Diagnoza psychologiczna

0 Godzin, 2 Semestr, 0 Sesja

weekendowy

język wykładowy: polskiWarszawa Nieaktualny 2240 PLN
Warszawa Nieaktualny 2240 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia podyplomowe „Diagnoza psychologiczna” oferują uczestnikom dużą porcję wiedzy na temat najnowszych osiągnięć i aktualnie obowiązujących standardów międzynarodowych w dziedzinie diagnostycznej, pozwalają zapoznać się bliżej z wybranymi narzędziami diagnostycznymi i kontekstami praktyki diagnostycznej, a także stwarzają sposobność do doskonalenia profesjonalnych kompetencji diagnostycznych.

 • Program studiów przewiduje przekazanie uczestnikom wiedzy na temat:
  a) stanu współczesnej wiedzy i poglądów na temat klasycznych zagadnień psychometrii i konstrukcji narzędzi diagnostycznych
  b) profesjonalnych kompetencji diagnostycznych (kompetencje fundamentalne, trzonowe i specjalistyczne)
  c) zasad diagnozy opartej na dowodach empirycznych (EBA – Evidence Based Assessment)
  d) wyników najnowszych badań na temat poszczególnych metod i technik diagnostycznych
  e) zagadnień i problemów specyficznych dla różnych kontekstów praktycznych (diagnoza w poradni psychologiczno-pedagogicznej,  na potrzeby psychoterapii, w zakładzie karnym, i in.).

 • Zajęcia poprowadzą wybitni specjaliści w poszczególnych dziedzinach – badacze i praktycy.


  dr hab. Katarzyna Stemplewska-Żakowicz -opiekun merytoryczny

 • Rejestracja on-line w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

  dane do podstrony o rekrutacji: kolejnosć zgłoszeń,

 • podanie, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów, dowód wpłaty wpisowego, zdjęcia, kserokopia dowodu osobistego

 • 2240 PLN

 • 2240 PLN za semestr

Studia o podobnej tematyce