Dyplomacja Kulturalna i Creative Diplomacy

200 Godzin, 2 Semestr, 1 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 5600 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Zadaniem dyplomacji kulturalnej jest kształtowanie wizerunku Polski jako nowoczesnego europejskiego kraju, ojczyzny wybitnych twórców sztuki oraz ludzi kreatywnych i otwartych na inne kultury. Przedstawiciele dyplomacji w swych działaniach promujących polską kulturę na świecie podejmują na co dzień współpracę z różnymi instytucjami, organizacjami oraz z animatorami kultury w innych krajach. Powstaje nowa, odpowiadająca wyzwaniom XXI wieku dziedzina dyplomacji i promocji marki narodowej pod nazwą Creative Diplomacy, która obejmuje swoim zasięgiem działania promocyjne poprzez kulturę rozumianą bardzo szeroko: jako promocję poprzez sztukę, kino, teatr, sport, modę, a nawet tradycję kulinarną i kulturę wina.

  Program ma na celu wykształcenie specjalistów w nowej, jeszcze mało w Polsce znanej dziedzinie. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej znaczenie kontaktów kulturalnych i dyplomacji kulturalnej stało się kluczowe dla integracji regionalnej i ogólnoeuropejskiej. Kontakty kulturalne są obecnie coraz ważniejszym narzędziem kształtowania stosunków międzynarodowych. Wszelka wymiana w szeroko pojętym obszarze kultury sprzyja wzajemnemu zrozumieniu i powstawaniu nowej jakości związków w zglobalizowanym świecie.

  Studia umożliwiają:

  Wszechstronny rozwój osobowościowy
  Głębsze rozumienie rzeczywistości międzynarodowej
  Stwarzają szanse na rozpoczęcie nowej kariery zawodowej.

  Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

  Prezentacji i wystąpień publicznych
  Zarządzania projektami oraz poznania mechanizmów pozyskiwania środków
  Współczesnych stosunków międzynarodowych
  Komunikacji marketingowej ze szczególnym uwzględnieniem PR w promocji kultury
  Innych kręgów cywilizacyjnych oraz wiedzy nt. funkcjonowania w społeczeństwie wielokulturowym
  Polityki kulturalnej RP (w formie prezentacji i analiz studium przypadków).

 • Ramowy program Studiów:*

  Dyplomacja publiczna główne zagadnienia i trendy rozwojowe, wykład z elementami konwersatorium
  Dyplomacja w teorii i praktyce, wykład
  Savoir vivre z elementami protokołu dyplomatycznego, warsztaty,
  Media w polityce zagranicznej i dyplomacji, wykład z elementami konwersatorium
  Techniki public relations i marketing, warsztaty
  Sztuka mówienia i wystąpień publicznych, warsztaty
  Sport i turystyka jako nośniki dyplomacji kulturalnej, wykład z elementami konwersatorium
  Teatr i film jako język komunikacji międzynarodowej, wykład z elementami konwersatorium
  Moda i design jako język komunikacji międzynarodowej, wykład z elementami konwersatorium
  Sztuka współczesna i rynek sztuki, wykład z elementami konwersatorium
  Mechanizmy budowania marki narodowej, wykład z elementami konwersatorium
  Branding i promocja marki narodowej przez kulturę, wykład z elementami konwersatorium
  Organizacja imprez kulturalnych: logistyka, prawo, dokumentacja.
  Ochrona dziedzictwa narodowego, wykład z elementami konwersatorium
  Przygotowanie, finansowanie i zarządzanie projektami – wprowadzenie, warsztaty
  Przygotowanie, finansowanie i zarządzanie projektami kulturalnymi, warsztaty
  Kultura nowoczesna i jej rozwój: ekonomia i zarządzanie kulturą, finansowanie, innowacyjność i kreatywność w kulturze, wykład z elementami konwersatorium
  Sztuka kulinarna i kultura wina, warsztaty
  Warsztat myślenia kreatywnego, warsztaty
  Event Management, wykład z elementami konwersatorium
  Kręgi kulturowe, cywilizacje i przywództwo w świecie: Azja, Chiny, Japonia, Indie, wykład z elementami konwersatorium
  Kręgi kulturowe, cywilizacje i przywództwo w świecie: Ameryka Północna, Ameryka Łacińska; Afryka, Europa, wykład z elementami konwersatorium
  Europejskie modele polityki kulturalnej, wykład z elementami konwersatorium

  *Program może ulec niewielkim zmianom.

