Coaching - specjalizacja: coaching menedżerski / life coaching

158 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 5900 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Głównym celem podyplomowych studiów na tym kierunku jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia sesji coachingowych oraz wykorzystania coachingu w praktyce zawodowej.

 • Blok wprowadzający (80 godz.)

  Podstawy coachingu (8 godz.)

  Definicja i idea coachingu
  Różnice między coachingiem a pojęciami pokrewnymi
  Podstawowe pojęcia związane z procesem coachingowym
  Uczestnicy coachingu
  Rodzaje coachingu

  Uczenie się osob dorosłych (8 godz.)

  Proces uczenia się
  Teorie uczenia się osob dorosłych
  Cykl Kolba
  Rola doświadczenia w procesie uczenia się
  Predyspozycje indywidualne a formy rozwoju osoby dorosłej
  Formy rozwoju pracowników w miejscu pracy

  Struktura i techniki rozmowy coachingowej (8 godz.)

  Warunki brzegowe rozmowy coachingowej
  Sesja „zerowa“ i kontrakt
  Struktura GROW
  Pytania jako podstawowe narzędzie wykorzystywane w rozmowie coachingowej
  Specyfika etapu „goal“
  MetaPlan i struktury alternatywne

  Komunikacja interpersonalna w coachingu (8 godz.)

  Analiza relacji międzyludzkich
  Podstawowe narzędzia komunikacyjne wykorzystywane w coachingu
  Wstęp do analizy transakcyjnej czyli w co graja ludzie?
  Psychologiczne gry życia coadziennego
  Role coachingowe a stany: Dorosły-Dziecko-Rodzic

  Proces i narzędzia coachingowe (16 godz.)

  Warsztat procesu coachingowego
  Warsztat wykorzystania poszczególnych narzędzi coachingowych (budowanie celów coachingowych, pytania kartezjańskie, C5, koła decyzyjne, perspektywy, echo, itp.)

  Psychologiczne aspekty wprowadzania zmian (8 godz.)

  Czym jest zmiana w życiu człowieka?
  Zmiany planowane a zmiany nieplanowane
  Zmiana jako cel procesów coachingowych
  Zmiana organizacyjna a zmiana postaw i przekonań

  Umiejętności coacha (8 godz.)

  Istota kompetencji coachingowych
  Kompetencje coacha według standardów ICF
  Predyspozycje osobowościowe a efektywność coacha
  Autodiagnioza

  Warsztat umiejętności coachingowych (16 godz.)

  Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy coachingowej i wykorzystywania narzędzi w procesie coachingowym
  Warsztat video


  Specjalizacja 1 - Coaching menedżerski (78 godz.)

  Organizacja ucząca się, style kierowania i przywództwo (8 godz.)

  Rozwój organizacji a rozwój efektywności pracowników
  Budowanie odpowiedzialności i refleksji u pracowników
  Rozwój organizacji – podejście systemowe
  Kultura coachingowa w zespołach pracowniczych
  Przywództwo a kierowanie
  Ograniczenia menedżerów we wdrażaniu kultury coachingowej
  Kompetencje przywódcze a kompetencje coachingowe

  Motywacja i motywowanie (8 godz.)

  Motywacja wewnętrzna a działanie
  Teorie motywacyjne związane z pracą coachingową
  Systemy motywacyjne a poziom zaangażowania pracowników
  Szef jako motywator
  Rola kultury coachingowej w motywacji pracowników
  Analiza case study

  Integrowanie coachingu z procesami biznesowymi i HR (16 godz.)

  Najczęstsze obszary wdrożeń coachingu w organizacji
  Miejsce coachingu w systemie zarządzania rozwojem ludzi i organizacji
  Wpływ stosowania coachingu na kulturę organizacyjną firm

  Mentoring w organizacjach (8 godz.)

  Definicja i idea mentoringu
  Znaczenie mentoringu w organizacji – korzyści dla organizacji i stron procesu
  Profil kompetencyjny mentora
  Narzędzia wspierające proces mentoringu
  Rodzaje mentoringu
  Wdrażanie procesu mentoringu w praktyce

  Narzędzia wspomagające projekty coachingowe w organizacjach (8 godz.)

