Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

450 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyKraków Nowy 2900 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje m.in. w zakresie: diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; gromadzenia, aktualizacji i udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.

 • ♦ Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego a klasyfikacja zawodów i specjalności
  ♦ sytuacja psychofizyczna uczniów w okresie podejmowania decyzji zawodowej na etapie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
  ♦ wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum
  ♦ szkole ponadgimnazjalnej
  ♦ zasoby informacyjne oraz narzędzia pracy doradcy zawodowego
  ♦ doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów niepełnosprawnych
  ♦ poradnictwo zawodowe dla osób dorosłych
  ♦ dydaktyka doradztwa edukacyjno-zawodowego
  ♦ państwo, gospodarka, przedsiębiorstwo, rynek – cechy i funkcje
  ♦ Instytucje rynkowe, planowanie i kariera zawodowa
  ♦ psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości
  ♦ etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej
  ♦ dydaktyka podstaw przedsiębiorczości
  ♦ etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
  ♦ praktyka.

 • Studia podyplomowe adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne.

 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

 • Elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie kire.pl

 • Kserokopia dowodu osobistego, dyplomu ukończenia studiów i suplementu (jeśli był).

 • 2900 PLN

Studia o podobnej tematyce