 • Kierownikami studiów są: dr Ryszard Żółtaniecki, były ambasador oraz były dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza oraz Paweł Potoroczyn, obecny dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza oraz uprzednio dyrektor Instytutów Kultury Polskiej w Nowym Jorku i w Londynie.

  Zajęcia prowadzą:

  Ambasadorowie, dyrektorzy departamentów w MSZ i MON, wieloletni pracownicy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pracownicy naukowi Polskiej Akademii Nauk, jak i wybitni publicyści i ludzie świata kultury, polityki i biznesu oraz zaproszeni eksperci z innych krajów. Wśród prowadzących zajęcia są m.in.:,

  amb. Ksawery Burski,sinolog-ekonomista, absolwent China Foreign Affairs University CFAU). Studia podyplomowe na SGPIS w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych. W służbie dyplomatycznej 1961-2005. Ambasador RP w Republice Indonezji (1995-99), Republice Singapuru(1998-99) i w Chińskiej Republice Ludowej(2000-2004). Wykładowca na sinologii UW (1989-91). Po przejściu na emeryturę wykładowca w CC,SWPS, SGH. Autor artykułów nt. Gospodarki i polityki Chin. Obserwator przemian politycznych na Dalekim Wschodzie.Uczestnik międzynarodowych konferencji nt. Azji w Szanghaju, Singapurze, Kuala Lumpur.(Honorary Professorship, nadany przez CFAU, 2004).
  Hobby: sztuka kulinarna Chin, Malezji, Singapuru, Indonezji. Autor książki”Tradycje i sztuka kulinarna Chin”.

  prof. Krzysztof Byrski, Indolog; profesor tytularny, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Były dyrektor Instytutu Orientalistycznego i członek Senatu UW. W latach 1993-1996 ambasador RP w Republice Indii, uprzednio – radca (1990-1992). Absolwent indologii Uniwersytetu Warszawskiego (1960). Doktoryzował się w Banaras Hindu University (1966), a habilitował na UW w 1978 r. Współtwórca NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN. Jest autorem ponad stu różnych publikacji, w języku polskim, angielskim i hindi, w tym książek pt: Concept of Ancient Indian Theatre (New Delhi 1973), Methodology of the Analysis of Sanskrit Drama (Delhi 1997) oraz przekładów z sanskrytu: Manusmryti i Kamasutra, Warszawa 1985. Jego hobby – architektura wnętrz i majsterkowanie.

  prof. Waldemar Dziak, Politolog, kierownik Zakładu Azji Wschodniej w Instytucie Studiów Politycznych PAN, wykładowca Collegium Civitas oraz Akademii Dyplomatycznej w Warszawie, specjalista w zakresie problematyki północnokoreańskiej i chińskiej. Autor kilkunastu książek ,m.in.: Walka o koncepcję linii politycznej Komunistycznej Partii Chin w latach 1956–1960 (Warszawa 1982), Eurokomunizm – teoria i praktyka (Warszawa 1988), Stalin, stalinizm, stalinowcy (Warszawa 1990), Albania. Między Belgradem, Moskwą i Pekinem 1948–1978 (Warszawa 1991), Chiny – wschodzące supermocarstwo (Warszawa 1996), Kim Ir Sen. Dzieło i polityczne wizje (Warszawa 2000), Korea – pokój czy wojna? (Warszawa 2003), Kim Jong Il (Warszawa 2004), Korea & Chiny, tom 1 i 2 (Warszawa 2006, współautor Jerzy Bayer), Mao. Zwycięstwa, nadzieje i klęski (Warszawa 2007, współautor Jerzy Bayer), Perspektywy rozwoju ekonomicznego KRLD na tle reform w 2002 r. (Warszawa 2008), Korea Północna. U źródeł rodzinnej sukcesji władzy (Warszawa 2009), Pjongjang rok 1956 (Warszawa 2010), Najnowsza historia polityczna Republiki Korei (współautorka Grażyna Strnad) (Warszawa 2011), Kim Dzong Un (Warszawa 2013).

