Controlling (studia modułowe)

174 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 5300 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia zapewnią zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu controllingu umożliwiających wsparcie procesów związanych z efektywnym zarządzaniem przedsiębiorstwem.

 • BLOK WPROWADZAJĄCY (24 godz.)

  - Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (8 godz.)
  - Systemy i rodzaje podatków – optymalizacja podatkowa (8 godz.)
  - Praktyczne elementy wykorzystywania prawa w przedsiębiorstwie (8 godz.)

  BLOK SPECJALISTYCZNY (78 godz.)

  - Organizacja i wdrażanie controllingu (8 godz.)
  - Zarządzanie procesami w controllingu (6 godz.)
  - Rachunek kosztów, cz. 1 (4 godz.)
  - Budżetowanie jako plan finansowy oraz metoda zarządzania controllingowego, cz. 1 (4 godz.)
  - Rachunkowość zarządcza (8 godz.)
  - Systemy kontroli wewnętrznej (8 godz.)
  - Warsztaty z planowania i modelowania finansowego w przedsiębiorstwie (8 godz.)
  - Warsztaty koncepcyjne – opracowanie opisowej części studium przypadku (8 godz.)
  - Warsztaty narzędziowe – przeprowadzenie kalkulacji dla studium przypadku (8 godz.)
  - Rachunek kosztów, cz. 2 (8 godz.)
  - Budżetowanie jako plan finansowy oraz metoda zarządzania controllingowego, cz. 2 (8 godz.)

  Blok tematów do wyboru (72 godz.)
  W ramach realizowanego programu słuchacz wybiera 9 tematów spośród niżej podanych:

  - Aspekty prawne – prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.)
  - Biznesplan (8 godz.)
  - Budżetowanie i źródła finansowania (8 godz.)
  - Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej (struktury organizacyjne, zarządzanie strategiczne, zarządzanie operacyjne, odpowiedzialność) (8 godz.)
  - Komunikacja w biznesie (8 godz.)
  - Ocena wyników przedsiębiorstwa – analiza finansowa (8 godz.
  - Ochrona danych osobowych (8 godz.)
  - Organizacja pracy menedżera (8 godz.)
  - Techniki prezentacji (8 godz.)
  - Ubezpieczenia społeczne (8 godz.)
  - Wartość firmy (8 godz.)
  - Analiza fundamentalna i techniczna (8 godz.)
  - Analiza źródeł i kosztów finansowania działalności gospodarczej (8 godz.)
  - Finanse behawioralne (8 godz.)
  - Fuzje i przejęcia (8 godz.)
  - „Kreatywna” rachunkowość a obraz sytuacji finansowej (8 godz.)
  - Rachunek przepływów pieniężnych – ujęcie sprawozdawcze (8 godz.)
  - Rachunkowość zarządcza dla zaawansowanych (8 godz.)
  - Sprawozdawczość finansowa (8 godz.)
  - Zagrożenie kontynuowania działalności gospodarczej (8 godz.)
  - Zarządzanie kapitałem pracującym (8 godz.)
  - Zastosowanie MS Excel w analizach finansowych (8 godz.)
  - Zintegrowane systemy zarządzania – systemy klasy ERP (8 godz.)

 • dr Józef Andrzej Aleszczyk
  Wykładowca jest nauczycielem akademickim. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczno-naukowe oraz ścisłe związki z praktyką gospodarczą: począwszy od stanowiska głównego księgowego poprzez kolejne stanowiska dydaktyczno-naukowe do doradztwa ekonomicznego podmiotów gospodarczych, członka i prezesa zarządu spółek kapitałowych, członka i przewodniczącego rad nadzorczych oraz kierownika urzędu centralnego. Jest autorem programów nauczania szkół wyższych, studiów podyplomowych oraz Master of Business Administration.

  dr Marek Masztalerz
  Pracownik Katedry Rachunkowości UEP oraz wykładowca w WSB w Poznaniu. Prowadzi wykłady na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych i MBA, jak również szkolenia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Wykładowca specjalizuje się w tematyce rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu. Posiada doświadczenie praktyczne w projektowaniu i wdrażaniu elementów controllingu w przedsiębiorstwach.

  dr hab. inż. Piotr Senkus
  Trener/coach biznesu, Auditor Wiodący IRCA. Doświadczenie: konsultant w zakresie doskonalenia zarządzania i wykorzystania IT w zarządzaniu organizacjami. Pracował dla światowych korporacji, MSP i jednostek administracji publicznej w USA, Niemczech i Polsce.

 • Studia przeznaczone są dla właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów ekonomiczno-finansowych, głównych księgowych, kierowników wszystkich szczebli zarządzania, kontrolerów oraz dla osób, które chcą w przyszłości zajmować podobne stanowiska.

 • Modułowy system nauczania jest propozycją dla osób, które chciałyby w świadomy sposób kierować swoim kształceniem i karierą zawodową.

  - W pierwszej kolejności realizowany jest blok wprowadzający z obszaru zarządzania lub finansów w zależności od wybranego kierunku studiów.
  - Następnie blok specjalistyczny, zawierający tematy ściśle związane z danym kierunkiem studiów.
  - Jako ostatni realizowany jest blok tematów do wyboru. Jest to 38 tematów z różnych dziedzin (finansowych, zarządczych i tzw. kompetencji miękkich) spośród których słuchacza sam wybiera tematy, które są dla niego interesujące i przydatne.

  Przy wyborze tematów do wyboru słuchacz może skorzystać z konsultacji z autorem programu lub opiekunem grupy, który pomoże dobrać tematy najbardziej odpowiednie dla każdego słuchacza indywidualnie. W ramach bloku tematów do wyboru słuchacz może zrealizować od 9 do 16 tematów w zależności od wybranego kierunku studiów. Istnieje możliwość zrealizowania większej ilości tematów niż przewiduje program studiów – wiąże się to z dodatkową opłatą. Wszystkie zajęcia realizowane są w weekendy, częstotliwość zjazdów uzależniona jest od wybranych przez słuchacza tematów.

  2 tygodnie przed pierwszym zjazdem osoby przyjęte na studia zostaną poinformowane mailowo przez Dział Studiów Podyplomowych o terminie rozpoczęcia zajęć. Otrzymają również szczegółowy plan pierwszego zjazdu oraz komplet informacji organizacyjnych.

 • - Test po I semestrze.
  - Na koniec studiów projekt zaliczeniowy i jego obrona.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 5300 PLN

Studia o podobnej tematyce