Doradca Finansów Osobistych

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 3300 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie planowania finansów osobistych klienta (w tym gospodarstwa domowego oraz małych i średnich przedsiębiorstw) oraz doboru produktów finansowych tak, aby zostały zrealizowane długookresowe cele finansowe i życiowe klienta.

  Czas trwania

  studia trwają dwa semestry
  zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, w co drugi weekend
  studia rozpoczynają się w październikuSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronier.  Dlaczego warto zapisać się na studia podyplomowe EFG®?

  Uczestnictwo daje możliwość jednoczesnego uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz zdobycia prestiżowego międzynarodowego certyfikatu zawodowego, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu Doradcy Finansowego, nr zawoduSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.

  Studia są organizowane przy współpracy z Europejską Akademią Planowania Finansowego (EAFP). Program obejmuje materiał kursu przygotowującego do egzaminu na międzynarodowy certyfikat EFG® - European Financial Guide, nadawany przez European Federation of Financial Professionals (EFFP) w Bad Homburg (Niemcy). Program studiów jest zgodny z Krajowym Standardem Kompetencji Zawodowych dla zawoduSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDoradca Finansowy oraz ze standardami ISOSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie(International Organization of Standarization) w zakresie usług planowania finansów osobistych.

  Certyfikat EFG® – coraz częściej wymagany w Polsce i w krajach UE – daje prawo do posługiwania się, stosowanym m.in. w krajach Unii Europejskiej i USA, tytułem Doradcy Finansowego. Gwarantuje także, iż posiadający go Doradca jest osobą wykwalifikowaną, posiadającą wiedzę na temat rynku finansowego, praktyczne umiejętności w zakresie analizy sytuacji klienta oraz kompetencje społeczne dzięki, którym działa w sposób kompetentny, obiektywny oraz w oparciu o zasady etyki.

 • Program  Studiów Podyplomowych EFG:
  Zajęcia na kierunku Doradca Finansów Osobistych EFG® realizowane są w aktywnej formie. Program zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zajęcia wzbogacone są o case studies, które rozwijają umiejętności zawodowe. 
   

  Podstawy planowania finansowego.

  Podstawy makroekonomii. Polityka gospodarcza. Polityka finansowa.

  Obszary niepewności w gospodarstwie domowym oraz MŚP.

  Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych poprzez kanał bancassurance

  Produkty bankowe dla gospodarstw domowych oraz MSP

  Produkty ubezpieczeniowe dla gospodarstw domowych oraz MŚP

  Rynek ubezpieczeń zdrowotnych

  Regulacje prawne rynku finansowego i elementy prawa cywilnego

  Przepisy prawa podatkowego – wybrane zagadnienia w aspekcie optymalizacji podatkowej

  Uwarunkowania procesu inwestowania

  Lokowanie kapitału na giełdzie i poza giełdą

  Inwestowanie w nieruchomości i ich finansowanie

  Analiza finansowa gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych

  Bilans i analiza bilansu w gospodarstwie domowym

  Rola systemu emerytalnego w planowaniu finansów osobistych.

  Kalkulator finansowy jako narzędzie pracy doradcy finansowego.

  System software'owy wykorzystywane w pracy doradcy finansowego.

  Nowoczesna metodologia sprzedaży.

  Komunikacja międzykulturowa. Zajęcia realizowane przez wykładowców Uczelni Vistula

  Zakładanie i/lub  efektywne prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

  Etyka w zawodzie doradcy finansowego.

  Egzamin na Certyfikat EFG®

 • Zajęcia prowadzone są przez wybitnych w swoich dziedzinach naukowców oraz praktyków, którzy od lat tworzą i wpływają na zmiany jakie mają miejsce na rynku finansowym w Polsce.

  Wykładowcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz specjaliści w dziedzinie doradztwa finansowego z Europejskiej Akademii Planowania Finansowego (EAFP).

 • Studia trwają dwa semestry w trybie niestacjonarnym. Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się co dwa tygodnie w ramach dwudniowych, weekendowych sesji zajęciowych w godzinach od 09:00 do 17:00.
  Wszystkie zajęcia są prowadzone w kampusie Akademii Finansów i Biznesu Vistula ul. Stokłosy 3

 • Studia kończą się egzaminem oraz napisaniem pracy dyplomowej, w której przedstawiony zostanie konkretny problem praktyczny z dziedziny studiów. Zarys tematów do pracy zostanie przedstawiony Słuchaczom do końca I semestru. Każdy Słuchacz deklaruje temat pracy najpóźniej do rozpoczęcia II semestru i przesyła do Sekretariatu Centrum Studiów Podyplomowych AFiBV.
  Praca podlega obronie przed Komisją Egzaminacyjną.

 • Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

 • Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.

 • kwestionariusz zgłoszeniowy - pobierz
  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
  ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
  2 fotografie (37x52 mm)
  potwierdzenie wpłaty zaliczki

 • 3300 PLN

Studia o podobnej tematyce