  amb. Grzegorz Dziemidowicz,Dyplomata, zastępca kierownika Akademii Służby Zagranicznej i Dyplomacji CC, były dyrektor Akademii Dyplomatycznej MSZ i wicedyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Egipcie (1994-1999) oraz Grecji (2001-2005). Pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych m.in. jako rzecznik oraz dyrektor Departamentu Systemów Informacji. Posiada także doświadczenie dziennikarskie i redaktorskie radiowe i telewizyjne – redaktor, a następnie kierownik działu zagranicznego „Wiadomości” w TVP.

  dr Jarosław Kilian, Doktor sztuk, reżyser teatralny i pedagog. Dyrektor artystyczny Teatru Polskiego w Warszawie, dziekan Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii Teatralnej w Warszawie. W 2002 r. ekspert przy programie UE „Culture 2000”, w ramach którego Komisja Europejska przyznaje granty na rozwój współpracy kulturalnej w latach 2000-2006. Odbył staż reżyserski u Petera Brooka w Wiedniu w 1992 r. Zrealizował blisko 40 spektakli teatralnych, widowisk plenerowych i telewizyjnych. Współautor dwóch scenariuszy wystaw zorganizowanych w muzeach stolicy. Tłumacz francuskiej i angielskiej literatury dla dzieci (m.in. Asterix, Strrraszne historie). Laureat Nagrody im. Korzeniowskiego (1995) oraz Nagrody im. Dormana (2003).

  amb. Maciej Kozłowski, Pisarz, dziennikarz, dyplomata, emigrant polityczny, więzień sumienia. Z wykształcenia historyk, doktorat z Historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor wielu artykułów i książek. Do 1990 roku redaktor „Tygodnika Powszechnego” Od 1990 w polskiej służbie dyplomatycznej. W latach 1990- 1994 zastępca ambasadora , później szef placówki w Waszyngtonie. W latach 1998- 1999 wiceminister Spraw Zagranicznych, 1999-2003. Ambasador Polski w Izraelu. Później pełnomocnik Ministra Spraw zagranicznych do spraw stosunków polsko-żydowskich. Od 2006 wykładowca w Collegium Civitas. Wykładowca na wielu polskich i zagranicznych wyższych uczelniach.

  amb. Henryk Lipszyc, Japonista, dyrektor Centrum Badań nad Japonią w Collegium Civitas, do 2009 r. wieloletni wykładowca literatury i teatru Japonii, a także nauczyciel języka japońskiego w Zakładzie Japonistyki i Koreanistyki Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991-1996 ambasador RP w Japonii. Odznaczony japońskim Orderem Wschodzącego Słońca (1992). Autor wielu artykułów naukowych na temat piśmiennictwa i teatru japońskiego, publikowanych w specjalistycznych periodykach polskich: „Dialog”, „Przegląd Orientalistyczny” oraz japońskich: „Hermes”, „Eureka”, „Taimeido”, a także tłumacz z języka japońskiego.

  Paweł Potoroczyn, Dyplomata, menedżer kultury, wydawca, producent filmowy i muzyczny. Od 2008 r. Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. Absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, studiował także na Wydziale Historii UW. Służbę publiczną rozpoczął w 1992r. jako Prezes Zarządu Polskiej Agencji Informacyjnej, a karierę dyplomatyczną jako Konsul do spraw kultury w Konsulacie Generalnym RP w Los Angeles. W 2000 r. zakładał od podstaw Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku, jako jego pierwszy dyrektor. W roku 2005 został dyrektorem Instytutu Polskiego w Londynie. Publikował m.in. w Rzeczpospolitej, Tygodniku Powszechnym i magazynie Brief.

