Controlling i Rachunkowość Zarządcza

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 3950 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Połączenie teorii z zakresu zarządzania jednostką gospodarczą z praktyką.
  Poszerzenie wiedzy na temat stosowania rachunkowości zarządczej oraz controllingu.
  Rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia wymaganego w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi.

 • 1. Budżetowanie finansowe
  2. Budżetowanie kapitałów
  3. Budżetowanie kosztów i przychodów
  4. Controlling finansowy
  5. Controlling jednostek powiązanych
  6. Controlling logistyki
  7. Controlling operacyjny
  8. Controlling personalny
  9. Controlling projektów
  10. Controlling strategiczny
  11. Controlling zasobów niematerialnych
  12. Komputerowe wspomaganie controllingu
  13. Organizacja controllingu
  14. Organizacja ewidencji w controllingu
  15. Outsourcing w controllingu
  16. Rachunek kosztów
  17. Rachunkowość a controlling
  18. System informacji w controllingu
  19. Systemy zarządzania kosztami
  20. Zaawansowana rachunkowość zarządcza
  21. Zrównoważona karta wyników
  22. Seminarium

 • Zajęcia prowadzą uznani wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktycy z doświadczeniem dydaktycznym.

 • Studia są kierowane do pracowników jednostek gospodarczych zajmujących się działalnością produkcyjną, usługową, handlową i innych instytucji. Zapraszamy do nas:

  controllerów,
  menedżerów wszystkich szczebli kierowniczych,
  pracowników działów rachunkowości zarządczej,
  pracowników służb finansowo-księgowych,
  analityków finansowych.

 • studia są organizowana na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów
  zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

 • obecności na zajęciach
  przygotowanie i obrona pracy końcowej

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia (podpisane)
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 • 3950 PLN

Studia o podobnej tematyce