Dziennikarstwo i biznes muzyczny

4 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 3071 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Specjalność dziennikarstwo muzyczne na studiach magisterskich daje zróżnicowane kompetencje i pogłębioną wiedzę w zakresie informowania o kulturze muzycznej w Polsce i jej upowszechnianiu.

  • innowacyjność
  • nagrodzone programy studiów
  • ciekawy program kształcenia

 • Specjalność dziennikarstwo muzyczne na studiach magisterskich daje zróżnicowane kompetencje i pogłębioną wiedzę w zakresie informowania o kulturze muzycznej w Polsce i jej upowszechnianiu. Studenci nabywają kompetencje prowadzenia badań w obszarze kultury muzycznej, a także pogłębioną znajomość muzyki, jej ocenianie, prezentowanie i komentowanie. Dzięki realizacji programu studiów ma miejsce doskonalenie umiejętności dziennikarskich w zakresie nowych mediów oraz kreatywne zarządzanie sferą kultury muzycznej.

 • Doświdczeni praktycy, radiowcy, dziennikarze

 • absolwenci kierunków humanistycznych, medialnych i dziennikarskich

 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (co dwa tygodnie)

 • Praca dyplomowa

 • Decyduje kolejność zgłoszeń

 • Studia II stopnia
  kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) – dotyczy osób legitymujących się „nową maturą”,
  kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) wraz z suplementem (oryginały do wglądu),
  fotografia cyfrowa i 1 tradycyjna*,
  kserokopia dowodu osobistego (dwie strony)

 • Rekrutacja krok po kroku
  http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/

 • 3071 PLN

Studia o podobnej tematyce