Dietoterpia - studia podyplomowe dwusemestralne realizowane przez Internet.

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 2300 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu żywienia człowieka w różnych jednostkach chorobowych w szczególności o roli żywienia w terapii wielu schorzeń, o diecie jako ważnej formie wspomagania leczenia i wpływie diety w profilaktyce i przywracaniu zdrowia.

 • Dietoterapia i psychodietetyka
  Zdrowie psychiczne a odżywianie
  Kliniczny zarys chorób związanych z nieprawidłowym odżywianiem
  Żywienie człowieka
  Żywienie pozajelitowe i dojelitowe
  Rodzina w dietoterapii i kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych
  Żywność funkcjonalna i specjalnego przeznaczenia
  Dietetyka pediatryczna
  Podstawy fitochemii i fitoterapii
  Orientalne systemy odżywiania
  Żywienie w chorobach nefrologicznych
  Poradnictwo dietetyczne
  Ruch i aktywność fizyczna w profilaktyce zdrowia
  Żywienie w cukrzycy
  Żywienie w chorobach serca, układu krążenia i układu pokarmowego

 • Studia są skierowane do: wszystkich absolwentów szkół wyższych, a w szczególności do dietetyków, pedagogów, lekarzy, pracowników zakładów opieki zdrowotnej, sanatoriów, instytucji opiekuńczych, edukacyjnych i poradni dietetycznych.

 • Nauczanie teorii odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Studenci otrzymują podręcznik multimedialny na dysku CD-ROM. Każdy student podczas trwania studiów ma zagwarantowaną opiekę ze strony nauczyciela prowadzącego przedmiot.
  Przewiduje się 4 zjazdy egzaminacyjne w trakcie trwania studiów i jeden zjazd na egzamin końcowy. Liczba godzin studiów odpowiada 250 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny.

 • Warunki ukończenia:
  - udział w zajęciach
  - uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego oraz z poszczególnych zaliczeń przedmiotów
  - wniesienie wymaganej opłaty za studia

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych DIETOTERAPIA w Wyższej Szkolne Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie - świadectwo nie różni się od świadectw studiów prowadzonych metodą tradycyjną.
  Ocena na świadectwie – średnia ocen: z zaliczeń przedmiotów uzyskanych w toku studiów i z egzaminu końcowego.

 • Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni zostają kandydaci, którzy dostarczą:
  1. wypełniony przez Internet wniosek rekrutacyjny
  2. ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
  3. 2 zdjęcia legitymacyjne;
  4. ksero dowodu osobistego;
  5. dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

 • 1. wypełniony przez Internet wniosek rekrutacyjny
  2. ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
  3. 2 zdjęcia legitymacyjne;
  4. ksero dowodu osobistego;
  5. dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

 • 2300 PLN

Studia o podobnej tematyce