Coaching Sportowy

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 7610 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • „W czasach wielkich zmian, ci którzy nieustannie uczą się odziedziczą ziemię podczas gdy ci, którzy wszystko wiedzą, będą przygotowani by radzić sobie ze światem, który już nie istnieje."
  Erik Hoffer

  COACHING SPORTOWY to nowy kierunek studiów podyplomowych realizowany we współpracy z Instytutem HAPPYMORE. Kierunek ten ma wspierać osoby profesjonalnie zajmujące się sportem, menadżerów klubowych, instruktorów sportu, nauczycieli oraz trenerów i instruktorów którzy na co dzień „rozświetlają drogi” swoim zawodnikom.

  Zdaniem prekursora coachingu, sportowca Timothy’ego Gallwey’a, w naszym umyśle odgrywane są batalie przeciwko takim przeszkodom jak strach, zwątpienie, problemy z odpowiednim skupieniem się oraz ograniczające koncepcje lub założenia. Wewnętrzna gra ma na celu przezwyciężenie narzuconych przez siebie przeszkód uniemożliwiających dostęp do własnego pełnego potencjału.

  Program studiów opiera się na pracy z zasobami i przeszkodami oraz celem, emocjami, pracy z ciałem, komunikowaniem się ze swoją intuicyjną mądrością, zdrowym odżywianiu, zarządzaniu mocnymi stronami i talentami, umiejętnym budowaniu równowagi psycho-fizycznej oraz zarządzaniu sobą w stresie.

  Cel
  Studia umożliwiają:

  zdobycie profesjonalnych narzędzi do wspierania zawodników w osiąganiu zamierzonych celów oraz wsparcie w rozwoju osobistym,
  rozwinięcie kompetencji i metodologii Coacha, zgodnie ze światowymi standardami.
  Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

  efektywnej motywacji swoich zawodników, by mogli w pełni realizować swój potencjał i spełniać swoje marzenia,
  prowadzenia treningu mentalnego z zawodnikiem,
  kształtowania wzmacniających przekonań i eliminacji ograniczeń,
  skutecznego zarządzania nawykami myślowymi,
  radzenia sobie z porażką i sukcesem,
  „programowania umysłu” na sukces – techniki wizualizacji,
  zarządzania stresem.

  Studia pozwalają na rozwój wiedzy i kompetencji Coacha Sportowego oraz rozbudowanie zasobu narzędzi pracy z jednostką lub grupą, na poziomie zarówno umiejętności, jak również systemu wartości i duchowości. Studia wzbogacają podejście do pracy ze sportowcem, zawodnikiem pokazując różne płaszczyzny do pracy nad jej rozwojem: psychologiczną, komunikacyjną, fizyczną/cielesną i duchową (filozoficzną).

  Zajęcia prowadzone są przez specjalistów na co dzień pracujących – teoretycznie i praktycznie – nad zagadnieniami, które omawiać będą w czasie zajęć. Wśród wykładowców są Mentorzy Sportowi i Coachowie oraz psycholodzy, specjaliści żywienia i pracy z ciałem.

  W ramach studiów zajęcia poprowadzą również wspaniali ludzie sportu, którzy podzielą się swoim doświadczeniem i zapoznają z technikami automotywacji, co pozwoli na przekształcanie barier psychologicznych w zasoby wzmacniające rozwój .

 • Studia są skierowane do:

  osób, które zajmują się sportem profesjonalnie,
  instruktorów sportu.

 • 1 Rejestracja on-line.
  Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online pod adresem rekrutacja.civitas.edu.pl. Zwróć uwagę, aby dane osobowe oraz dotyczące przebytej edukacji były takie same jak w dowodzie osobistym oraz na dyplomie ukończenia studiów. Szczególnie zwróć uwagę na polskie znaki oraz znaki interpunkcyjne.
  2 Skompletowanie dokumentów.
  Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty kwalifikacyjnej. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, numer kandydata.
  3 Złożenie dokumentów.
  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Działu Rekrutacji osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału dyplomu ukończenia studiów.
  4 Decyzja.
  Po potwierdzeniu utworzenia grupy drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o wynikach rekrutacji na studia. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.
  5 Dopełnienie formalności.
  Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie umowy Uczelnia-Słuchacz oraz dokonanie odpłatności za studia.
  6 Rozpoczęcie studiów. Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do Wirtualnej Uczelni, gdzie znajdziesz plan zajęć

 • 1 Podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia rekrutacja.civitas.edu.pl Rekrutacja online
  2 Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia) (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji).
  3 1 fotografia (zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego),
  4 Kserokopia awersu i rewersu dowodu osobistego.
  5 Dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej.
  6 List motywacyjny

 • 7610 PLN

Studia o podobnej tematyce