Doradztwo Podatkowe i Zarządzanie Podatkami

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 4450 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Informacje o studiach u kierownika (tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) oraz w sekretariacie (tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie)

  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa podatkowego, procedur podatkowych, polityki podatkowej przedsiębiorstwa oraz zasad sprawozdawczości finansowej i zarządczej, wzbogaconej dodatkowo umiejętnościami stosowania oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

  Sprawność w posługiwaniu się normami prawa podatkowego jest podstawą dokonywania prawidłowych rozliczeń podatkowych oraz stanowi niezbędny warunek prowadzenia optymalnej polityki podatkowej przedsiębiorstwa i wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

  Ponadto przekazana zostanie problematyka z zakresu prawa celnego, zasad międzynarodowego opodatkowania, obowiązującego systemu ubezpieczeń, a także niezbędnych w tym zakresie elementów prawa cywilnego i gospodarczego.

  Zakres merytoryczny studiów odpowiada wymaganiom stawianym kandydatom na doradcę podatkowego, a studia przygotowują słuchaczy do zdawania egzaminu na doradcę podatkowego.

 • 1. Wprowadzenie do zarządzania podatkami i ryzykiem podatkowym
  2. Organizacja administracji podatkowej
  3. Ewidencja podatników
  4. Zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe
  5. System ubezpieczeń
  6. Podatek dochodowy od osób fizycznych
  7. Podatek dochodowy od osób prawnych
  8. Podatek od towarów i usług
  9. Podatek akcyzowy
  10. System opłat i podatków lokalnych
  11. Cła i procedury celne
  12. Transakcje wewnątrzwspólnotowe VAT
  13. Opodatkowanie międzynarodowe i unikanie podwójnego opodatkowania
  14. Zasady rachunkowości
  15. Prowadzenie ksiąg podatkowych
  16. Księgi rachunkowe w rozliczeniu podatkowym
  17. Sprawozdawczość i rewizja finansowa
  18. Kontrola podatkowa i kontrola skarbowa
  19. Postępowanie egzekucyjne w administracji
  20. Prawo karne skarbowe
  21. Elementy prawa cywilnego i gospodarczego
  22. Polityka podatkowa przedsiębiorstwa
  23. Ceny transferowe w rozliczeniu podatkowym
  24. Studia przypadków

 • Zajęcia prowadzone są przede wszystkim przez pracowników Izby Skarbowej oraz urzędów skarbowych we Wrocławiu, doradców podatkowych zatrudnionych w firmach doradczych oraz prowadzących własne kancelarie, a także przez uznanych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  Zatrudnieni wykładowcy, a w szczególności doradcy podatkowi, służą pomocą osobom zdającym egzaminy na doradcę podatkowego.

 • Studia podyplomowe DORADZTWO PODATKOWE I ZARZĄDZANIE PODATKAMI są kierowane do kandydatów na doradców podatkowych, kadry menedżerskiej, w szczególności odpowiedzialnej za decyzje finansowe, do księgowych i pracowników biur rachunkowych zajmujących się rozliczeniami podatkowymi oraz do osób zainteresowanych problematyką podatkową.

 • studia są organizowane na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów
  zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie

 • obecności na zajęciach
  przygotowanie i obrona pracy końcowej

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • podanie o przyjęcie na studia (wg wzoru)
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia (podpisane)
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich (i kserokopia)
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 • Złożenie dokumentów oznacza przyjęcie na studia. Po złożeniu dokumentów słuchacze otrzymują listownie informację o dokładnym terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć.

 • 4450 PLN

Studia o podobnej tematyce