Coaching Zdrowia i Żywienia

160 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 7790 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia umożliwiają:

  Rozwinięcie kompetencji Coacha Zdrowia zgodne ze światowymi standardami.
  Zrozumienie mechanizmów powstawania deficytów psychofizycznych oraz ich wpływu na zdrowie I samopoczucie człowieka poprzez diagnozowanie problemów w obszarze zdrowia i aktywności życiowej oraz definiowanie metod odzyskania lub utrzymania równowagi psychofizycznej.
  Pozyskanie narzędzi coachingu integralnego do pracy we wszystkich obszarach zdrowia i dobrostanu m.in. fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym.
  Sformułowanie celów, wzmocnienie zaangażowania i motywacji do zmiany oraz realizowanie procesu dochodzenia do własnych, skutecznych rozwiązań problemów.

  Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

  Metodologii coachingu, zgodnego ze standardami i etyką ICF
  Procesu coachingowego
  Psychologicznego procesu zmiany
  Coachingu integralnego
  Poszczególnych specjalizacji coachingu zdrowia
  Coachingu psychosomatycznego
  Pracy ze stresem
  Coachingu stylu życia
  Coachingu dietetycznego
  Coachingu relacji
  Pracy z przekonaniami
  Coachingu filozoficznego i sensu życia
  Coachingu indywidualnego i grupowego

 • Wprowadzenie do coachingu – wykład z elementami konwersatorium, egzamin

  Czym jest coaching a czym nie jest?
  Coaching jako metoda rozwoju, a nie interwencji.
  Specjalizacje programów coachingowych – korzyści i ryzyka.
  Kluczowe kompetencje coacha
  Narzędzia coachingu

  Warsztat coacha zdrowia – warsztat, zaliczenie z oceną

  Specyfika coachingu zdrowia
  Psychoterapia, coaching a mentoring
  Zdefiniowanie osobistego stylu coachingowego w coachingu zdrowia
  Wywiad Motywujący
  Nawyki w obszarze zachowań zdrowotnych
  Coaching indywidualny i grupowy

  Coaching stylu życia – warsztat, egzamin

  Coaching dietetyczny i psychodietetyczny
  Model żywienia oparty na dowodach naukowych
  Coaching pracy z ciałem
  Interwencja w kluczowych dolegliwościach

  Coaching w chorobach psychosomatycznych – warsztat, zaliczenie z oceną

  Wzmacnianie poziomu energii i witalności
  Zasady zdrowego myślenia
  Praca z przekonaniami
  Narzędzia w coachingu psychosomatycznym

  Coaching w pracy ze stresem – warsztat z elementami wykładu, zaliczenie z oceną

  Stres i jego sygnały
  Wpływ stresu na zachowania
  Techniki pracy ze stresem
  Praktyka oddechu, relaksacji, uważności
  Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

  Coaching relacji – konwersatiorum, zaliczenie z oceną

  Relacje z sobą samym
  Relacje z bliskim
  Relacje zawodowe
  Coaching rodzicielski

  Narzędzia w coachingu integralnym – warsztat, zaliczenie z oceną

  Analiza deficytów dobrostanu
  Równowaga praca-dom
  Praca z wartościami

 • Kierownikiem studiów jest mgr Agata Podczaska, Partner Zarządzający w Instytucie HAPPYMORE.

  Zajęcia na studiach prowadzą wykładowcy z Collegium Civitas oraz wyspecjalizowani trenerzy współpracujący z Instytutem HAPPYMORE.

  Wśród prowadzących są wykładowcy akredytowani i prowadzący zajęcia zgodnie ze standardami i etyką ICF (International Coach Federation).

  Zajęcia prowadzą:

  Anna Robak – Mielczarska

  Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Master of NLP. Zajmuje się pomocą i diagnozą psychologiczną oraz coachingiem osób dorosłych.

