Dietetyka - studia I stopnia - licencjackie

6 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 4500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studiując dietetykę w WSNS masz możliwość uzyskania gruntownej wiedzy oraz umiejętności w tym kierunku.

  • Wolne niedziele od zajęć dydaktycznych, które przeznaczysz dla siebie i swojej rodziny.
  • Nabycie wiedzy od najlepszych wykładowców teoretyków i praktyków, którzy służyć Ci będą pomocą, życzliwością i wyrozumiałością.
  • Studia w bardzo dobrych warunkach, w akademickiej atmosferze, w klimacie przyjaźni, serdeczności, otwartości, życzliwości, szacunku i współpracy

 • - Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów
  - Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
  - Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów.
  - Program studiów na kierunku „Dietetyka” jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki któremu dyplom, który uzyskasz jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.
  - Przez pierwsze 3 semestry program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, następnie wybierasz specjalność, która odpowiada Twoim zainteresowaniom. Możesz wybrać więcej niż jedną specjalność.
  - Po II i IV semestrze odbędziesz obowiązkowe praktyki zawodowe.

  Specjalności:
  - Dietoterapia
  - Żywienie zbiorowe
  - Profilaktyka żywienia
  - Żywienie w sporcie
  - Psychodietetyka
  - Dietetyka i planowanie żywienia

 • Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra dydaktyczna – nauczyciele akademiccy i praktycy, którzy na co dzień wykonują zawód dietetyka i mają własne poradnie dietetyczne, restauracje, w których będziesz mógł odbyć praktyki.

 • Jeżeli interesujesz się zasadami prawidłowego żywienia i zagadnieniami dotyczącymi zdrowia oraz stylu życia człowieka, kierunek Dietetyka jest wymarzony dla Ciebie. Najnowsze sondaże i badania wskazują, że dietetyk to zawód z przyszłością.

 • Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów.
  Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
  Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów.

 • Napisanie pracy licencjackiej.

 • Po ukończeniu 3-letnich studiów I stopnia uzyskasz tytuł licencjata, otrzymasz Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych, Suplement do Dyplomu oraz dodatkowe Certyfikaty, potwierdzające Twoje umiejętności zawodowe.

 • Wymagany komplet dokumentów:

  - wypełniony przez Internet wniosek zgłoszeniowy pod adresem http://wsns.pl/rekrutacja lub wypełniony w sposób tradycyjny według ustalonego wzoru,
  - kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu),
  - kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  - 2 zdjęcia (35x45 mm) podpisane (1 zdjęcie - kolorowe),
  - Stosowne zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku - do pobrania dla kandydatów z Lublina, do pobrania dla pozostałych kandydatów;
  - potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego (nie dotyczy okresu objętego promocją).

 • - wypełniony przez Internet wniosek zgłoszeniowy pod adresem http://wsns.pl/rekrutacja lub wypełniony w sposób tradycyjny według ustalonego wzoru (dostępny na stronie lub w dziekanacie WSNS - pokój 200),
  - kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu),
  - kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  - 2 zdjęcia (35x45 mm) podpisane (1 zdjęcie - kolorowe),
  - Stosowne zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku - do pobrania dla kandydatów z Lublina, do pobrania dla pozostałych kandydatów;
  - potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego (nie dotyczy okresu objętego promocją).

 • Terminy składania dokumentów kwalifikacyjnych na studia stacjonarne i niestacjonarne dla danego roku akademickiego rozpoczynają się:

  - dla naboru letniego nie wcześniej niż 15 maja i upływa 30 września
  - dla naboru zimowego od 15 grudnia i upływa 15 lutego z możliwością przedłużenia do 28 lutego

 • 4500 PLN

Tagi Dietetyka

Studia o podobnej tematyce