Coaching profesjonalny - metody i praktyka - studia podyplomowe dwusemestralne realizowane przez Internet.

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 2300 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z istotą coachingu jako metodologii umożliwiającej rozwój potencjału człowieka oraz poznanie zasad i opanowanie narzędzi stosowanych w rozmaitych typach coachingu. Szczególny nacisk jest położony na doświadczenie procesu coachingu oraz praktyczne przećwiczenie kompetencji coachingowych umożliwiających rozwój osobistych kompetencji interpersonalnych związanych z pracą coacha.

  Program nauczania na studiach podyplomowych daje możliwość rozwijania jedenastu podstawowych kompetencji coachingowych, dzięki którym słuchacz indywidualnie doświadczy coachingu, przyswoi różne postawy coachingowe oraz pozna rozmaite modele sesji coachingowych, przećwiczy i opanuje w praktyce metody, technik i narzędzia coachingu, jak również zapoznana się z zasadami i etycznymi standardami profesji.

  • Studia podyplomowe realizowane przez Internet prowadzimy z powodzeniem od 2006 roku.
  • Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet.
  • Świadectwo nie różni się od świadectw studiów prowadzonych metodą tradycyjną.

 • Realizowane zagadnienia

  I. Blok ogólny (wykłady 70 godzin).

  Coaching jako metoda wspierania jednostek i zespołów (wykład, 20 godzin).
  Podstawy zarządzania (wykład, 15 godzin).
  Psychologia ogólna (wykład, 15 godzin).
  Psychologia społeczna (wykład, 15 godzin).
  Kodeks etyczny coacha i standardy pracy w relacjach coachingowych (wykład, 5 godzin).

  II. Blok specjalistyczny o charakterze warsztatowym – coaching profesjonalny (60 godzin).

  Proces komunikowania w coachingu (warsztat, 10 godzin).
  Kreatywność i rozwiązywanie problemów w coachingu (warsztat, 10 godzin).
  Struktura i proces coachingu – modele sesji (warsztat, 10 godzin).
  Narzędzia stosowane w coachingu (warsztat, 10 godzin).
  Coaching indywidualny – proces i techniki pracy (warsztat, 10 godzin).
  Coaching zespołowy – dynamika grup (warsztat, 10 godzin).

  III. Blok: doskonalenia osobistych kompetencji coacha – warsztaty (warsztat 90 godzin)

  Zawieranie kontraktu, określanie celów i utrzymywanie procesu prowadzącego do ich realizacji (warsztat, 10 godzin).
  Tworzenie i utrzymywanie zaufania, budowa partnerskiej (warsztat, 10 godzin).
  Zadawanie pytań - poziomy słuchania i mocne pytania (warsztat, 10 godzin).
  Wspieranie zmiany oraz praca z obiekcjami, oporem i ograniczającymi przekonaniami (warsztat, 10 godzin).
  Budowanie zaangażowania klienta w kreowanie zmiany – kreatywność w coachingu (warsztat, 10 godzin).
  Wyznaczanie i kontrolowanie przebiegu procesu coachingu – wyznaczanie celów coachingowych (warsztat, 10 godzin).
  Systemowe podejście do człowieka (warsztat, 10 godzin).
  Stan coacha – zarządzanie sobą , samodoskonalenie w coachingu (warsztat, 10 godzin)
  Tożsamość coacha i poziomy coachingu (warsztat, 10 godzin).

  IV. Superwizja i projekt (warsztat 20 godzin).

  Wykorzystanie superwizji do rozwoju zawodowego (warsztat, 10 godzin).
  Sesje superwizowane (warsztat, 10 godzin).

  V. Egzamin końcowy.

 • Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra dydaktyczna – nauczyciele akademiccy i praktycy,

 • Oferta studiów skierowana jest do osób z wyższym wykształceniem ( magisterskim lub licencjackim) o dowolnym profilu i specjalności, wiążących swoją przyszłość zawodową z obszarem coachingu.

  Studia w szczególności skierowane są do:

  Menedżerów personalnych, przedsiębiorców, kadry kierowniczej;
  Konsulatantów HR i trenerów biznesu chcących poszerzyć i aktualizować swoje umiejętności zawodowe;
  Osób pełniących funkcje specjalistyczne i kierownicze w pionach ZZL w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach, które aspirują do efektywnego pełnienia ról menedżerskich w tym obszarze;
  Osób zmieniających zawód i planujących rozwój kariery zawodowej w obszarze HR;
  Profesjonalnych doradców zawodowych, specjalistów w zakresie rozwoju zawodowego.
  Dyrektorów, kierowników i profesjonalistów zatrudnionych w działach HR.
  Psychologów i Terapeutów.
  Trenerów i konsultantów.
  Osób pracujących w roli coacha, pragnących podnosić własne kompetencje.
  Badaczy coachingu.

 • Nauczanie teorii odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Studenci otrzymują podręcznik multimedialny na dysku CD-ROM. Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzamin składany jest na uczelni po zakończeniu półsemestru, w trakcie sobotniego, kilkugodzinnego zjazdu egzaminacyjnego.

 • - udział w zajęciach w formie elektronicznej i praktycznej
  - uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego oraz z poszczególnych przedmiotów
  - wniesienie wymaganej opłaty za studia

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – Coaching profesjonalny - metody i praktyka w Wyższej Szkolne Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie – świadectwo nie różni się od świadectw studiów prowadzonych metodą tradycyjną.

 • Warunki przyjęcia
  Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni zostają kandydaci, którzy dostarczą:
  * wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
  * ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
  * 2 zdjęcia legitymacyjne;
  * ksero dowodu osobistego;
  *dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

 • * wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
  * ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
  * 2 zdjęcia legitymacyjne;
  * ksero dowodu osobistego;
  *dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

 • Termin składania dokumentów:

  Dokumenty należy złożyć (można wysłać komplet dokumentów pocztą) w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 tel. (81) 441 33 11 pokój 227, w soboty 8-14.

  W WSNS obowiązują dwa terminy składania dokumentów rekrutacyjnych na studia podyplomowe w danym roku akademickim:

  Pierwszy nabór letni od 15 maja do 25 września danego roku akademickiego.
  Drugi nabór zimowy od 15 listopada do 25 lutego danego roku akademickiego.

 • 2300 PLN

Studia o podobnej tematyce