  Z Instytutem HAPPYMORE współpracuje od 2009 r. Doświadczenie zdobywała na oddziale somatycznym Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, gdzie zajmowała się pomocą pacjentom, diagnozą psychologiczną i diagnozą różnicową, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, dokąd trafiały osoby będące w różnorodnych trudnych sytuacjach życiowych oraz pracując ze studentami (SWPS, Collegium Civitas, Akademia Medyczna, Uniwersytet Śląski). Prowadzi również warsztaty – głównie dotyczące technik relaksacyjnych i rozwoju kompetencji osobistych.

  Edyta Bracik

  Coach, trener i konsultant biznesu, ekspert komunikacji korporacyjnej. Od 7 lat praktykujący coach, specjalizuje się w coachingu biznesowym, posiada też doświadczenie w pracy z klientami indywidualnymi, prowadząc tzw. procesy life coachingowe. Lider śląskiego oddziału ICF w kadencji 2012/2013. Z wykształcenia filolog i ekonomista. Absolwentka Międzynarodowych Studiów Menadżerskich potwierdzonych certyfikatem International Education Society w Londynie. Kompetencje osobiste pogłębiała poprzez udział w kilkuletnim projekcie rozwoju kadry menadżerskiej w międzynarodowej korporacji sektora finansowego. Wiedzę trenerską zdobyła w krakowskiej Szkole Trenerów prowadzonej przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik w oparciu o Brytyjskie Standardy Kompetencji w Zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju.

  dr Marian Majchrzycki

  Osteopata, terapeuta manualny, fizjoterapeuta prowadzący od kilkunastu lat praktykę zawodową. Absolwent Wydziału Fizjoterapii w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Osteopatii w Sutherland College of Osteopathic Medicine w Belgii. Pracował w klinikach na oddziałach: ortopedycznym, neurologicznym oraz intensywnej terapii. Wykładowca akademicki. Autor i współautor ponad 100 artykułów naukowych na temat usprawniania narządu ruchu, z zakresu terapii manualnej, osteopatii, ortopedii, neurologii, onkologii, geriatrii. Twórca i redaktor naukowy monografii „Dysfunkcje narządów ruchu”.

  dr Jacek Prusak

  Jezuita, teolog, psychoterapeuta, publicysta, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Absolwent teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie oraz tzw. social work (pracy socjalnej) ze specjalnością kliniczną w Boston College (USA).

  dr Bartosz Żukowski

  Adiunkt w Zakładzie Kognitywistyki Instytutu Psychologii UŁ. Autor książki: Esse est percipi? Metafizyka idei George’a Berkeleya, a także artykułów i przekładów z zakresu filozofii i kognitywistyki. Współpracuje z zagranicznymi ośrodkami badawczymi m.in. ze Szwecji, Niemiec i USA. W 2013 odbył staż naukowy w Lund University. Laureat Stypendium MNiSW dla Wybitnych Młodych Naukowców (2014) oraz Nagrody Naukowej Fundacji UŁ (2013).

  dr Grzegorz Juszczyk

  Dyrektor Biura Edukacji Zdrowotnej Grupy LUX MED, odpowiedzialnego za prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników oraz planowanie i wdrażanie działań profilaktycznych dla klientów Grupy. Adiunkt Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalizujący się w badaniu stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo oraz metodologii wdrażania programów profilaktycznych w firmach.

  Małgorzata Zembowicz

  Psycholog / Specjalista terapii uzależnień, posiada doświadczenie zarówno w pracy klinicznej oraz pracy w ośrodkach terapii uzależnień, jak również w pracy trenera. Pracuje w bezpośrednim kontakcie z pacjentem zarówno w formie konsultacji indywidualnych jak i terapii grupowej, prowadzi zajęcia psychoedukacyjne oraz grupy wsparcia. W swojej pracy stara się szukać kompleksowych rozwiązać, pozwalających nie tylko na rozwiązanie pojedynczego problemu lecz również na podnoszenie jakość życia we wszystkich jego obszarach.

