Dziennikarstwo motoryzacyjne

6 Semestr, 6 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 3086 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów na kierunku jest wykształcenie i przygotowanie absolwentów do pracy w dynamicznie rozwijającym się i coraz bardziej różnicowanym sektorze komunikacji społecznej i nowych mediów oraz w instytucjach edukacyjnych.

  Obok tradycyjnych już grup zajęć i zawodów na obszarze komunikowania masowego - dziennikarzy, rzeczników prasowych, pracowników agencji reklamowych, agencji informacyjnych, instytucji badających opinię publiczną - pojawia się wiele innych profesji i specjalności, związanych z narodzinami i rozwojem nowych mediów.

 • Dziennikarstwo motoryzacyjne jest pierwszą tego typu specjalnością w Polsce. Celem kształcenia w tej specjalności jest przygotowanie do zawodu dziennikarza zajmującego się kwestiami szeroko pojętej motoryzacji, który będzie dysponował nie tylko znajomością warsztatu zawodowego, ale również posiądzie niezbędne kompetencje merytoryczne. Studia na tej specjalności uczą rozumienia i interpretacji procesów kształtujących branżę motoryzacyjną, wyposażają w umiejętność charakteryzowania i profesjonalnej oceny zachodzących w niej dynamicznych zmian. Zdobyta wiedza pozwala analizować zależności między poszczególnymi elementami rynku, interpretować przepisy, weryfikować dane dostarczane przez instytucje badawcze.

  Studenci odbywają praktyki w firmach i organizacjach motoryzacyjnych, a także w mediach branżowych. Specjalistyczne zajęcia z zakresu doskonalenia techniki jazdy pozwalają na zaznajomienie z zawiłymi kwestiami bezpieczeństwa w ruchu drogowym i uświadomienie skali istniejących zagrożeń.

 • Napisanie i obrona pracy dyplomowej

 • Studia I stopnia

  kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) – dotyczy osób legitymujących się „nową maturą”,
  fotografia cyfrowa i 1 tradycyjna*,
  kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).  * Wymagania:
  zdjęcie cyfrowe – kolorowe, bez nakrycia głowy, jednolite tło, dobra ostrość, naturalny kolor skóry, wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, wyraźne oczy, spojrzenie na wprost, pozycja frontalna, naturalny wyraz twarzy; zapisane w formacie JPG, wymiar 400x500 pikseli (fotografię można dodać w systemie IRK lub przynieść na płycie CD);
  zdjęcie tradycyjne – fotografia w formie tradycyjnej o rozmiarze 35x45 mm, podpisana na odwrocie (nazwisko, imię/imiona), identyczne jak załączone zdjęcie elektroniczne, dostarczane z kompletem dokumentów do Centrum Rekrutacyjnego DSW.

 • Etap I - Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) - www.rekrutacja.dsw.edu.pl

  Wejdź na stronę www.rekrutacja.dsw.edu.pl, utwórz konto w serwisie: Internetowa Rejestracja Kandydatów, podaj swój pesel i zabezpiecz konto hasłem, które zapamiętaj lub zapisz.

  Po zalogowaniu wprowadź niezbędne dane osobowe oraz dokonaj wyboru odpowiedniego kierunku lub specjalności studiów I, II stopnia lub podyplomowych. Zaakceptuj swój wybór, potwierdzając go odpowiednim przyciskiem.

  Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów i specjalności możesz dokonywać w systemie IRK wszelkich zamian oraz korekt.


  Etap II - Złóżenie dokumentów

  Po wydrukowaniu podania o przyjęcie na studia i umowy (wygenerowanych automatycznie w systemie IRK) podpisz je i dostarcz osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (pamiętaj, aby kopie dokumentów opisać sformułowaniem „potwierdzam zgodność z oryginałem” i podpisać) wraz z wymaganymi dokumentami do:

  - Centrum Rekrutacyjnego we Wrocławiu
  (ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław),

 • 3086 PLN

Studia o podobnej tematyce