  dr Grzegorz Russak,

  dr Witold Rybczyński, Dyplomata, socjolog, doktor historii stosunków międzynarodowych. Posiada stały tytuł ambasadora ad personam. Wieloletni dyplomata na kierowniczych stanowiskach w MSZ, m.in. dyrektor Departamentu Konsularnego i Polonii. Na placówkach dyplomatyczno – konsularnych m.in. Minister Pełnomocny, Konsul Generalny, Radca (Londyn, Moskwa, Sztokholm i Praga). Autor publikacji na temat spraw międzynarodowych w tym polskiej polityki zagranicznej, współpracy z Polonią, emigracji i współpracy transgranicznej. Autor opracowań programowych, analitycznych i informacyjnych w MSZ. B. Wicedyrektor Akademii Dyplomatycznej MSZ, Dyrektor Fundacji Kultury, Członek-założyciel i długoletni Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Działacz Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Sekretarz Akademii Polskiego Sukcesu, wykładowca akademicki.

  Dariusz Sobkowicz,Menedżer kultury, wykładowca akademicki, dziennikarz, urzędnik państwowy. Od 2008 roku zastępca dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza. Doktor filozofii nauk przyrodniczych. Pracę w administracji publicznej rozpoczął w 1993r. jako wicedyrektor Departamentu Upowszechniania Kultury w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Następnie specjalizował się w zarządzaniu instytucjami kultury. Dwukrotnie pełnił funkcję dyrektora generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, był pierwszym zastępcą dyrektora Teatru Wielkiego Opery Narodowej, pełnił też rolę zastępcy dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie. Odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

  prof. Henryk Szlajfer,

  dr Ryszard Żółtaniecki, Socjolog, dyplomata, kierownik Akademii Służby Zagranicznej i Dyplomacji Collegium Civitas, prezes Fundacji Kultury. Był ambasadorem RP w Grecji i na Cyprze (1991-1996), były dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. W latach 1980-1981 visiting scholar w University of Florida w Gainesville. Aktywny działacz „Solidarności”. W 1990 r. dyrektor Departamentu Polityki Kulturalnej i Naukowej w MSZ. Ponadto pełnił funkcje: doradcy ministra spraw zagranicznych, wicedyrektora Departamentu Promocji i Informacji w MSZ oraz dyrektora Departamentu Polityki Kulturalno-Naukowej. Poeta, opublikował dwa tomy poezji: Wypędzeni (Warszawa 1988) i Roraty (Podkowa Leśna 1999).

 • Studia są skierowane do:
  do osób zatrudnionych w instytucjach i organizacjach kulturalnych zarówno publicznych jak i prywatnych.

 • 1 Rejestracja on-line.
  Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online pod adresem rekrutacja.civitas.edu.pl. Zwróć uwagę, aby dane osobowe oraz dotyczące przebytej edukacji były takie same jak w dowodzie osobistym oraz na dyplomie ukończenia studiów. Szczególnie zwróć uwagę na polskie znaki oraz znaki interpunkcyjne.
  2 Skompletowanie dokumentów.
  Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty kwalifikacyjnej. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, numer kandydata.
  3 Złożenie dokumentów.
  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Działu Rekrutacji osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału dyplomu ukończenia studiów.
  4 Decyzja.
  Po potwierdzeniu utworzenia grupy drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o wynikach rekrutacji na studia. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.
  5 Dopełnienie formalności.
  Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie umowy Uczelnia-Słuchacz oraz dokonanie odpłatności za studia.
  6 Rozpoczęcie studiów. Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do Wirtualnej Uczelni, gdzie znajdziesz plan zajęć

 • 1 Podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia rekrutacja.civitas.edu.pl Rekrutacja online
  2 Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia) (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji).
  3 1 fotografia (zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego),
  4 Kserokopia awersu i rewersu dowodu osobistego.
  5 Dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej.
  6 List motywacyjny

 • 5600 PLN

Studia o podobnej tematyce