Dziennikarstwo mody i stylu

6 Semestr, 6 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 3086 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów na kierunku jest wykształcenie i przygotowanie absolwentów do pracy w dynamicznie rozwijającym się i coraz bardziej różnicowanym sektorze komunikacji społecznej i nowych mediów oraz w instytucjach edukacyjnych.


  Obok tradycyjnych już grup zajęć i zawodów na obszarze komunikowania masowego - dziennikarzy, rzeczników prasowych, pracowników agencji reklamowych, agencji informacyjnych, instytucji badających opinię publiczną - pojawia się wiele innych profesji i specjalności, związanych z narodzinami i rozwojem nowych mediów.

 • Poza kształtowaniem warsztatu dziennikarskiego (prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego) studenci tej specjalności zdobywają szeroką wiedzę z zakresu nurtów w modzie i wzornictwie, fotografii mody, zjawisk kulturowych kształtujących style i trendy mody, a także kryteriów wartościowania i oceny całokształtu tych zjawisk.

  Studia wdrażają w umiejętność opracowywania i redagowania tekstów prasowych i online, organizacji i przygotowania zdjęciowych sesji modowych, stylizacji i wizażu, planowania poszczególnych eventów w świecie mody.

  Studenci mają okazję wyrobić w sobie wrażliwość na sztukę, świadomość związków pomiędzy kulturą wysoka a popularną. Praktyki zawodowe i staże realizowane są ww. współpracujących z Uczelnią mediach modowych (np. lula.pl, groszki.pl, szafa.pl )

 • Napisanie i obrona pracy dyplomowej

 • Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest zdana matura, nie ma znaczenia, jakie maturzysta zdawał przedmioty.

 • Wymagane dokumenty:


  Studia I stopnia

  kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) – dotyczy osób legitymujących się „nową maturą”,
  fotografia cyfrowa i 1 tradycyjna*,
  kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

  * Wymagania:

  zdjęcie cyfrowe – kolorowe, bez nakrycia głowy, jednolite tło, dobra ostrość, naturalny kolor skóry, wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, wyraźne oczy, spojrzenie na wprost, pozycja frontalna, naturalny wyraz twarzy; zapisane w formacie JPG, wymiar 400x500 pikseli (fotografię można dodać w systemie IRK lub przynieść na płycie CD);
  zdjęcie tradycyjne – fotografia w formie tradycyjnej o rozmiarze 35x45 mm, podpisana na odwrocie (nazwisko, imię/imiona), identyczne jak załączone zdjęcie elektroniczne, dostarczane z kompletem dokumentów do Centrum Rekrutacyjnego DSW.

 • Rekrutacja kandydata na wybrany kierunek i specjalność odbywa się dwuetapowo:


  Etap I - Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) - www.rekrutacja.dsw.edu.pl

  Wejdź na stronę www.rekrutacja.dsw.edu.pl, utwórz konto w serwisie: Internetowa Rejestracja Kandydatów, podaj swój pesel i zabezpiecz konto hasłem, które zapamiętaj lub zapisz.

  Po zalogowaniu wprowadź niezbędne dane osobowe oraz dokonaj wyboru odpowiedniego kierunku lub specjalności studiów I, II stopnia lub podyplomowych. Zaakceptuj swój wybór, potwierdzając go odpowiednim przyciskiem.

  Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów i specjalności możesz dokonywać w systemie IRK wszelkich zamian oraz korekt.


  Etap II - Złóżenie dokumentów

  Po wydrukowaniu podania o przyjęcie na studia i umowy (wygenerowanych automatycznie w systemie IRK) podpisz je i dostarcz osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (pamiętaj, aby kopie dokumentów opisać sformułowaniem „potwierdzam zgodność z oryginałem” i podpisać) wraz z wymaganymi dokumentami do:

  - Centrum Rekrutacyjnego we Wrocławiu
  (ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław),

 • 3086 PLN

Studia o podobnej tematyce