  Aurelia Dembińska

  Psychoonkolog – trener i superwizor Simonton Cancer Center w Kalifornii, superwizor i terapeuta Racjonalnej Terapii Zachowania – certyfikaty nadane przez twórcę RTZ-u profesora Maxie C.Maultsby’ego z Howard University oraz Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z Racjonalnej Terapii Zachowania i Psychoonkologii. Jest absolwentką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

  Magdalena Jarzębowska

  Psycholog, psychodietetyk, trener warsztatów psychologicznych (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Na co dzień pracuje z osobami otyłymi, wspierając ich w procesie zmiany nawyków żywieniowych w jednej z lubelskich klinik a także w Psychodietetycznym. Programie zmienswojenawyki.pl, którego jest autorką i kierownikiem. Swój zawodowy czas poświęca również specjalistom – dietetykom, lekarzom, psychologom – dzieląc się z nimi swoją psychodietetyczną wiedzą i umiejętnościami, w ramach Centrum Psychodietetyki Praktycznej – podczas licznych szkoleń i warsztatów. Współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi w kraju propagując psychodietetyczne podejście do pracy z klientem otyłym. Autorka książki dla kobiet wiecznie odchudzających się „Krótka bajka o odchudzaniu” i współautorka książki dla dzieci ” Kuchnia pełna przygód”.

  Jakub Sobiecki

  magister Dietetyki; ukończył Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie oraz staż naukowy w zakresie epidemiologii żywienia w Cancer Epidemiology Unit na Uniwersytecie Oksfordzkim; zajmuje się badaniami wpływu diety na czynniki ryzyka chorób krążenia u dzieci w Klinice Pediatrii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” oraz zgłębia tajniki epidemiologii – nauki-matki metodologii badań z zakresu nauk o zdrowiu człowieka – na London School of Hygiene and Tropical Medicine.

 • Studia są skierowane do:

  Studia skierowane są do „profesjonalistów-pomagaczy” – osób pracujących z ludźmi, zainteresowanych rozwojem specjalistycznych umiejętności z zakresu coachingu zdrowia.

  W szczególności studia adresowane są do:

  Osób, które chcą zacząć pracować jako coach zdrowia, trener zdrowia, coach dietetyczny
  Psychologów, psychoterapeutów i terapeutów pragnących poszerzyć swoje kompetencje
  Specjalistów pracujących w sektorach doradztwa, rozwoju personalnego, służby zdrowia (lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, dietetycy).
  Pracowników instytucji, organizacji zajmujących się profilaktyką i promocją zdrowia.
  Innych osób profesjonalnie zajmujących się pomaganiem.

  Coaching filozoficzny, duchowy i sensu życia – warsztat z elementami wykładu, egzamin

  Coaching w promocji zdrowia w organizacjach – warsztat, zaliczenie z oceną

  Obrona pracy i superwizje

 • 1 Rejestracja on-line.
  Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online pod adresem rekrutacja.civitas.edu.pl. Zwróć uwagę, aby dane osobowe oraz dotyczące przebytej edukacji były takie same jak w dowodzie osobistym oraz na dyplomie ukończenia studiów. Szczególnie zwróć uwagę na polskie znaki oraz znaki interpunkcyjne.
  2 Skompletowanie dokumentów.
  Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty kwalifikacyjnej. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, numer kandydata.
  3 Złożenie dokumentów.
  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Działu Rekrutacji osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału dyplomu ukończenia studiów.
  4 Decyzja.
  Po potwierdzeniu utworzenia grupy drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o wynikach rekrutacji na studia. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.
  5 Dopełnienie formalności.
  Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie umowy Uczelnia-Słuchacz oraz dokonanie odpłatności za studia.
  6 Rozpoczęcie studiów. Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do Wirtualnej Uczelni, gdzie znajdziesz plan zajęć

 • 1 Podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia rekrutacja.civitas.edu.pl Rekrutacja online
  2 Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia) (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji).
  3 1 fotografia (zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego),
  4 Kserokopia awersu i rewersu dowodu osobistego.
  5 Dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej.
  6 List motywacyjny

 • 7790 PLN

Studia o podobnej tematyce