Coaching w edukacji

206 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyKraków Nowy 3500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • 1. Poznanie i zrozumienie metody coachingowej.
  2. Poznanie i umiejętność stosowania podstawowych narzędzi coachingowych:

  aktywne słuchanie,
  zadawanie pytań,
  parafraza i podsumowanie,
  odzwierciedlanie,
  udzielanie informacji zwrotnej.

  3. Poznanie i umiejętność stosowania wybranych, zaawansowanych technik i narzędzi coachingowych.
  4. Podjęcie pracy na wybranymi przez siebie aspektami rozwoju osobistego oraz zawodowego.
  5. Zdobycie umiejętności prowadzenia rozmowy coachingowej.
  6. Zdobycie umiejętności prowadzenia sesji coachingowej według jednego z wybranych modeli i w sposób bezpieczny dla osoby coachowanej.
  7. Poznanie praktycznych możliwości i sposobów wykorzystania metody coachingowej w pracy zawodowej: nauczyciela, wychowawcy, dyrektora szkoły, pedagoga, psychologa szkolenia, trenera, edukatora.
  8. Przygotować do rozpoczęcia samodzielnej pracy jako coach.
  9. Szkolenie integracyjne + wyrównanie różnic programowych.

 • 1. Wprowadzenie do coachingu:

  definicja i wyjaśnienie coachingu,
  historia coachingu, inspiracje i kierunki rozwoju,
  coaching a inne formy wspierania rozwoju(coaching vs psychoterapia, mentoring, doradztwo, instruktaż, szkolenie, kierowanie)
  kluczowe kompetencje coacha.

  2. Podstawy psychologii dla nie psychologów:

  przegląd podejść psychologicznych ze szczególnym uwzględnieniem psychologii humanistycznej oraz pozytywnej,
  podstawy psychologii poznawczej, przetwarzania informacji i podejmowania decyzji,
  podstawy psychologii emocji, motywacji i zachowania,
  osobowość i temperament człowieka,
  podstawy psychologii rozwoju człowieka,
  podstawy diagnozy klinicznej,
  podstawy psychologii wartości,
  psychologiczne modele wprowadzania i utrwalania zmian,
  podstawy psychologii społecznej,
  psychika a środowisko fizyczne człowieka.

  3. Warsztat umiejętności komunikacyjnych
  4. Prowadzenia sesji coachingowej

  budowanie relacji coachingowej,
  Model To GROW: wyznaczanie celów, szukanie zasobów, szukanie rozwiązań, planowanie i budowanie motywacji, zadania domowe,
  zasady ustalania kontraktu coachingowego,
  Cykl Kolba,
  Model SFERA,
  Model CLEAR.

  5. Narzędziownik pracy coacha

  pytania specjalne: pytanie o cud, pytania prowokujące, pytania skalujące, pytania kartezjańskie, pytania o wyjątki,
  trening kreatywności: metoda Walta Disneya
  Trzy Perspektywy,
  techniki wspierające podejmowanie decyzji,
  techniki wizualizacyjne,
  filozofia Kaizen – metoda małych kroków,
  Stół mentorów,
  Poziomy logiczne Diltsa.

  6. Poza coaching – wybrane pokrewne szkoły zmiany

  NeuroLingiwstyczne Programowanie,
  Racjonalna Terapia Zachowania,
  wprowadzenie do podejścia systemowego,
  prowadzenie do podejścia Gestalt,
  Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach,
  Dialog motywujący i jego zastosowanie w środowisku szkolnym.

  7. Trudne sytuacje w pracy coacha i praca z oporem
  8. Wybrane specjalizacje coachingowe

  coaching grupowy oraz metoda Action Learning,
  coaching kariery,
  inne wybrane: coaching rodzicielski, coaching wypalenia zawodowego, coaching kultury organizacji

  9. Budowanie biznesu coachingowego
  10. Coaching zdalny i wykorzystanie nowe technologii
  11. Etyka w pracy coacha
  12. Przegląd organizacji zrzeszających coachów
  13. Superwizja w coachingu
  14. Powtórki materiału i sprawdziany wiedzy

 • Studia adresowane są do osób:

  nauczycieli i dyrektorów szkół,
  wychowawców i osób pracujących z dziećmi szkolnymi i młodzieżą,
  trenerów i szkoleniowców,
  psychologów (w tym psychologów szkolnych), pedagogów psychoterapeuci,

  Z udziału w studiach znacząco skorzystają również:

  doradcy zawodowi,
  pracownicy ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie,
  menadżerowie i szefowie firm,
  trenerzy sportowi,
  inne osoby, których zadaniem jest wsparcie innych ludzi w rozwijaniu kompetencji i osiąganiu celów,
  osoby zainteresowane rozwojem osobistych, autocoachingiem i rozwijaniem własnych kompetencji i realizacją potencjału.

 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

 • Elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie kire.pl

 • Kserokopia dowodu osobistego, dyplomu ukończenia studiów i suplementu (jeśli był).

 • 3500 PLN

Studia o podobnej tematyce