Global i ICF Polska) i Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej.
  Od 2006 kieruje firmą szkoleniową Jak-Marketing Dialog. W ramach tej działalności prowadzi szkolenia i procesy coachingowe dla menedżerów wyższego i średniego szczebla, dla zespołów handlowych i trenerów wewnętrznych organizacji. Realizuje swoje pasje w obszarach strategicznego zarządzania firmą, marketingu i sprzedaży.
  Zrealizowała ponad 2000 dni szkoleniowych dla firm z branży finansowej, FMCG, B2B. Oprócz szkoleń i coachingu prowadzi także doradztwo biznesowe, ocenę pracowniczą, oceny kompetencji i potencjału rozwojowego metodą Development Center, rekrutuje metodą Assessment Center. Współtworzy i przeprowadza programy szkoleniowe z zakresu zarządzania kompetencjami, sprzedaży, rozwoju zawodowego, motywacji i coachingu.
  Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu rozmów coachingowych (ponad 2000 godzin coachingu indywidualnego w tym m.in. z handlowcami z menedżerami), około 3500 godzin coachingu sprzedażowego). Specjalizuje się w pracy nad rozwojem i efektywnością. Pracuje z klientami w oparciu o zróżnicowane modele coachingowe. Jednym z nich jest model GROW i mapa CoachWise. Pracuje metodą coachingu co-active i co-creative. Obie te metody są oparte na przekonaniu, że klient jest z natury kreatywny, zdolny, mądry, dobry i nie potrzebuje naprawiania czy pouczania oraz, że może „zdobyć to czego pragnie w realizacji swoich celów i dążeń, bez mówienia co i jak ma robić i bez robienia tego za niego”- (def. za CoachWise). Wykorzystuje w pracy również elementy coachingu prowokatywnego.

  Agnieszka Kropacz
  Certyfikowany coach CoachWiseTM. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie - magister psychologii. Trener z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń mendżerskich z zakresu komunikacji, obsługi klienta oraz efektywności osobistej i zespołowej. Konsultant wewnętrzny w dużej firmie korporacyjnej, wspierający głównie proces trudnych zmian przeprowadzanych w biznesie.
  Prowadzi coaching biznesowy, menedżerski, coaching efektywności osobistej oraz coaching grupowy. Pracuje z kadrą menedżerską pełniąc rolę coacha, konsultanta i doradcy biznesowego, a także facylitatora w pracy z grupami. Współtworzy i prowadzi program "Coachido", poprzez który wdraża i rozwija coaching w organizacji. W biznesie pełni również rolę konsultanta OETeam (Organizational Effectiveness Team), dzięki czemu wspiera jednostki i zespoły w efektywnym przeprowadzaniu trudnych zmian oraz w rozwiązywaniu konfliktów, jak i w budowaniu i integrowaniu nowych zespołów.

  Anna Pezacka-Gumna, psycholog
  Rekomendowany trener PTP I stopnia, psychoterapeuta, międzynarodowy nauczyciel trenerów DISC.

  Sabina Sadecka, psycholog
  Psycholog (UAM), ekspert ds. HR, trener, wykładowca psychologii. Doktorantka Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk/ Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

  Katarzyna Smyk, psycholog
  Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Studium Umiejętności Pracy z Grupą oraz Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii w Instytucie Psychologii UAM. Umiejętności terapeutyczne doskonali dzięki udziałowi w czteroletnim Kursie Psychoterapii Systemowej, prowadzonym w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

  Andrzej Starzyński, coach PCC ICF
  Executive &Team Coach , mentor, trener, konsultant. Ponad 25 lat doświadczeń zawodowych; w tym 18 lat na stanowiskach kierowniczych w korporacji międzynarodowej; 10 lat w bezpośrednim zarządzaniu zespołami sprzedaży i 5 lat w zarządzaniu z poziomu korporacji /grupy (28 krajów) implementacją systemu szkoleń i coaching’u w dziale sprzedaży. Absolwent i certyfikowany Coach CoachWise ™. Jako trener, mentor i coach pracował z menedżerami i zespołami z firm międzynarodowych i polskich, takich jak Coca-Cola HBC Polska, Bank BZWBK , Credit Agricole, Philips Lighting Polska, Kraft Foods, Skanska, Wavin, Atlas Copco, Fream, realizując projekty doradcze i rozwojowe.

  Kinga Wdowicka, coach ICC
  Absolwentka Wydziału Historycznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Akademię Coachingu Relacyjnego GDS TRANSMISJA, certyfikowany kurs szkoleniowy Coachów (ICC) oraz cykl certyfikowanych szkoleń Analizy Transakcyjnej 101. Absolwentka Akademii Trenerów Biznesu LAB. Jako coach od 5 lat specjalizuje się w projektach wspierających rozwój osobisty i zawodowy. Pomaga rozwijającym się firmom i ich pracownikom w naturalnym procesie przechodzenia zmian. Prowadzi sesje executive coachingu, biznes coachingu oraz life coachingu.

  oraz przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - specjalistów HR i rynku pracy. Są nimi:
  prof. dr hab. Jan Szambelańczyk
  dr Magdalena Andrałojć
  dr Maciej Ławrynowicz
  dr Piotr Michoń
  dr Joanna Schmidt
  dr Bartosz Sławecki

 • W toku studiów przeprowadzone będą 3 egzaminy z modułów:
  Psychologicznego
  Coachingowego
  Menedżerskiego
  oraz obrona pracy końcowej (projektu).
  Praca końcowa może być przygotowana przez więcej niż jedną osobę i może być pisana w języku polskim lub angielskim.

 • Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:
  podanie o przyjęcie,
  kwestionariusz osobowy,
  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia,
  ksero dowodu osobistego,
  dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).

  Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

 • 8450 PLN

Studia o podobnej tematyce