Controlling wspomagany komputerowo

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 4850 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności skutecznej realizacji zadań controllingu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

  Program studiów i komputerowe środowisko pracy controllera zostały dostosowane do realiów rynkowych, a doświadczona kadra trenerska gwarantuje najwyższą jakość prowadzonych zajęć. Potwierdzają to opinie naszych absolwentów. Zachęcamy do zapoznania się z referencjami na naszej stronie http://www.cwk.ue.wroc.pl

  90% zajęć realizowanych realizowanych jest w formie warsztatów komputerowych, a więc w warunkach w jakich controllerzy realizują swoje zadania w praktyce gospodarczej. Dodatkowo dzięki praktycznym przykładom i ich komputerowej formie słuchacze mogą łatwo adaptować poznawane rozwiązania w pracy zawodowej.

 • 1. Wprowadzenie do controllingu
  2. Systemy informatyczne controllingu
  3. [F/K] Rachunkowość jako źródło informacji dla controllingu
  4. [MS EXCEL] Analiza sprawozdań finansowych na potrzeby decyzyjne
  5. [MS EXCEL] Sprawozdanie finansowe pro forma jako element planowania finansowego
  6. [MS EXCEL] Strukturyzacja budżetów przychodów i kosztów
  7. [MS EXCEL] Analiza odchyleń. Istota, metody, narzędzia
  8. [MS PROJECT] Controlling projektów wspomagany komputerowo
  9. [MS EXCEL] Rachunkowość zarządcza w strategicznych decyzjach gospodarczych
  10. [MS EXCEL] Rachunkowość zarządcza w krótkoterminowych rachunkach decyzyjnych
  11. [MS ACCESS] Tworzenie bazy informacyjnej controllingu
  12. [MS EXCEL] Podstawy raportowania wewnętrznego
  13. [MS QUERY] Zaawansowane raportowanie wyników

 • Zajęcia na Studiach pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, praktycy odpowiedzialni za wprowadzanie informatycznych systemów controllingu, trenerzy biznesu z wieloletnim stażem. Wśród nich wysokiej klasy eksperci controllingu i budżetowania, najlepsi w Polsce specjaliści ds. zastosowania aplikacji arkusza kalkulacyjnego i hurtowni danych w controllingu, wybitni praktycy rachunkowości zarządczej i controllingu

 • Studia są kierowane do controllerów, analityków, pracowników działów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, którzy chcą:
  > doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe,
  > zdobyć wiedzę i umiejętności stosowania controllingu w praktyce gospodarczej, w tym metod i narzędzi budżetowania przychodów i kosztów, planowania finansowego, analizy finansowej i raportowania wewnętrznego,
  > zdobyć umiejętności tworzenia rozwiązań informatycznych na potrzeby realizacji zadań controllingu, w tym w szczególności w oparciu o funkcje i narzędzia arkusza kalkulacyjnego, aplikacji bazodanowych, narzędzi wspomagających zarządzanie projektami.

  Program studiów został tak skonfigurowany, aby odpowiadał potrzebom controllerów na różnych poziomach zaawansowania ich wiedzy i umiejętności, w tym także kandydatom na controllerów oraz młodym adeptom tej sztuki.

 • Studia trwają dwa semestry i obejmuje 160 godzin zajęć (10 zjazdów)

  > Rozpoczęcie V edycji Studiów planuje się na początek październik 2015 roku, a zakończenie w czerwcu 2016 roku

  > Zajęcia będą odbywać się w systemie zaocznym - dwudniowe sesje co dwa tygodnie (sobota w godz. 9.00 - 16.00 i niedziela w godz. 9.00 - 16.00)

  > Zajęcia prowadzone będą systemem warsztatowym w pracowni komputerowej wspieranym zajęciami audytoryjnymi oraz internetowym panelem studenta z dostępem do wszystkich materiałów szkoleniowych

  > Warsztaty odbywać będą się w sali komputerowej (maksymalnie 19 osobowej)

 • Warunkiem ukończenia Studiów i uzyskania świadectwa jest:

  otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów
  obrona pracy dyplomowej

 • - podanie o przyjęcie na studia
  - formularz zgłoszeniowy – załącznik 1
  - oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
  - 2 zdjęcia (37mm x 45mm)
  - odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  - kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 • 4850 PLN

Studia o podobnej tematyce