Coaching przywódczy i trenerski

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 4970 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia przygotowują do samodzielnego prowadzenia coachingu. Składają się z zajęć praktycznych, warsztatów i wykładów, kształtujących postawę coacha i rozwijają umiejętności w zakresie prowadzenia sesji coachingowych. Udział w zajęciach nie tylko rozwija kompetencje coachingowe, ale również silnie wpływa na osobisty rozwój.

 • 1. Coach liderem dla samego siebie. Umiejętności komunikacyjne w coachingu
  2. Etyka coacha oraz dobre praktyki w coachingu
  3. Coaching w organizacji
  4. Nowoczesne formy kształcenia a coaching
  5. Realizacja coachingu i interakcje zachodzące w tym procesie
  6. Techniki twórczego myślenia oraz trudne sytuacje w coachingu
  7. Zarządzanie zmianą w procesie coachingu
  8. Teoria i praktyka coachingu - podstawy

 • Pracownicy UE we Wrocławiu
  Praktycy – aktywni zawodowo coachowie, trenerzy biznesu, a także (w zależności od modułu) menedżerowie, osoby zajmujące się coachingiem związane z instytucjami certyfikującymi coachów, psycholodzy, specjaliści i eksperci.

 • Program został specjalnie opracowany dla osób, które pragną rozwijać praktyczne umiejętności prowadzenia coachingu. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą oferować coaching w ramach własnej działalności, w szczególności: menedżerów, dyrektorów zarządzających, osoby odpowiedzialne za rozwój pracowników w organizacji, osoby mające kontakt z klientem, przedstawicieli handlowych, doradców zawodowych, trenerów, konsultantów, pedagogów i psychologów, specjalistów i ekspertów różnych specjalności oraz aktualnych i przyszłych coachów.

 • Studia zorganizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.
  Zajęcia odbywać się będą w soboty i w niedziele (co 2 tygodnie).
  Słuchacze otrzymają szczegółowy harmonogram zajęć przed pierwszym zjazdem.

 • Warunkiem zaliczania Studiów jest:

  obecności na zajęciach (wymagane jest 70% obecności),
  przygotowanie i obrona pracy końcowej.

 • Uczestnicy Studium otrzymują na zakończenie świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z wykazem przedmiotów i oceną ogólną. Świadectwo jest wyrazem uaktualnienia i pogłębiania wiadomości, podniesienia kwalifikacji i przekwalifikowania.

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia - wymiary 35(37) mm - 45(47) mm
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo:http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html

 • Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :
  Centrum Kształcenia Ustawicznego
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
  ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław,
  tel. 71 36 80 949, pokój 4

  godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

 • 4970 PLN

Studia o podobnej tematyce