  Wykorzystanie kwestionariuszy samooceny w pracy coachingowej
  Wyniki ocen pracowniczych a praca coachingowa
  Zarządzanie talentami w organizacjach

  Coaching zespołów (8 godz.)

  Formy pracy z zespołami pracowniczymi
  Zasady pracy w coachingu zespołowym
  Budowanie celów zespołowych
  Etapy pracy z zespołami pracownicymi
  Coaching zespołów a efektywność pracy zespołu

  Zarządzanie coachingiem w organizacji (8 godz.)

  Budowanie w firmie wsparcia dla coachingu
  Proces zarządzania jakością coachingu
  Wiązanie coachingu z procesami HR
  Badanie efektywności coachingu
  Dobór i ocena coachów (wewnętrznych i zewnętrznych)
  Budowanie wewnętrznych struktur coachingowych

  Coaching sprzedażowy (4 godz.)

  Wykorzystanie coachingu w pracy sprzedawcy
  „Żonglerka pytaniami“ a efektywność sprzedażowa
  Narzędzia coachingowe a dłogofalowa wspólpraca z klientami kluczowymi

  Wykorzystanie coachingu w organizacjach – studia przypadków (4 godz.)
  Seminarium (6 godz.)  Specjalizacja 2 - Life coaching (78 godz.)

  Wykorzystanie psychologii w coachingu (8 godz.)
  Podstawy i narzędzia NLP (8 godz.)
  Techniki twórczego myślenia a praca z klientem (8 godz.)
  Life coaching i jego obszary pracy (8 godz.)
  Trudne sytuacje w coachingu (4 godz.)
  Marketing usług coachingowych (8 godz.)
  Inteligencja emocjonalna w pracy coacha (4 godz.)
  Stres w pracy coacha (4 godz.)
  Etyka w life coachingu (4 godz.)
  Warsztat wideo z superwizją (4 godz.)
  Indywidualny Program Coachingowy (18 godz.)

 • Błażej Kliks
  Samodzielny przedsiębiorca w branży szkoleniowej oraz IT. Praktykujący coach z certyfikacją ICF oraz ICC. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci. Fotoamator, wielbiciel gór, czytelnik papierowych książek.

  Magdalena Giec
  Erickson Certified Professional Coach, akredytowany coach ICF na poziomie ACC, były lider ICF w Poznaniu i członek zarządu ICF Polska w latach 2012-2013, trener coachingu Wyższej Szkoły Bankowej od 2009 r., wykłada również coaching na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Łódzkim. Jest mentor coachem i trenerem Erickson College International w Polsce, we Francji, Kanadzie, Bułgarii i Serbii. Jako coach współpracuje z takimi firmami jak Allegro Group, czy Credit Agricole.

 • Studia kierowane są do liderów, menadżerów zarządzających ludźmi, a także do osób, które w swoich przedsiębiorstwach zajmują się rozwojem kadr, budowaniem świadomości biznesowej i kreowaniem kultury organizacyjnej oraz do trenerów i konsultantów.

 • - wszystkie zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym (w uczelni)
  - studia trwają 9-10 miesięcy
  - zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu, w weekendy (piątki od godz. 16:00 do 21:00, soboty i niedziele w godz. 9:00 -16:00)
  - zajęcia realizowane są zgodnie z góry ustalonym programem

 • - specjalizacja coaching menedżerski: test semestralny oraz opracowanie i zaprezentowanie projektu z zakresu wykorzystania kultury coachingowej w organizacji (projekt zespołowy)
  - specjalizacja life coaching: test semestralny + zaliczenie Indywidualnego Programu Coachingowego (opracowanie raportów) oraz przeprowadzenie końcowej sesji coachingowej

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.
  - Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest zbadanie motywacji, samoświadomości oraz predyspozycji interpersonalnych kandydata.

 • 5900 PLN

Studia o podobnej tematyce